Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بلند رفتن شمار کودکان مبتلا به سوء‌تغذیه در هرات

با گسترش دامنه فقر و گرسنگی در کشور، بیماری سوءتغذیه کودکان در هرات پنجاه درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

بیشتر از دو هزار کودک مبتلا به سوءتغذیه در شش ماه گذشته در شفاخانه ویژه کودکان که مسوولیت آن را داکتران بدون مرز به عهده دارند، در هرات بستر شده اند.

جافیت نیونزیما، مسوول شفاخانه کودکان داکتران بی مرز در هرات، گفت: «در یک ماه گذشته ما ۳۷۴ کودک را در بخش سوءتغذیه بستر کرده‌ایم، اما در ماه پیشتر ما ۲۰۰ کودک دچار به سوءتغذیه را بستری کردیم. ما در شفاخانه ۸۶ بستر داریم، اما اکنون بیشتر از ۱۲۰ کودک در شفاخانه بستر استند. این نشان می‌دهد که شمار بیماران ما زیاد و همچنان رو به افزایش است.»

مادرانی که هیچ چاره‌ای جز نگاه کردن و تحمل درد بیماری کودکان شان را ندارند، می‌گویند که کودکان شان در نتیجه ناداری و گرسنگی به سوءتغذیه مبتلا شده اند.

فاطمه، مادر کودک مبتلا به سوءتغذیه، گفت: «وضعیت کودک‌ام از اول خیلی خراب بود، حال وضعیت شان بهتر شده، هیچ نفس کشیده نمی‌توانست، اما حال وضعیت شان بهتر شده است.»

آب بره، مادر یکی دیگر از کودکان مبتلا به سوءتغذیه، می‌گوید: «هیچ نتوانستیم که یک روز ادس، لوبیا، گوشت، میوه و یا دیگر غذای خوب را بخوریم.»

برخی از کودکان مبتلا به سوءتغذیه به علت شدت مریضی جان‌های خود را از دست داده اند، اما مسوولان آمار دقیق قربانیان را اعلام نمی‌کنند. 

کودکان مبتلا به سوء‌تغذیه از بخش‌های مختلف حوزه غرب به این شفاخانه آورده می‌شوند.

گسترش بیماری سوءتغذیه در میان کودکان هم زمان با اوج گرفتن بحران اقتصادی در کشور نگران کننده گفته می‌شود.

زاهد خالد، داکتر شفاخانه کودکان داکتران بی مرز در هرات می‌گوید: «در ماه‌های جون و جولای بیماران ما بیشتر می‌شود، که علت آن هم اسهالات است و همچنان در ماه‌های جنوری و فبروری که زمستان می‌باشد، دوباره به اوج می‌رسد، چون در او زمان سینه‌بغل های شدید می‌داشته باشیم.»

فوزیه عزیزی، یکی دیگر از داکتران در این شفاخانه، گفت: «علت‌های این بیماری فقر و داشتن کودکان زیاد است که خانواده‌ها نمی‌توانند به شکل درست به آنان رسیدگی کنند.»

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف به تازه‌گی اعلام کرده است که سیزده میلیون کودک افغان به کمک‌های فوری نیاز دارند. به گفته این سازمان، سه میلیون کودک افغان به سوءتغذیه مبتلا شده اند که اگر کمک‌های فوری صورت نگیرد، ممکن یک میلیون تن آنان جان‌های شان را از دست بدهند. 

این نهاد سازمان ملل افزوده است که بحران اقتصادی، گرسنگی و ناداری در افغانستان به طور مستقیم کودکان را در معرض خطر قرار داده است.

بلند رفتن شمار کودکان مبتلا به سوء‌تغذیه در هرات

برخی از کودکان مبتلا به سوءتغذیه به علت شدت مریضی جان‌های خود را از دست داده اند، اما مسوولان آمار دقیق قربانیان را اعلام نمی‌کنند. 

تصویر بندانگشتی

با گسترش دامنه فقر و گرسنگی در کشور، بیماری سوءتغذیه کودکان در هرات پنجاه درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

بیشتر از دو هزار کودک مبتلا به سوءتغذیه در شش ماه گذشته در شفاخانه ویژه کودکان که مسوولیت آن را داکتران بدون مرز به عهده دارند، در هرات بستر شده اند.

جافیت نیونزیما، مسوول شفاخانه کودکان داکتران بی مرز در هرات، گفت: «در یک ماه گذشته ما ۳۷۴ کودک را در بخش سوءتغذیه بستر کرده‌ایم، اما در ماه پیشتر ما ۲۰۰ کودک دچار به سوءتغذیه را بستری کردیم. ما در شفاخانه ۸۶ بستر داریم، اما اکنون بیشتر از ۱۲۰ کودک در شفاخانه بستر استند. این نشان می‌دهد که شمار بیماران ما زیاد و همچنان رو به افزایش است.»

مادرانی که هیچ چاره‌ای جز نگاه کردن و تحمل درد بیماری کودکان شان را ندارند، می‌گویند که کودکان شان در نتیجه ناداری و گرسنگی به سوءتغذیه مبتلا شده اند.

فاطمه، مادر کودک مبتلا به سوءتغذیه، گفت: «وضعیت کودک‌ام از اول خیلی خراب بود، حال وضعیت شان بهتر شده، هیچ نفس کشیده نمی‌توانست، اما حال وضعیت شان بهتر شده است.»

آب بره، مادر یکی دیگر از کودکان مبتلا به سوءتغذیه، می‌گوید: «هیچ نتوانستیم که یک روز ادس، لوبیا، گوشت، میوه و یا دیگر غذای خوب را بخوریم.»

برخی از کودکان مبتلا به سوءتغذیه به علت شدت مریضی جان‌های خود را از دست داده اند، اما مسوولان آمار دقیق قربانیان را اعلام نمی‌کنند. 

کودکان مبتلا به سوء‌تغذیه از بخش‌های مختلف حوزه غرب به این شفاخانه آورده می‌شوند.

گسترش بیماری سوءتغذیه در میان کودکان هم زمان با اوج گرفتن بحران اقتصادی در کشور نگران کننده گفته می‌شود.

زاهد خالد، داکتر شفاخانه کودکان داکتران بی مرز در هرات می‌گوید: «در ماه‌های جون و جولای بیماران ما بیشتر می‌شود، که علت آن هم اسهالات است و همچنان در ماه‌های جنوری و فبروری که زمستان می‌باشد، دوباره به اوج می‌رسد، چون در او زمان سینه‌بغل های شدید می‌داشته باشیم.»

فوزیه عزیزی، یکی دیگر از داکتران در این شفاخانه، گفت: «علت‌های این بیماری فقر و داشتن کودکان زیاد است که خانواده‌ها نمی‌توانند به شکل درست به آنان رسیدگی کنند.»

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف به تازه‌گی اعلام کرده است که سیزده میلیون کودک افغان به کمک‌های فوری نیاز دارند. به گفته این سازمان، سه میلیون کودک افغان به سوءتغذیه مبتلا شده اند که اگر کمک‌های فوری صورت نگیرد، ممکن یک میلیون تن آنان جان‌های شان را از دست بدهند. 

این نهاد سازمان ملل افزوده است که بحران اقتصادی، گرسنگی و ناداری در افغانستان به طور مستقیم کودکان را در معرض خطر قرار داده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره