Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تأکید نماینده‏‎گان مجلس بر معرفی بی‎درنک نامزد وزیران تازه

اعضای مجلس نماینده‏ گان از حکومت می‎خواهند که هر چه زودتر نامزد وزیران تازه را برای احراز کرسی‎های وزارت‎های که با سرپرست اداره می‎شود، برای اخذ رأی به مجلس نماینده‏ گان معرفی کند.

عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‎گان، حکومت را در این باره به بی پروایی و قانون شکنی متهم می‎سازد و می‎گوید که ادامۀ این روند، کشور را بیشتر با بحران مواجه می ‏سازد.

وی در این باره می‏ گوید: «تعدادی از اعضای کابینه را به حیث سرپرست، بر خلاف قانون اجرأت اداری شان را در اختیار خود دارند. سه تن از اعضای ستره محکمه نیز دورۀ خدمت شان تکمیل شده است و برای فعلأ به حیث سرپرست امور قضایی افغانستان را روی دست دارند و هم چنان رییس سره میاشت بیش از یک سال می‎شود که هنوز سرپرست است؛ این ‏همه خلاف قانون است.»

در همین حال، فوزیه کوفی،یک عضو مجلس نماینده گان تأکید دارد که باید پیش از رفتن نماینده‎گان به رخصتی‎ تابستانی،  موضوع سر پرستی‎ها در حکومت را نهایی شود.

وی می‎افزاید: «من نمی‎دانم که چرا باید کمک کنیم به نقض قانونی که خود مان تصویب کرده ایم؛ این موضوع چرا شامل آجندا نمی‎شود، من پیش نهادم به جناب شما(رییس مجلس) این است که هر چه زود تر- قبل از این که ما به رخصتی‏ها برویم- موضوع رأی دهی به وزیران را نهایی بسازیم.»

این انتقادها درحالی است که سرپرست وزارت وزارت تحصیلات عالی امروز(شنبه، ۱۷ سرطان) به گونۀ رسمی کارش را در این وزارت آغاز کرد.
سرور دانش، معاون دوم رییس ‏جمهور که در مراسم معرفی سرپرست تازۀ وزارت تحصیلات عالی سخن‏زد، در بارۀ معرفی نامزد وزیران دیگر، چیزی نگفت. اما تأکید آقای دانش بر دور نگه داشته شدن آموزش و پرورش از مداخله‎های سیاسی، بود.

وی در این باره اظهار داشت: «محیط علمی مانند محیط قضا، یک محیط بسیار مقدس و ارزش‎مند است که باید کاملأ مستقل و بی‎طرف بوده و از هرگونه مداخلۀ سیاسی از جانب حکومت و یا گروه‎های سیاسی و اجتماعی دیگر، دور نگه داشته شود.»

پیش از این، حکومت چهار نامزد وزیر را از بهر گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده گان معرفی کرد، اما اعضای مجلس نماینده گان این نامزد وزیران نپذیرفتند و از حکومت خواستند که تمامی نامزد وزیران تازه را به یک باره‏گی معرفی کند.

با این هم، مجلس تا دو هفتۀ دیگر به رخصتی ‏های تابستانی خواهد رفت و اگر حکومت نامزد وزیران تازه را در درازای این دو هفته معرفی نکند، سرپرستی‏ها در حکومت چند ماه دیگر نیز به درازا خواهد کشید.
 

تأکید نماینده‏‎گان مجلس بر معرفی بی‎درنک نامزد وزیران تازه

هم اکنون بیش از ده وزارت خانه و نیز شماری از نهادهای دیگر در حکومت، توسط سرپرستان اداره می‎شوند- روندی که به باور بسیاری‎ها، چالش‎های جدی را برای حکومت داری مؤثر، ایجاد کرده است.

تصویر بندانگشتی

اعضای مجلس نماینده‏ گان از حکومت می‎خواهند که هر چه زودتر نامزد وزیران تازه را برای احراز کرسی‎های وزارت‎های که با سرپرست اداره می‎شود، برای اخذ رأی به مجلس نماینده‏ گان معرفی کند.

عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‎گان، حکومت را در این باره به بی پروایی و قانون شکنی متهم می‎سازد و می‎گوید که ادامۀ این روند، کشور را بیشتر با بحران مواجه می ‏سازد.

وی در این باره می‏ گوید: «تعدادی از اعضای کابینه را به حیث سرپرست، بر خلاف قانون اجرأت اداری شان را در اختیار خود دارند. سه تن از اعضای ستره محکمه نیز دورۀ خدمت شان تکمیل شده است و برای فعلأ به حیث سرپرست امور قضایی افغانستان را روی دست دارند و هم چنان رییس سره میاشت بیش از یک سال می‎شود که هنوز سرپرست است؛ این ‏همه خلاف قانون است.»

در همین حال، فوزیه کوفی،یک عضو مجلس نماینده گان تأکید دارد که باید پیش از رفتن نماینده‎گان به رخصتی‎ تابستانی،  موضوع سر پرستی‎ها در حکومت را نهایی شود.

وی می‎افزاید: «من نمی‎دانم که چرا باید کمک کنیم به نقض قانونی که خود مان تصویب کرده ایم؛ این موضوع چرا شامل آجندا نمی‎شود، من پیش نهادم به جناب شما(رییس مجلس) این است که هر چه زود تر- قبل از این که ما به رخصتی‏ها برویم- موضوع رأی دهی به وزیران را نهایی بسازیم.»

این انتقادها درحالی است که سرپرست وزارت وزارت تحصیلات عالی امروز(شنبه، ۱۷ سرطان) به گونۀ رسمی کارش را در این وزارت آغاز کرد.
سرور دانش، معاون دوم رییس ‏جمهور که در مراسم معرفی سرپرست تازۀ وزارت تحصیلات عالی سخن‏زد، در بارۀ معرفی نامزد وزیران دیگر، چیزی نگفت. اما تأکید آقای دانش بر دور نگه داشته شدن آموزش و پرورش از مداخله‎های سیاسی، بود.

وی در این باره اظهار داشت: «محیط علمی مانند محیط قضا، یک محیط بسیار مقدس و ارزش‎مند است که باید کاملأ مستقل و بی‎طرف بوده و از هرگونه مداخلۀ سیاسی از جانب حکومت و یا گروه‎های سیاسی و اجتماعی دیگر، دور نگه داشته شود.»

پیش از این، حکومت چهار نامزد وزیر را از بهر گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده گان معرفی کرد، اما اعضای مجلس نماینده گان این نامزد وزیران نپذیرفتند و از حکومت خواستند که تمامی نامزد وزیران تازه را به یک باره‏گی معرفی کند.

با این هم، مجلس تا دو هفتۀ دیگر به رخصتی ‏های تابستانی خواهد رفت و اگر حکومت نامزد وزیران تازه را در درازای این دو هفته معرفی نکند، سرپرستی‏ها در حکومت چند ماه دیگر نیز به درازا خواهد کشید.
 

هم‌رسانی کنید