Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حضور دوباره پولیس زن در زندان مرکزی کندهار

مسوولان زندان مرکزی کندهار می‌گویند که از میان یازده پولیس زن در این زندان، نُه تن آنان به وظایف شان برگشته اند و تمامی کارمندان اداری این زندان به وظیفه‌های شان خواسته شده اند.

مولوی اختر محمد آغا حسینی، مدیر زندان مرکزی کندهار، گفته است: «برای زندانیان زن بخش جداگانه داریم و برای آنان پولیس زن را استخدام نموده‌ایم، در حدود نه تن از پولیس زن داریم و آنان مسوولیت روزمره این زندانیان را بر عهده دارند.»

در همین حال، پولیس‌های زن در کندهار از دیگر همکاران‌شان می‌خواهند تا به کار هایشان برگردند.

فریده، مسوول پولیس‌های زن در زندان مرکزی کندهار، گفت: «هفت ماه می‌شود که دوباره به کارهای خود برگشته‌ام، من خوشحال استم که اینجا کار می‌کنم و مصارف خانواده خود را تامین می‌کنم.»

خدیجه، پولیس در زندان زنانه کندهار، می‌گوید: «پانزده سال در حکومت گذشته وظیفه انجام داده‌ام، حال هفت ماه می‌شود که با آمدن نظام جدید در کشور به کار خود برگشته‌ام و از کار خود راضی هستم.»

در حال حاضر پنجاه زندانی زن در بخش ویژه زندان کندهار استند. افزون بر زندانیانی که جرم‌های جنایی دارند، شماری از زنان که به مواد مخدر مبتلا استند، نیز از بهر درمان در زندان کندهار نگهداری می‌شوند.

حسینه، زندانی، گفت: «من از خانم فریده راضی هستم، او به ما احساس بی مادری را نمی‌دهد، داکتر وضعیت غذا و در کل از هر نگاه متوجه ما است.»

بختور، زندانی دیگر می‌گوید: «با ما مانند خواهر و مادر مان رفتار می‌کند، تا هنوز به ما هیچ بدی را نرسانده و ما از وجود آنان در اینجا بسیار خرسند هستیم.»

بعد از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی در کشور، شمار زیادی از زنان کارهای شان را به ویژه زنان که در ارگان‌های امنیتی وظیفه اجرا می‌کردند، از دست داده و اکنون در وضعیت بدی اقتصادی به سر می‌برند.

حضور دوباره پولیس زن در زندان مرکزی کندهار

در همین حال، پولیس‌های زن در کندهار از دیگر همکاران‌شان می‌خواهند تا به کار هایشان برگردند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان زندان مرکزی کندهار می‌گویند که از میان یازده پولیس زن در این زندان، نُه تن آنان به وظایف شان برگشته اند و تمامی کارمندان اداری این زندان به وظیفه‌های شان خواسته شده اند.

مولوی اختر محمد آغا حسینی، مدیر زندان مرکزی کندهار، گفته است: «برای زندانیان زن بخش جداگانه داریم و برای آنان پولیس زن را استخدام نموده‌ایم، در حدود نه تن از پولیس زن داریم و آنان مسوولیت روزمره این زندانیان را بر عهده دارند.»

در همین حال، پولیس‌های زن در کندهار از دیگر همکاران‌شان می‌خواهند تا به کار هایشان برگردند.

فریده، مسوول پولیس‌های زن در زندان مرکزی کندهار، گفت: «هفت ماه می‌شود که دوباره به کارهای خود برگشته‌ام، من خوشحال استم که اینجا کار می‌کنم و مصارف خانواده خود را تامین می‌کنم.»

خدیجه، پولیس در زندان زنانه کندهار، می‌گوید: «پانزده سال در حکومت گذشته وظیفه انجام داده‌ام، حال هفت ماه می‌شود که با آمدن نظام جدید در کشور به کار خود برگشته‌ام و از کار خود راضی هستم.»

در حال حاضر پنجاه زندانی زن در بخش ویژه زندان کندهار استند. افزون بر زندانیانی که جرم‌های جنایی دارند، شماری از زنان که به مواد مخدر مبتلا استند، نیز از بهر درمان در زندان کندهار نگهداری می‌شوند.

حسینه، زندانی، گفت: «من از خانم فریده راضی هستم، او به ما احساس بی مادری را نمی‌دهد، داکتر وضعیت غذا و در کل از هر نگاه متوجه ما است.»

بختور، زندانی دیگر می‌گوید: «با ما مانند خواهر و مادر مان رفتار می‌کند، تا هنوز به ما هیچ بدی را نرسانده و ما از وجود آنان در اینجا بسیار خرسند هستیم.»

بعد از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی در کشور، شمار زیادی از زنان کارهای شان را به ویژه زنان که در ارگان‌های امنیتی وظیفه اجرا می‌کردند، از دست داده و اکنون در وضعیت بدی اقتصادی به سر می‌برند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره