Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی سناتوران از افزایش اختلاف‎های سیاسی در کشور

اعضای مجلس سنا در نشست عمومی روز یک‎شنبه (۱۸ سرطان) افزایش اختلاف‎ها میان سران حکومت را نگران کننده توصیف کردند و از رهبران سیاسی کشور خواستند تا اختلاف‎های شان را کنار بگذارند و برای آبادانی کشور کار کنند.

این سناتوران تأکید دارند که اختلاف‎ها میان سیاسیون در کشور باعث شده است تا فرصت را برای گروه‎های هراس افگن و مداخلۀ کشورهای بیرونی فراهم سازد.

محمد آصف صدیقی، معاون دوم مجلس سنا در این باره بیان داشت: «خواهش من از حکومت وحدت ملی سران حکومت به عوضی که بیشتر تخریب ها را متوجه استند، آن ها یگدیگر را حمایت بکنند و پروژه هارا تطبیق کنند تا جوانان ما مصروف کار شوند» 

از سویی هم، برخی از سناتوران از سیاست گذاری های حکومت سخت انتقاد می‏‎کنند و می‎گویند که سیاست های بیرونی و داخلی حکومت هیچ مشخص نیست.
 
شیرمحمد آخندزاده، یک عضو مجلس سنا اظهار داشت: «حکومت برای شورای عالی صلح رییس گماشت، من می گویم صلح با چه کسی، صلح با طالبان؟ نخست باید میان خود صلح کنند. آیا اشرف غنی در میان معاونانش صلح دارد؟ معاون رییس جمهور کجاست، معاون ریاست اجراییه کجاست، وزیر خارجه کجا است.» 
 
گل محمد رسولی، عضو دیگر مجلس سنا نیز گفت: «بسیار پروژه های انکشافی را، پروژه های آب گردان را تصویب کردیم اما متأسفانه، عملی نمی شود.» 
  
با این همه، شماری از اعضای مجلس سنا از برنامه های زیربنایی حکومت استقبال می کنند و گفته های اخیر رییس جمهور ایران را در باره بند سازی ها در افغانستان، مداخله در امور افغانستان می دانند.

نثارحارث، عضو مجلس سنا تصریح کرد: «باید ایران از بابت استفاده آب های افغانستان در مدت پنجاه –شصت سال گذشته، باید غرامت آن را به جانب افغانستان بپردازد.» 
 
 پس از گفته‏های رییس جمهور ایران در بارۀ ساختن بندها در افغانستان، شماری از اعضای شورای ملی، مقام‏های حکومت و شهروندان کشور به آن واکنش نشان داده اند و این گفته‏ها را مداخله در امور افغانستان می دانند.

 

نگرانی سناتوران از افزایش اختلاف‎های سیاسی در کشور

شماری از اعضای سنا به این باور اند که اختلاف‎ها میان سیاسیون در کشور، افغانستان را با بحران‎های جدیدی روبه‏رو خواهد ساخت. 

تصویر بندانگشتی

اعضای مجلس سنا در نشست عمومی روز یک‎شنبه (۱۸ سرطان) افزایش اختلاف‎ها میان سران حکومت را نگران کننده توصیف کردند و از رهبران سیاسی کشور خواستند تا اختلاف‎های شان را کنار بگذارند و برای آبادانی کشور کار کنند.

این سناتوران تأکید دارند که اختلاف‎ها میان سیاسیون در کشور باعث شده است تا فرصت را برای گروه‎های هراس افگن و مداخلۀ کشورهای بیرونی فراهم سازد.

محمد آصف صدیقی، معاون دوم مجلس سنا در این باره بیان داشت: «خواهش من از حکومت وحدت ملی سران حکومت به عوضی که بیشتر تخریب ها را متوجه استند، آن ها یگدیگر را حمایت بکنند و پروژه هارا تطبیق کنند تا جوانان ما مصروف کار شوند» 

از سویی هم، برخی از سناتوران از سیاست گذاری های حکومت سخت انتقاد می‏‎کنند و می‎گویند که سیاست های بیرونی و داخلی حکومت هیچ مشخص نیست.
 
شیرمحمد آخندزاده، یک عضو مجلس سنا اظهار داشت: «حکومت برای شورای عالی صلح رییس گماشت، من می گویم صلح با چه کسی، صلح با طالبان؟ نخست باید میان خود صلح کنند. آیا اشرف غنی در میان معاونانش صلح دارد؟ معاون رییس جمهور کجاست، معاون ریاست اجراییه کجاست، وزیر خارجه کجا است.» 
 
گل محمد رسولی، عضو دیگر مجلس سنا نیز گفت: «بسیار پروژه های انکشافی را، پروژه های آب گردان را تصویب کردیم اما متأسفانه، عملی نمی شود.» 
  
با این همه، شماری از اعضای مجلس سنا از برنامه های زیربنایی حکومت استقبال می کنند و گفته های اخیر رییس جمهور ایران را در باره بند سازی ها در افغانستان، مداخله در امور افغانستان می دانند.

نثارحارث، عضو مجلس سنا تصریح کرد: «باید ایران از بابت استفاده آب های افغانستان در مدت پنجاه –شصت سال گذشته، باید غرامت آن را به جانب افغانستان بپردازد.» 
 
 پس از گفته‏های رییس جمهور ایران در بارۀ ساختن بندها در افغانستان، شماری از اعضای شورای ملی، مقام‏های حکومت و شهروندان کشور به آن واکنش نشان داده اند و این گفته‏ها را مداخله در امور افغانستان می دانند.

 

هم‌رسانی کنید