Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تعطیل مجلس تا پس از عید؛ اختلاف‌ها همچنان پابرجا استند

مجلس نماینده‌گان بدون حل اختلاف‌های کنونی بر سر گزینش رییس این مجلس، تا پس از عید فطر تعطیل شد.

درحالی که جنجال‌ها میان هواداران کمال ناصر اصولی و میر رحمان رحمانی با گذشت نزدیک به دو هفته ادامه دارند، اما اعضای مجلس نماینده‌گان امروز گفتند که تا پایان عید در رخصتی خواهند بود.

امروز پس از یک جلسه سری میان اعضای مجلس نماینده‌گان، برخی از اعضای این مجلس پس از بیرون شدن از نشست خبر دادند که مجلس نماینده‌گان بدون حل اختلاف‌های کنونی بر سر گزینش رییس این مجلس تا پس ازعید فطر تعطیل شد.

این نماینده‌گان می‌گویند علت این تعطیلی اختلاف‌ها، نبود حضور شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان و نیز رفتن برخی از نماینده‌گان به حج عمره است.

میر حیدر افضلی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «یک تعداد محدود که بنابر منافع شخصی خود مشکل تراشی می‌کنند ما امیدوار استیم در این فرصت به وجود آمده آن‌ها هم دیده شود مشکلات شان حل شود. مطمین استیم وقتی پارلمان شروع میشه مشکل به وجود آمده حل میشه.»

رییس عبدالخالق، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «امروز با اکثریت آرا مجلس تصمیم گرفت که باید تا بعد از عید مجلس رخصت باشد.»

اما برخی دیگر از اعضای مجلس نماینده‌گان با این تعطیلی موافق نیستند.

گل رحمان همدرد، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «باید بر بنیاد اصول داخلی و قوانین ما بیایم به کار خود ادامه، بدهیم و برای مشخص شدن رییس تازه مجلبس انتخابات برگزار کنیم.»

میرویس یاسینی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «وقت رسمی شورا را که قانون اساسی مشخص کرده هیچ کس نه من و نه کسی دیگری صلاحیت دارد که نشست را تعطیل کند. فردا وکیل صایب‌ها تشریف می‌آورند، از اعضای مجلس می‌خواهیم که وقت کشی نکنند وقت را بیشتر تلف نکنند.»

در همین حال بر خی دیگر از اعضای مجلس می‌گویند که اختلاف‌ها از آغاز این دور مجلس، بر روند کاری پنج ساله مجلس اثرهای منفی  خواهند گذاشت.

عرفان الله عرفان، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «اگر ما از امروز یک دیدگاه واحد پیدا نکنیم در هر روند که برویم به طرف رای گیری این‌جا به دو گروه تقسیم میشه یکی مثبت یکی منفی. بر این اساس فکر می‌کنم ما را به طرف بحران می‌برد.»

این دومین هفته است که اعضای مجلس نماینده‌گان نتوانسته‌اند اختلاف‌های شان در باره ریاست این مجلس از میان بردارند.

تعطیل مجلس تا پس از عید؛ اختلاف‌ها همچنان پابرجا استند

مجلس نماینده‌گان به علت اختلاف‌ها بر سر کرسی ریاست مجلس، نبود برخی از اعضای مجلس و رفتن برخی از اعضای مجلس به حج عمره تا پس از عیدفطر تعطیل شد.

تصویر بندانگشتی

مجلس نماینده‌گان بدون حل اختلاف‌های کنونی بر سر گزینش رییس این مجلس، تا پس از عید فطر تعطیل شد.

درحالی که جنجال‌ها میان هواداران کمال ناصر اصولی و میر رحمان رحمانی با گذشت نزدیک به دو هفته ادامه دارند، اما اعضای مجلس نماینده‌گان امروز گفتند که تا پایان عید در رخصتی خواهند بود.

امروز پس از یک جلسه سری میان اعضای مجلس نماینده‌گان، برخی از اعضای این مجلس پس از بیرون شدن از نشست خبر دادند که مجلس نماینده‌گان بدون حل اختلاف‌های کنونی بر سر گزینش رییس این مجلس تا پس ازعید فطر تعطیل شد.

این نماینده‌گان می‌گویند علت این تعطیلی اختلاف‌ها، نبود حضور شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان و نیز رفتن برخی از نماینده‌گان به حج عمره است.

میر حیدر افضلی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «یک تعداد محدود که بنابر منافع شخصی خود مشکل تراشی می‌کنند ما امیدوار استیم در این فرصت به وجود آمده آن‌ها هم دیده شود مشکلات شان حل شود. مطمین استیم وقتی پارلمان شروع میشه مشکل به وجود آمده حل میشه.»

رییس عبدالخالق، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «امروز با اکثریت آرا مجلس تصمیم گرفت که باید تا بعد از عید مجلس رخصت باشد.»

اما برخی دیگر از اعضای مجلس نماینده‌گان با این تعطیلی موافق نیستند.

گل رحمان همدرد، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «باید بر بنیاد اصول داخلی و قوانین ما بیایم به کار خود ادامه، بدهیم و برای مشخص شدن رییس تازه مجلبس انتخابات برگزار کنیم.»

میرویس یاسینی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «وقت رسمی شورا را که قانون اساسی مشخص کرده هیچ کس نه من و نه کسی دیگری صلاحیت دارد که نشست را تعطیل کند. فردا وکیل صایب‌ها تشریف می‌آورند، از اعضای مجلس می‌خواهیم که وقت کشی نکنند وقت را بیشتر تلف نکنند.»

در همین حال بر خی دیگر از اعضای مجلس می‌گویند که اختلاف‌ها از آغاز این دور مجلس، بر روند کاری پنج ساله مجلس اثرهای منفی  خواهند گذاشت.

عرفان الله عرفان، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «اگر ما از امروز یک دیدگاه واحد پیدا نکنیم در هر روند که برویم به طرف رای گیری این‌جا به دو گروه تقسیم میشه یکی مثبت یکی منفی. بر این اساس فکر می‌کنم ما را به طرف بحران می‌برد.»

این دومین هفته است که اعضای مجلس نماینده‌گان نتوانسته‌اند اختلاف‌های شان در باره ریاست این مجلس از میان بردارند.

هم‌رسانی کنید