Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مجلس نماینده‌گان فردا نشست فوق العاده برگزار می‌کند

مجلس نماینده‌گان  در واکنش به افزایش ناامنی‌ها به ویژه حمله مرگبار بر شفاخانه سر دار محمد داوود نشست فوق العاده‌یی را فردا برگزار می‌کند.

اعضای مجلس حمله بر این شفاخانه را پرسش برانگیز می‌داند و مقام‌های بلند پایه امنیتی را به ناکارایی وغفلت در مسوولیت‌های شان متهم می‌کنند.

قرار است در نشست فردا اعضای مجلس  درباره چه‌گونه‌گی پاسخگویی مقام‌های امنیتی به این مجلس تصمیم بگیرند.
حمله گروهی مهاجمان انتحاری برشفاخانه محمد داوود در کابل و ناکامی نهادهای امنیتی در جلوگیری از این گونه حمله‌ها خشم مجلس نماینده‌گان را برانگیخته است.

نظیفه ذکی،  عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «به مسوولان امنیتی بی‌کفایت تان گوش زد کنید، در سرنوشت آنان تصمیم بگیرید از این بیشتر دیگر بد بختی نیست در پایتخت در داخل شفاخانه این خاینان داخل شدند و از قبل داخل شدند تا همکاری نمی‌بود هرگز چنین نمی‌شد.»

اعضای مجلس برآوردن فشار برنهادهای امنیتی از سوی شورای ملی تاکید می‌ورزند.

عبدالرحیم ایوبی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «در شفاخانه چهار صد بیستر بی‌انتها  وحشت کردند، بی‌انتها ظلم کردند، مسوولان امنیتی منتظر چی استید، یعنی ارگ را بگیرند؟» 

اما ن الله پیمان، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «تمامی روز ارگان‌های امنیتی و حکومت افغانستان با نماینده‌گان طالب و داعش می‌بینند در حالی مردمان کشور روزانه صدها وهزار‌ها تن را برای آنان قربانی می‌دهند.»  

این مجلس از بهر تصمم گیری برای چگونگی پاسخ‌گویی مسوولان در باره افزایش نا‌امنی‌ها و نیز رویداد روز چهار شنبه فیصله کرد تا نشست فوق العاده‌یی را به  روز یک شنبه بر گزار کند.

عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس نماینده‌گان،  گفت: «پشنهاد استعجالیه اجندای شفاخانه چهارصد بستر است فردا در اول وقت این شامل اجندا است.»

اعضای مجلس در حالی از بی‌پروایی‌های حکومت در تامین امنیت انتقاد می‌کنند که تاکنون انتخابات هیئت اداری مجلس پایان نیافته است و در نشست‌های سه روز تاکنون منشی مجلس انتخاب نشده است.

مجلس نماینده‌گان فردا نشست فوق العاده برگزار می‌کند

اعضای مجلس حمله بر این شفاخانه را پرسش برانگیز می‌داند و مقام‌های بلند پایه امنیتی را به ناکارایی وغفلت در مسوولیت‌های شان متهم می‌کنند

Thumbnail

مجلس نماینده‌گان  در واکنش به افزایش ناامنی‌ها به ویژه حمله مرگبار بر شفاخانه سر دار محمد داوود نشست فوق العاده‌یی را فردا برگزار می‌کند.

اعضای مجلس حمله بر این شفاخانه را پرسش برانگیز می‌داند و مقام‌های بلند پایه امنیتی را به ناکارایی وغفلت در مسوولیت‌های شان متهم می‌کنند.

قرار است در نشست فردا اعضای مجلس  درباره چه‌گونه‌گی پاسخگویی مقام‌های امنیتی به این مجلس تصمیم بگیرند.
حمله گروهی مهاجمان انتحاری برشفاخانه محمد داوود در کابل و ناکامی نهادهای امنیتی در جلوگیری از این گونه حمله‌ها خشم مجلس نماینده‌گان را برانگیخته است.

نظیفه ذکی،  عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «به مسوولان امنیتی بی‌کفایت تان گوش زد کنید، در سرنوشت آنان تصمیم بگیرید از این بیشتر دیگر بد بختی نیست در پایتخت در داخل شفاخانه این خاینان داخل شدند و از قبل داخل شدند تا همکاری نمی‌بود هرگز چنین نمی‌شد.»

اعضای مجلس برآوردن فشار برنهادهای امنیتی از سوی شورای ملی تاکید می‌ورزند.

عبدالرحیم ایوبی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «در شفاخانه چهار صد بیستر بی‌انتها  وحشت کردند، بی‌انتها ظلم کردند، مسوولان امنیتی منتظر چی استید، یعنی ارگ را بگیرند؟» 

اما ن الله پیمان، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «تمامی روز ارگان‌های امنیتی و حکومت افغانستان با نماینده‌گان طالب و داعش می‌بینند در حالی مردمان کشور روزانه صدها وهزار‌ها تن را برای آنان قربانی می‌دهند.»  

این مجلس از بهر تصمم گیری برای چگونگی پاسخ‌گویی مسوولان در باره افزایش نا‌امنی‌ها و نیز رویداد روز چهار شنبه فیصله کرد تا نشست فوق العاده‌یی را به  روز یک شنبه بر گزار کند.

عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس نماینده‌گان،  گفت: «پشنهاد استعجالیه اجندای شفاخانه چهارصد بستر است فردا در اول وقت این شامل اجندا است.»

اعضای مجلس در حالی از بی‌پروایی‌های حکومت در تامین امنیت انتقاد می‌کنند که تاکنون انتخابات هیئت اداری مجلس پایان نیافته است و در نشست‌های سه روز تاکنون منشی مجلس انتخاب نشده است.

هم‌رسانی کنید