Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شماری از نماینده‎گان: نامزد وزیران در بدل کرسی‎ها رأی خواهند گرفت

برخی از اعضای مجلس نماینده گان می‎گویند که شماری از همکاران شان در برابر کرسی‎های ریاست‎ها، به نامزد وزیران حکومت رأی مثبت خواهند داد.

در روزهای آینده، مجلس نماینده گان برای هشت تن از نامزد وزیران حکومت، صندوق رأی می گذارد. اما، ادعاهایی وجود دارند که شماری از نماینده گان مجلس در بدل دادن رأی تایید به نامزد وزیران از گرفتن پول تا وعده اخذ کرسی حکومتی به نزدیکان شان، معامله می‎کنند.

میربت خان منگل، عضو مجلس نماینده گان در این باره اظهار داشت: «بعضی سرپرست وزیر صاحبان که معرفی شده اند و بعضی از وکیل صاحبان متأسفانه با هم معامله می کنند که من رأی میدهم و تو برای من فلان رییس را در ولایت مقرر کنید.»

در همین حال، برخی دیگر از نماینده گان مردم در حالی که می پذیرند چنین معامله‎هایی در مجلس انجام می‏شوند، اما از کسانی که اسناد در دست دارند می‏خواهند تا چهره های افراد معامله گر را آشکار کنند.

غلام حسین ناصری، عضو مجلس نماینده گان گفت: «موضوعی که مطرح می شود از هر منبعی که است باید مشخص شود. همه وکلا متهم نشوند، مشخص نام برده شود!»

با این همه، شماری دیگر از اعضای مجلس اما تأکید دارند که نباید رأی بربنیاد سلیقه‎های شخصی داده شود. آنان این حرکت را، خیانت ملی می دانند.

صادقی زاده نیلی افزود: «اگر کسانی صلاحیت دارد رأی ندهیم هم خیانت کرده ایم. و اگر کسانی صلاحیت ندارند، رأی بدهیم هم خیانت کرده ایم. لحاظأ اگر موردی اتفاق بیافتد که زیر کاسه نیم کاسه یی باشد، این خیانت به حق مردم است.»

اما، حکومت از شفافیت کامل در گماشتن افراد در کرسی های دولتی سخن می‎گوید.

دواخان مینه پال، معاون سخن‎گوی ریاست جمهوری تصریح کرد: «تمام پروسه تقرری ها از طریق یک روند آزاد و شفاف از سوی کمیسیون خدمات ملکی پیش برده می شود، بدون این روند هیچ مقامی صلاحیت تقرر را ندارد.»

شریک کردن طرح‎ها و برنامه‎ها و نیز صحبت با نماینده گان مردم از سوی نامزد وزیران، به باور شماری از نماینده گان مردم، کار ناپسند نیست، اما گرفتن پول و یا معامله بر کسب کرسی‌های حکومتی در بدل رأی، کار ناپسند و خلاف قانون گفته می‎شود.

شماری از نماینده‎گان: نامزد وزیران در بدل کرسی‎ها رأی خواهند گرفت

در همین حال، برخی دیگر از نماینده‎گان از چهره‎های نماینده‎گان که با رأی شان معامله می‎کنند باید روشن شود تا به دیگر نماینده‎گان بی حرمتی نشود.

تصویر بندانگشتی

برخی از اعضای مجلس نماینده گان می‎گویند که شماری از همکاران شان در برابر کرسی‎های ریاست‎ها، به نامزد وزیران حکومت رأی مثبت خواهند داد.

در روزهای آینده، مجلس نماینده گان برای هشت تن از نامزد وزیران حکومت، صندوق رأی می گذارد. اما، ادعاهایی وجود دارند که شماری از نماینده گان مجلس در بدل دادن رأی تایید به نامزد وزیران از گرفتن پول تا وعده اخذ کرسی حکومتی به نزدیکان شان، معامله می‎کنند.

میربت خان منگل، عضو مجلس نماینده گان در این باره اظهار داشت: «بعضی سرپرست وزیر صاحبان که معرفی شده اند و بعضی از وکیل صاحبان متأسفانه با هم معامله می کنند که من رأی میدهم و تو برای من فلان رییس را در ولایت مقرر کنید.»

در همین حال، برخی دیگر از نماینده گان مردم در حالی که می پذیرند چنین معامله‎هایی در مجلس انجام می‏شوند، اما از کسانی که اسناد در دست دارند می‏خواهند تا چهره های افراد معامله گر را آشکار کنند.

غلام حسین ناصری، عضو مجلس نماینده گان گفت: «موضوعی که مطرح می شود از هر منبعی که است باید مشخص شود. همه وکلا متهم نشوند، مشخص نام برده شود!»

با این همه، شماری دیگر از اعضای مجلس اما تأکید دارند که نباید رأی بربنیاد سلیقه‎های شخصی داده شود. آنان این حرکت را، خیانت ملی می دانند.

صادقی زاده نیلی افزود: «اگر کسانی صلاحیت دارد رأی ندهیم هم خیانت کرده ایم. و اگر کسانی صلاحیت ندارند، رأی بدهیم هم خیانت کرده ایم. لحاظأ اگر موردی اتفاق بیافتد که زیر کاسه نیم کاسه یی باشد، این خیانت به حق مردم است.»

اما، حکومت از شفافیت کامل در گماشتن افراد در کرسی های دولتی سخن می‎گوید.

دواخان مینه پال، معاون سخن‎گوی ریاست جمهوری تصریح کرد: «تمام پروسه تقرری ها از طریق یک روند آزاد و شفاف از سوی کمیسیون خدمات ملکی پیش برده می شود، بدون این روند هیچ مقامی صلاحیت تقرر را ندارد.»

شریک کردن طرح‎ها و برنامه‎ها و نیز صحبت با نماینده گان مردم از سوی نامزد وزیران، به باور شماری از نماینده گان مردم، کار ناپسند نیست، اما گرفتن پول و یا معامله بر کسب کرسی‌های حکومتی در بدل رأی، کار ناپسند و خلاف قانون گفته می‎شود.

هم‌رسانی کنید