Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز برنامه گردآوری پول برای حمایت از افراد بی‌بضاعت در غزنی

شماری از نابینایان در ولایت غزنی برنامه‌یی را زیر نام "صندوق خودیاری" برای خودکفایی و حل مشکل‌های اقتصادی شان راه‌اندازی کرده‌اند.

آنان می‌گویند که با گردآوری پول در هر ماه، می‌کوشند تا زمینه‌های کاری را برای نابینایان دیگر فراهم بسازند.

به گفته آنان، از پول گردآوری شده برای سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت کاری برای افراد نابینا و بی‌بضاعت کار گرفته می‌شود.

زکریا سروری، مسوول صندوق خودیاری نابینایان، گفت: «مبلغ صد افغانی در هر ماه از هر عضو گروه در صندوق جمع‌آوری می‌کنیم، بعد از آن، از این پول به معلولان می‌دهیم تا برای خود سرمایه و کار ایجاد کنند.» 

وزیر محمد دلسوز، عضو صندوق خودیاری نابینایان در باره این برنامه می‌گوید: «ما این گروپ را برای همین دلیل ایجاد کردیم تا از این پول جمع‌آوری می‌کنیم و کسانی که در این گروپ آمده است، بعضی کس‌ها قرضه گرفته، بعضی‌ها کریدت کارت سودا می‌کنند، کمک می‌کنیم از همین طریق تا بتوانند چهار روپیه عاید پیدا کند.» 

از سوی هم، برخی دیگری از این نابینایان از حضور کم رنگ شان در اداره‌های دولتی و خصوصی انتقاد کرده، از حکومت و نهاد‌های مددرسان می‌خواهند تا زمینه کار را برای شان فراهم بسازند.

شاه آغا، نابینا، گفت: «خواست ما از امارت اسلامی همین است، سه فیصد حقی که برای نابینایان داده شده، آن حق را در ولایت غزتی هم بدهند و در ولایت غزنی برای نابینایان در ادارات دولتی و غیردولتی زمینه کار مساعد کند.

درهمین حال، رییس شهدا و معلولین ولایت غزنی می‌گوید که او و همکاران‌اش تلاش دارند تا برای معلولان بخصوص نابینایان زمینه‌های کاری را فراهم سازند .

مولوی محمد حنیف سیف الخالد، رییس شهدا ومعلولین غزنی، گفت: «پیش از خواستن این‌ها، برایشان زمینه کار مساعد می‌کنیم، موسسات خارجی و امارت اسلامی نیز وعده‌های کرده اند.» 

این درحالی‌ست که اکنون نابینایان در غزنی با چالش‌های فراوان اقتصادی روبه‌رو بوده و از امارت اسلامی می‌خواهند تا برای این قشر کمک‌های بیشتر شود.

آغاز برنامه گردآوری پول برای حمایت از افراد بی‌بضاعت در غزنی

درهمین حال، رییس شهدا و معلولین ولایت غزنی می‌گوید که او و همکاران‌اش تلاش دارند تا برای معلولان بخصوص نابینایان زمینه‌های کاری را فراهم سازند .

تصویر بندانگشتی

شماری از نابینایان در ولایت غزنی برنامه‌یی را زیر نام "صندوق خودیاری" برای خودکفایی و حل مشکل‌های اقتصادی شان راه‌اندازی کرده‌اند.

آنان می‌گویند که با گردآوری پول در هر ماه، می‌کوشند تا زمینه‌های کاری را برای نابینایان دیگر فراهم بسازند.

به گفته آنان، از پول گردآوری شده برای سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت کاری برای افراد نابینا و بی‌بضاعت کار گرفته می‌شود.

زکریا سروری، مسوول صندوق خودیاری نابینایان، گفت: «مبلغ صد افغانی در هر ماه از هر عضو گروه در صندوق جمع‌آوری می‌کنیم، بعد از آن، از این پول به معلولان می‌دهیم تا برای خود سرمایه و کار ایجاد کنند.» 

وزیر محمد دلسوز، عضو صندوق خودیاری نابینایان در باره این برنامه می‌گوید: «ما این گروپ را برای همین دلیل ایجاد کردیم تا از این پول جمع‌آوری می‌کنیم و کسانی که در این گروپ آمده است، بعضی کس‌ها قرضه گرفته، بعضی‌ها کریدت کارت سودا می‌کنند، کمک می‌کنیم از همین طریق تا بتوانند چهار روپیه عاید پیدا کند.» 

از سوی هم، برخی دیگری از این نابینایان از حضور کم رنگ شان در اداره‌های دولتی و خصوصی انتقاد کرده، از حکومت و نهاد‌های مددرسان می‌خواهند تا زمینه کار را برای شان فراهم بسازند.

شاه آغا، نابینا، گفت: «خواست ما از امارت اسلامی همین است، سه فیصد حقی که برای نابینایان داده شده، آن حق را در ولایت غزتی هم بدهند و در ولایت غزنی برای نابینایان در ادارات دولتی و غیردولتی زمینه کار مساعد کند.

درهمین حال، رییس شهدا و معلولین ولایت غزنی می‌گوید که او و همکاران‌اش تلاش دارند تا برای معلولان بخصوص نابینایان زمینه‌های کاری را فراهم سازند .

مولوی محمد حنیف سیف الخالد، رییس شهدا ومعلولین غزنی، گفت: «پیش از خواستن این‌ها، برایشان زمینه کار مساعد می‌کنیم، موسسات خارجی و امارت اسلامی نیز وعده‌های کرده اند.» 

این درحالی‌ست که اکنون نابینایان در غزنی با چالش‌های فراوان اقتصادی روبه‌رو بوده و از امارت اسلامی می‌خواهند تا برای این قشر کمک‌های بیشتر شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره