Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست‌های باشنده‌گان ولایت‌ها از نشست عالمان دین در کابل

با رسیدن موعد برگزاری نشست بزرگ عالمان دین در کابل، باشنده‌گان ولایت‌های گونه‌گون از جمله غزنی، میدان وردک، کندز و بغلان انتظار دارند تا این نشست بتواند برای بحران کنونی در کشور راه حل اساسی جستجو کند.

آنان از اشتراک کننده‌گان این نشست می‌خواهند که در رفع چالش‌های اقتصادی و ایجاد زمینه‌های کاری تلاش کنند تا کشور از وضعیت بد اقتصادی نجات پیدا کند.

محمد، باشنده غزنی، می‌گوید: «خواست ما از نشست شورای علما همین است که تا راه‌حلی را به مشکلات مردم و مشکلات اقتصادی کشور پیدا بکنند.»

عظیم‌الله، باشنده میدان وردک، گفت: «ما از این نشست امید زیادی داریم که در این نشست در مورد مسایل مهم بحث صورت بگیرد.» 

باشنده‌گان کندز و بغلان می‌گویند، امیدوار اند تا فیصله‌های این نشست برابر با دستورات دین اسلام باشد.

وحیدالله کاروان، باشنده کندز، گفت: «درنشست باید آن عده مردم حضور داشته باشند که در بین مردم جای داشته باشد.»  

زهره کریمی، باشنده بغلان، می‌گوید: «فیصله علما باید مطابق به ارشادات قران عظیم‌الشان و اسلام صورت بگیرد مطابق اسلام برای زنان حقوق قایل شوند.»

ازسوی هم، برخی دیگری از باشنده‌گان این ولایت‌ها از عالمان دینی می‌خواهند تا درباره بازگشایی مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم راه‌حلی جستجو کرده و از امارت اسلامی بخواهند تا دروازه مکاتب دخترانه را باز نماید.

محمد یوسف، باشنده میدان وردک، گفت: «در مورد مکتب‌های که تاحال بسته مانده اند، یک تصمیم درست بگیرند و برای بازشدن آن رای مثبت بدهند.»

ایجاد یک حکومت همه‌شمول با حضور همه اقوام افغانستان از خواست دیگر باشنده‌گان ولایت‌ها، است.

خواست‌های باشنده‌گان ولایت‌ها از نشست عالمان دین در کابل

ایجاد یک حکومت همه‌شمول با حضور همه اقوام افغانستان از خواست دیگر باشنده‌گان ولایت‌ها، است.

تصویر بندانگشتی

با رسیدن موعد برگزاری نشست بزرگ عالمان دین در کابل، باشنده‌گان ولایت‌های گونه‌گون از جمله غزنی، میدان وردک، کندز و بغلان انتظار دارند تا این نشست بتواند برای بحران کنونی در کشور راه حل اساسی جستجو کند.

آنان از اشتراک کننده‌گان این نشست می‌خواهند که در رفع چالش‌های اقتصادی و ایجاد زمینه‌های کاری تلاش کنند تا کشور از وضعیت بد اقتصادی نجات پیدا کند.

محمد، باشنده غزنی، می‌گوید: «خواست ما از نشست شورای علما همین است که تا راه‌حلی را به مشکلات مردم و مشکلات اقتصادی کشور پیدا بکنند.»

عظیم‌الله، باشنده میدان وردک، گفت: «ما از این نشست امید زیادی داریم که در این نشست در مورد مسایل مهم بحث صورت بگیرد.» 

باشنده‌گان کندز و بغلان می‌گویند، امیدوار اند تا فیصله‌های این نشست برابر با دستورات دین اسلام باشد.

وحیدالله کاروان، باشنده کندز، گفت: «درنشست باید آن عده مردم حضور داشته باشند که در بین مردم جای داشته باشد.»  

زهره کریمی، باشنده بغلان، می‌گوید: «فیصله علما باید مطابق به ارشادات قران عظیم‌الشان و اسلام صورت بگیرد مطابق اسلام برای زنان حقوق قایل شوند.»

ازسوی هم، برخی دیگری از باشنده‌گان این ولایت‌ها از عالمان دینی می‌خواهند تا درباره بازگشایی مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم راه‌حلی جستجو کرده و از امارت اسلامی بخواهند تا دروازه مکاتب دخترانه را باز نماید.

محمد یوسف، باشنده میدان وردک، گفت: «در مورد مکتب‌های که تاحال بسته مانده اند، یک تصمیم درست بگیرند و برای بازشدن آن رای مثبت بدهند.»

ایجاد یک حکومت همه‌شمول با حضور همه اقوام افغانستان از خواست دیگر باشنده‌گان ولایت‌ها، است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره