Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بدبینی مجلس نسبت به پیمان امنیتی با امریکا

شماری از اعضای مجلس نماینده‎گان در نشست عمومی روز دو شنبه(۱۹ سرطان) از افزایش فعالیت‎های هراس افگنان در کشور ابراز نگرانی کردند و تأکید نمودند که امضای پیمان امنیتی حکومت با ایالات متحده، نتوانسته است خشونت‎ها در کشور را مهار کند.

به باور رییس مجلس نماینده گان، تنها علت که افغانستان پذیرفت تا پیمان امنیتی را با ایالات متحده امضا کند، تعهد امریکا برای پایان دادن خشونت‎ها در افغانستان بود، اما اکنون دیده می شود که این پیمان هیچ سودی برای کشور نداشته است.

عبدالروف ابراهیمی، سرباز گیری داعش را در شمال کشور نگران کننده می‎داند و و نیز تأکید دارد که ادامۀ ناامنی‏ها، تهدید جدی در برابر ادامۀ حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشوراست.

وی می افزاید: «در پی این موافقت‎نامۀ امنیتی و موافقت‏نامه دراز مدت هم‎کاری استراتیژیک با امریکا هم چنان داریم، متأسفانه ما شاهد یک نتیجۀ ملموس و مشهود برای افغانستان متأسفانه نیستیم.»
  
درهمین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده گان توافق  افغانستان و پاکستان را برای راه اندازی عملیات همزمان در دوطرف خط دیورند زیر نظارت امریکا، انتقاد می کنند.
 
راضیه منگل، یک مجلس نماینده گان در این باره می‎گوید: «عملیات تصفیوی در خط دیورند، این به رسمیت شناختن خط دیورند است و این یک خیانت بزرگ می باشد.» 
 
عبدالقدیرخروتی، عضو دیگر مجلس نماینده گان نیز بیان داشت: «در دو طرف خط، همان قوم‏هایی زده می‏شوند که همیشه در مقابل پاکستان جنگ و جنجال کرده اند.» 
 
روشن شدن سرنوشت معاونیت نخست ریاست جمهوری از موارد دیگری بود که در نشست روز دوشنبه مجلس به بحث گرفته شد.

شماری از اعضای مجلس بی سرنوشت ماندن معاونیت نخست ریاست جمهوری را انتقاد می کنند.
سیمین بارکزی، مجلس نماینده گان می گوید: «باید بیایند خود را تبرئه کنند و جایگاه خود را به ملت افغانستان نشان بدهند و آن چوکی خالی نباشد.»
 
خواست‎ها برای روشن شدن سرنوشت وظیفۀ جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس جمهور درحالی صورت می گیرند که او از نزدیک به یک ونیم ماه بدینسو در ترکیه به سر می برد و در این اواخر همراه با شماری دیگر از مقام های حکومتی «ایتلاف نجات افغانستان» را ایجاد کرده است.

بدبینی مجلس نسبت به پیمان امنیتی با امریکا

رییس مجلس نماینده گان تأکید می ورزد که امضای پیمان امنیتی با امریکا نتایج مثبت نداشته است و در موجودیت این پیمان، داعش در بسیاری از مناطق کشور فعال است.

تصویر بندانگشتی

شماری از اعضای مجلس نماینده‎گان در نشست عمومی روز دو شنبه(۱۹ سرطان) از افزایش فعالیت‎های هراس افگنان در کشور ابراز نگرانی کردند و تأکید نمودند که امضای پیمان امنیتی حکومت با ایالات متحده، نتوانسته است خشونت‎ها در کشور را مهار کند.

به باور رییس مجلس نماینده گان، تنها علت که افغانستان پذیرفت تا پیمان امنیتی را با ایالات متحده امضا کند، تعهد امریکا برای پایان دادن خشونت‎ها در افغانستان بود، اما اکنون دیده می شود که این پیمان هیچ سودی برای کشور نداشته است.

عبدالروف ابراهیمی، سرباز گیری داعش را در شمال کشور نگران کننده می‎داند و و نیز تأکید دارد که ادامۀ ناامنی‏ها، تهدید جدی در برابر ادامۀ حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشوراست.

وی می افزاید: «در پی این موافقت‎نامۀ امنیتی و موافقت‏نامه دراز مدت هم‎کاری استراتیژیک با امریکا هم چنان داریم، متأسفانه ما شاهد یک نتیجۀ ملموس و مشهود برای افغانستان متأسفانه نیستیم.»
  
درهمین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده گان توافق  افغانستان و پاکستان را برای راه اندازی عملیات همزمان در دوطرف خط دیورند زیر نظارت امریکا، انتقاد می کنند.
 
راضیه منگل، یک مجلس نماینده گان در این باره می‎گوید: «عملیات تصفیوی در خط دیورند، این به رسمیت شناختن خط دیورند است و این یک خیانت بزرگ می باشد.» 
 
عبدالقدیرخروتی، عضو دیگر مجلس نماینده گان نیز بیان داشت: «در دو طرف خط، همان قوم‏هایی زده می‏شوند که همیشه در مقابل پاکستان جنگ و جنجال کرده اند.» 
 
روشن شدن سرنوشت معاونیت نخست ریاست جمهوری از موارد دیگری بود که در نشست روز دوشنبه مجلس به بحث گرفته شد.

شماری از اعضای مجلس بی سرنوشت ماندن معاونیت نخست ریاست جمهوری را انتقاد می کنند.
سیمین بارکزی، مجلس نماینده گان می گوید: «باید بیایند خود را تبرئه کنند و جایگاه خود را به ملت افغانستان نشان بدهند و آن چوکی خالی نباشد.»
 
خواست‎ها برای روشن شدن سرنوشت وظیفۀ جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس جمهور درحالی صورت می گیرند که او از نزدیک به یک ونیم ماه بدینسو در ترکیه به سر می برد و در این اواخر همراه با شماری دیگر از مقام های حکومتی «ایتلاف نجات افغانستان» را ایجاد کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره