Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی از معاملات احتمالی برخی نماینده‌گان با مقام‌های امنیتی

نماینده‌گان مجلس می‌گویند که تاخیر در استیضاح وزیران دفاع و امور داخله و نیز رئیس امنیت ملی، زمینه را برای معامله‌گری شماری از نماینده‌گان فراهم کرده است.

برخی از نماینده‌گان در نشست روز شنبه از تأخیر در استیضاح این مقام‌های امنیتی انتقاد می‌کنند و می‌گویند که شماری از نماینده‌گان سرگرم معامله‌گری با این مقام‌ها استند.

نسیمه نیازی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «وقتی که مسأله استیضاح بلند می‌شود، نیروهای امنیتی نماینده‌گان زن را آزار می‌دهند، اما کسانی که با آنان در خانه‌های شان می‌نشینند، باهم در باره معامله صحبت می‌کنند.»

در این میان آن چه را که نماینده‌گان عقب‌گرد از فیصله مجلس درباره استیضاح این مقام‌های امنیتی می‌گویند، پرسش برانگیز می‌دانند.

میربت خان منگل، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «هر نماینده صدا می‌زند و فریاد می‌کند، اما وقتی که در باره یک مقام تصمیم گرفته می‌شود، متاسفانه یکی هم جرآت نمی‌کند که ایستاده‌گی کند.»

اما شماری از نماینده‌گان دیگر بر پاسخگویی مقام‌های امنیتی در باره این حمله تأکید می‌ورزد.

زهرا توخی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «کسانی‌که بی‌واسطه استند، به آنان جزاء داده می‌شود و آنانی‌که به سطح بلند امکانات دارند باقی می‌مانند. این مسأله باید به گونه جدی بررسی شود و به مردم وضاحت داده شود.»

ناهید فرید احمدی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «وضعیت امنیتی جلو هر پیشرفت را گرفته است، خواهش می‌کنم هیئت اداری که روز هفت حمل همگی حضور داشته باشند.»

معاون اول مجلس نماینده‌گان بار دیگر تأکید می‌ورزد که مقام‌های بلند پایه امنیتی را هفته آینده استیضاح خواهند کرد.

همایون همایون، معاون اول مجلس نماینده‌گان، گفت: «خواهش ما این است که در خانه‌های شخصی رفت و آمد نداشته باشید، مسأله استیضاح ادامه دارد و تصمیم به دست شما است، آنچه را که فیصله کنید کار شما خواهد بود نه از هیئت اداری.»

مجلس نماینده‌گان هفته پیش فیصله کرد تا مقام‌های بلند پایه امنیتی را در پیوند به حمله برشفاخانه چهارصدبستر و افزایش ناامنی‌ها استیضاح کند، اما نماینده‌گان می گویند که پس از دیدار رییس جمهور با شماری از نماینده‌گان، استیضاح این مسوولان به هفته آینده گذاشته شد. هیئت اداری مجلس سنا نیز چاشت روز شنبه در نشست کمیته رئیسان فیصله کرده است تا این مقام‌ها را در نشست روز یک شنبه فرا بخواند.

نگرانی از معاملات احتمالی برخی نماینده‌گان با مقام‌های امنیتی

برخی از نماینده‌گان در نشست روز شنبه از تأخیر در استیضاح این مقام‌های امنیتی انتقاد می‌کنند و می‌گویند که شماری از نماینده‌گان سرگرم معامله‌گری با این مقام‌ها استند

Thumbnail

نماینده‌گان مجلس می‌گویند که تاخیر در استیضاح وزیران دفاع و امور داخله و نیز رئیس امنیت ملی، زمینه را برای معامله‌گری شماری از نماینده‌گان فراهم کرده است.

برخی از نماینده‌گان در نشست روز شنبه از تأخیر در استیضاح این مقام‌های امنیتی انتقاد می‌کنند و می‌گویند که شماری از نماینده‌گان سرگرم معامله‌گری با این مقام‌ها استند.

نسیمه نیازی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «وقتی که مسأله استیضاح بلند می‌شود، نیروهای امنیتی نماینده‌گان زن را آزار می‌دهند، اما کسانی که با آنان در خانه‌های شان می‌نشینند، باهم در باره معامله صحبت می‌کنند.»

در این میان آن چه را که نماینده‌گان عقب‌گرد از فیصله مجلس درباره استیضاح این مقام‌های امنیتی می‌گویند، پرسش برانگیز می‌دانند.

میربت خان منگل، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «هر نماینده صدا می‌زند و فریاد می‌کند، اما وقتی که در باره یک مقام تصمیم گرفته می‌شود، متاسفانه یکی هم جرآت نمی‌کند که ایستاده‌گی کند.»

اما شماری از نماینده‌گان دیگر بر پاسخگویی مقام‌های امنیتی در باره این حمله تأکید می‌ورزد.

زهرا توخی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «کسانی‌که بی‌واسطه استند، به آنان جزاء داده می‌شود و آنانی‌که به سطح بلند امکانات دارند باقی می‌مانند. این مسأله باید به گونه جدی بررسی شود و به مردم وضاحت داده شود.»

ناهید فرید احمدی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «وضعیت امنیتی جلو هر پیشرفت را گرفته است، خواهش می‌کنم هیئت اداری که روز هفت حمل همگی حضور داشته باشند.»

معاون اول مجلس نماینده‌گان بار دیگر تأکید می‌ورزد که مقام‌های بلند پایه امنیتی را هفته آینده استیضاح خواهند کرد.

همایون همایون، معاون اول مجلس نماینده‌گان، گفت: «خواهش ما این است که در خانه‌های شخصی رفت و آمد نداشته باشید، مسأله استیضاح ادامه دارد و تصمیم به دست شما است، آنچه را که فیصله کنید کار شما خواهد بود نه از هیئت اداری.»

مجلس نماینده‌گان هفته پیش فیصله کرد تا مقام‌های بلند پایه امنیتی را در پیوند به حمله برشفاخانه چهارصدبستر و افزایش ناامنی‌ها استیضاح کند، اما نماینده‌گان می گویند که پس از دیدار رییس جمهور با شماری از نماینده‌گان، استیضاح این مسوولان به هفته آینده گذاشته شد. هیئت اداری مجلس سنا نیز چاشت روز شنبه در نشست کمیته رئیسان فیصله کرده است تا این مقام‌ها را در نشست روز یک شنبه فرا بخواند.

هم‌رسانی کنید