Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

محرومیت ۲۰ ساله؛ باشندگان چنارتو: کودکان ما با مکتب ناآشنا اند

باشندگان ولسوالی چنارتو در ولایت ارزگان می‌گویند که هیچ پیشرفتی در بیست سال گذشته در ولسوالی شان انجام نشده و حتا کودکان شان "دروازه مکتب" را ندیده اند.

آنان که از نبود تسهیلات در بخش‌های معارف، بهداشت و جاده در منطقه‌شان شکایت دارند، از حکومت سرپرست می‌خواهند که به ولسوالی شان توجه کند.

این ولسوالی در پنجاه و سه کیلومتری شهر ترینکوت، مرکز ارزگان قرار دارد.

احمد جاوید، باشنده چنارتو، گفت: «من تا فعلا بی سواد هستم و درس نخوانده‌ام و خواست ما از حکومت همین است که برای ما مکتب ساخته شود تا اطفال ما بیسواد نمانند.»

بر بنیاد ادعای باشندگان، کودکان شان با مسیر رفتن به مکتب ناآشنا استند و حتا زمینه یک روز درس خواندن هم به آنان فراهم نبوده است.

عبدالولی، باشنده محل، دراین باره گفت: «مکتب نیست و درس، قلم، کتابچه، هیچ امکانات درس خواندن نیست.»

صبرگل، یکی دیگر از باشندگان ولسوالی چنارتو، می‌گوید: «در اینجا حتا جاده‌یی وجود ندارد که موتر از آن عبور و مرور کند.»

در همین حال، مسوولان محلی ولسوالی چنارتو این چالش‌ها را می‌پذیرند و وعده می‌دهند که چالش‌ها را برطرف خواهند کرد.

حکمت‌الله مزمل، معاون والی ارزگان، گفت: «مشکل جاده‌‍‌ها را ما شریک ساختیم با وزیر مالیه و آنان برای بازسازی آن تعهد کرده اند.»

تنها ولسوالی چنارتو نیست که از هرگونه توسعه و پیشرفت محروم مانده است بلکه برخی از باشندگان ولسوالی‌های دیگر در این ولایت نیز با چالش‌های مشابه دست و گریبان اند و از مسوولان حکومت سرپرست، خواهان توجهی جدی در این زمینه استند.

محرومیت ۲۰ ساله؛ باشندگان چنارتو: کودکان ما با مکتب ناآشنا اند

بر بنیاد ادعای باشندگان، کودکان شان با مسیر رفتن به مکتب ناآشنا استند و حتا زمینه یک روز درس خواندن هم به آنان فراهم نبوده است.

Thumbnail

باشندگان ولسوالی چنارتو در ولایت ارزگان می‌گویند که هیچ پیشرفتی در بیست سال گذشته در ولسوالی شان انجام نشده و حتا کودکان شان "دروازه مکتب" را ندیده اند.

آنان که از نبود تسهیلات در بخش‌های معارف، بهداشت و جاده در منطقه‌شان شکایت دارند، از حکومت سرپرست می‌خواهند که به ولسوالی شان توجه کند.

این ولسوالی در پنجاه و سه کیلومتری شهر ترینکوت، مرکز ارزگان قرار دارد.

احمد جاوید، باشنده چنارتو، گفت: «من تا فعلا بی سواد هستم و درس نخوانده‌ام و خواست ما از حکومت همین است که برای ما مکتب ساخته شود تا اطفال ما بیسواد نمانند.»

بر بنیاد ادعای باشندگان، کودکان شان با مسیر رفتن به مکتب ناآشنا استند و حتا زمینه یک روز درس خواندن هم به آنان فراهم نبوده است.

عبدالولی، باشنده محل، دراین باره گفت: «مکتب نیست و درس، قلم، کتابچه، هیچ امکانات درس خواندن نیست.»

صبرگل، یکی دیگر از باشندگان ولسوالی چنارتو، می‌گوید: «در اینجا حتا جاده‌یی وجود ندارد که موتر از آن عبور و مرور کند.»

در همین حال، مسوولان محلی ولسوالی چنارتو این چالش‌ها را می‌پذیرند و وعده می‌دهند که چالش‌ها را برطرف خواهند کرد.

حکمت‌الله مزمل، معاون والی ارزگان، گفت: «مشکل جاده‌‍‌ها را ما شریک ساختیم با وزیر مالیه و آنان برای بازسازی آن تعهد کرده اند.»

تنها ولسوالی چنارتو نیست که از هرگونه توسعه و پیشرفت محروم مانده است بلکه برخی از باشندگان ولسوالی‌های دیگر در این ولایت نیز با چالش‌های مشابه دست و گریبان اند و از مسوولان حکومت سرپرست، خواهان توجهی جدی در این زمینه استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره