Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش دو برابری در کرایه موترهای مسافربری ولایتی

برخی از مسافران و باشندگان در کابل از گرانی کرایه‌ موترهای مسافربری ولایتی شکایت دارند.

مسافران در ترمینال‌های پایتخت با انتقاد از افزایش دو برابری کرایه موترها نسبت به گذشته، می‌گویند با آنکه بهای تیل دیزل و پترول در بازارها کاهش یافته است، اما شرکت‌های ترانسپورتی کرایه خود را کاهش نداده اند.

خان آقا، باشنده کابل، گفت: «ماه سه یا چهار بار از کابل به تخار رفت وآمد می‌کنم، پیش از این کرایه یک نفر از تخار تا کابل ۵۰۰ یا ۵۵۰ افغانی بود، اما امروز یک هزار افغانی پرداختم.»

عین الدین، مسافر، می‌گوید: «روز به روز قیمت (کرایه) بالا می‌رود، مردم غریب رو به شکست است. چه کنیم؟ کرایه نزدیک به دو برابر شده است.»

همزمان با این، مسوولان در شرکت‌های ترانسپورتی ادعا دارند که به علت خرابی جاده‌ها در مسیر سالنگ‌ها و بلند رفتن بهای تیل، کرایه موترهای مسافربری افزایش یافته است.

محسن، مسوول یکی از شرکت‌های ترانسپورتی، گفت: «کرایه مزار را ۱۰۰۰ ساختند، شبرغان و سرپل را ۱۱۰۰ ساختند و میمنه و بدخشان را ۱۲۰۰.»

فاروق، مسوول یکی دیگر از شرکت‌های ترانسپورتی، گفت: «قبلا تیل ۳۷ افغانی و کرایه ما تا مزار ۶۰۰ بود، حالی تیل ۱۲۵ افغانی و کرایه ۱۰۰۰ افغانی.»

این درحالی‌ست که وزارت ترانسپورت و هوانوردی علت بلند بودن کرایه موترهای مسافربری را افزایش در بهای تیل می‌داند و از این رو، نرخنامه را برای کنترول کرایه برای موترهای مسافربری نیز تعیین کرده است.

امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی، گفت: «لایحه موترهای مسافربری از کابل به ولایت‌ها ساخته شده و به همه ترمینال‌ها و شرکت‌های ترانسپورتی فرستاده شده.»

پس از آغاز تنش‌ها میان روسیه و اوکراین در بیست و چهارم حوت ۱۴۰۰ و تحریم‌ها بر روسیه سبب شد تا بهای تیل در بازارهای جهانی افزایش یابد و این افزایش به افغانستان نیز تاثیر منفی گذاشته است

افزایش دو برابری در کرایه موترهای مسافربری ولایتی

همزمان با این، مسوولان در شرکت‌های ترانسپورتی ادعا دارند که به علت خرابی جاده‌ها در مسیر سالنگ‌ها و بلند رفتن بهای تیل، کرایه موترهای مسافربری افزایش یافته است.

تصویر بندانگشتی

برخی از مسافران و باشندگان در کابل از گرانی کرایه‌ موترهای مسافربری ولایتی شکایت دارند.

مسافران در ترمینال‌های پایتخت با انتقاد از افزایش دو برابری کرایه موترها نسبت به گذشته، می‌گویند با آنکه بهای تیل دیزل و پترول در بازارها کاهش یافته است، اما شرکت‌های ترانسپورتی کرایه خود را کاهش نداده اند.

خان آقا، باشنده کابل، گفت: «ماه سه یا چهار بار از کابل به تخار رفت وآمد می‌کنم، پیش از این کرایه یک نفر از تخار تا کابل ۵۰۰ یا ۵۵۰ افغانی بود، اما امروز یک هزار افغانی پرداختم.»

عین الدین، مسافر، می‌گوید: «روز به روز قیمت (کرایه) بالا می‌رود، مردم غریب رو به شکست است. چه کنیم؟ کرایه نزدیک به دو برابر شده است.»

همزمان با این، مسوولان در شرکت‌های ترانسپورتی ادعا دارند که به علت خرابی جاده‌ها در مسیر سالنگ‌ها و بلند رفتن بهای تیل، کرایه موترهای مسافربری افزایش یافته است.

محسن، مسوول یکی از شرکت‌های ترانسپورتی، گفت: «کرایه مزار را ۱۰۰۰ ساختند، شبرغان و سرپل را ۱۱۰۰ ساختند و میمنه و بدخشان را ۱۲۰۰.»

فاروق، مسوول یکی دیگر از شرکت‌های ترانسپورتی، گفت: «قبلا تیل ۳۷ افغانی و کرایه ما تا مزار ۶۰۰ بود، حالی تیل ۱۲۵ افغانی و کرایه ۱۰۰۰ افغانی.»

این درحالی‌ست که وزارت ترانسپورت و هوانوردی علت بلند بودن کرایه موترهای مسافربری را افزایش در بهای تیل می‌داند و از این رو، نرخنامه را برای کنترول کرایه برای موترهای مسافربری نیز تعیین کرده است.

امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی، گفت: «لایحه موترهای مسافربری از کابل به ولایت‌ها ساخته شده و به همه ترمینال‌ها و شرکت‌های ترانسپورتی فرستاده شده.»

پس از آغاز تنش‌ها میان روسیه و اوکراین در بیست و چهارم حوت ۱۴۰۰ و تحریم‌ها بر روسیه سبب شد تا بهای تیل در بازارهای جهانی افزایش یابد و این افزایش به افغانستان نیز تاثیر منفی گذاشته است

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره