Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت از کمبود افراد مسلکی و امکانات در "شفاخانه ولایتی فراه"

مسوولان بهداشتی در ولایت فراه از آنچه که کمبود کارمندان مسلکی و امکانات در این ولایت می‌دانند، شکایت دارند. 

مسوولان شفاخانه ولایتی فراه می‌گویند که هم اکنون چهل و چهار بستر در این شفاخانه برای کودکان وجود دارد، در حالی که تا ۱۲۰ بیمار و بیشتر از آن روزانه به این شفاخانه آورده می‌شوند. 

صلاح الدین احدی، آمر شفاخانه ولایتی فراه، گفت: «متاسفانه هم اکنون بیماران ما در بخش کودکان روزانه از ۹۰ الی ۱۲۰ تن در این بخش بستر می‌شوند.»

در همین حال، بیمارداران می‌گویند که توان درمان کودکان شان را در شفاخانه‌های خصوصی ندارند و ازهمین‌رو، بیشتر به شفاخانه‌ی دولتی روی آورده اند.

سلما یکی از کودکان بیمار در این شفاخانه است. او از دوازده روز بدینسو به بیماری ناشناخته‌ی مبتلا شده است.

در حالی که پدر سلما از نداشتن هزینه‌ی درمان کودکش در شفاخانه‌های شخصی سخن می‌زند، پزشکان در شفاخانه ولایتی فراه می‌گویند که اندک‌ترین امکانات تشخیص این بیماری را در اختیار ندارد.

محمد شریف، پدر سلما، گفت: «کودکم را اینجا آورده‌ام تا درمان شود، من توان درمان را ندارم، چه کار کنم.»

صلاح الدین احدی، آمر شفاخانه ولایتی فراه، در این باره می‌گوید: «متاسفانه فعلن متخصص جراحی کودکان را در تشکیل این شفاخانه نداریم، گرچند دیگر کودکان از طرف داکتر جراحی عمومی عملیات می شوند.»

فیروزه، بیماردار، می‌گوید: «اینجا آدم‌های غریب میایند، آنان چیزی ندارند حتا توان خریدن نیم نان را ندارند، به خدا سوگند می‌خورم که هم اکنون ده افغانی برای درمان کودکم ندارم.»

در همین حال، یک پزشک جراح کودکان که پس از ۳۵ سال از جرمنی به کشور برگشته است، می‌خواهد در راستای درمان کودکان با شفاخانه‌ی دولتی فراه همکاری کند.

زلمی توریال، پزشک گفت: اینجا برای من معلوم شد که اصلن برای جراحی کودکان امکاناتی نیست که درست کار کنند. 

بااین حال، شماری از باشندگان فراه که امکان درمان کودکان شان در این ولایت میسر نیست، بیماران شان را به خاطر درمان به مرکز یا ولایت‌های دیگر انتقال می‌دهند که با چالش‌های مالی رو‌به‌رو می‌شوند

شکایت از کمبود افراد مسلکی و امکانات در "شفاخانه ولایتی فراه"

در همین حال، بیمارداران می‌گویند که توان درمان کودکان شان را در شفاخانه‌های خصوصی ندارند و ازهمین‌رو، بیشتر به شفاخانه‌ی دولتی روی آورده اند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان بهداشتی در ولایت فراه از آنچه که کمبود کارمندان مسلکی و امکانات در این ولایت می‌دانند، شکایت دارند. 

مسوولان شفاخانه ولایتی فراه می‌گویند که هم اکنون چهل و چهار بستر در این شفاخانه برای کودکان وجود دارد، در حالی که تا ۱۲۰ بیمار و بیشتر از آن روزانه به این شفاخانه آورده می‌شوند. 

صلاح الدین احدی، آمر شفاخانه ولایتی فراه، گفت: «متاسفانه هم اکنون بیماران ما در بخش کودکان روزانه از ۹۰ الی ۱۲۰ تن در این بخش بستر می‌شوند.»

در همین حال، بیمارداران می‌گویند که توان درمان کودکان شان را در شفاخانه‌های خصوصی ندارند و ازهمین‌رو، بیشتر به شفاخانه‌ی دولتی روی آورده اند.

سلما یکی از کودکان بیمار در این شفاخانه است. او از دوازده روز بدینسو به بیماری ناشناخته‌ی مبتلا شده است.

در حالی که پدر سلما از نداشتن هزینه‌ی درمان کودکش در شفاخانه‌های شخصی سخن می‌زند، پزشکان در شفاخانه ولایتی فراه می‌گویند که اندک‌ترین امکانات تشخیص این بیماری را در اختیار ندارد.

محمد شریف، پدر سلما، گفت: «کودکم را اینجا آورده‌ام تا درمان شود، من توان درمان را ندارم، چه کار کنم.»

صلاح الدین احدی، آمر شفاخانه ولایتی فراه، در این باره می‌گوید: «متاسفانه فعلن متخصص جراحی کودکان را در تشکیل این شفاخانه نداریم، گرچند دیگر کودکان از طرف داکتر جراحی عمومی عملیات می شوند.»

فیروزه، بیماردار، می‌گوید: «اینجا آدم‌های غریب میایند، آنان چیزی ندارند حتا توان خریدن نیم نان را ندارند، به خدا سوگند می‌خورم که هم اکنون ده افغانی برای درمان کودکم ندارم.»

در همین حال، یک پزشک جراح کودکان که پس از ۳۵ سال از جرمنی به کشور برگشته است، می‌خواهد در راستای درمان کودکان با شفاخانه‌ی دولتی فراه همکاری کند.

زلمی توریال، پزشک گفت: اینجا برای من معلوم شد که اصلن برای جراحی کودکان امکاناتی نیست که درست کار کنند. 

بااین حال، شماری از باشندگان فراه که امکان درمان کودکان شان در این ولایت میسر نیست، بیماران شان را به خاطر درمان به مرکز یا ولایت‌های دیگر انتقال می‌دهند که با چالش‌های مالی رو‌به‌رو می‌شوند

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره