Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برنامه‌یی برای ایجاد فرصت‌های کاری در هرات و کندهار راه‌اندازی شده است

موسسه مرسی کورس (Mercy Corps) به همکاری وزارت کار و امور اجتماعی برنامه‌یی را برای آموزش و فراهم‌سازی زمینه کار برای ۱۶۰۰ زن و مرد در ولایت‌های هرات و کندهار برگزار کرده است.

مسوولان این موسسه می‌گویند که نزدیک به سه میلیون دالر برای این برنامه بودجه مشخص شده است که و هدف از این برنامه، بلند بردن ظرفیت‌های نیروی کار و فراهم ساختن فرصت‌های کاری به زنان و مردان افغان است. 

قرار است آنان یک دوره آموزشی شش ماه را سپری کنند و سپس وارد بازار کار شوند.

ملا عبدالولی حارث، وزیر کار و امور اجتماعی، گفت: «۱۶صد نفر شاگرد استند؛ ۸ صد در ولایت هرات، ۸ صد در ولایت کندهار، ۱۳ صنف در هرات و ۱۳صنف در ولایت کندهار و ۲۷ لک دالر امریکایی بودجه این برنامه تعیین و تصویب شده است.»

جک برن، مسوول موسسه مرسی کورس در افغانستان، می‌گوید: «ما سه تا چهار پروژه دیگر را هم در هرات، مزار شریف و کندهار اجرا می‌کنیم. یکی از پروژه‌های مهم و دوامدار چند ساله، رشد زراعت است و معیشت است. همچنان ساخت و لوله کشی آب نوشیدنی صحی و برگزاری دوره‌های آموزشی از برنامه‌های دیگر ما است.»

بیشتر اشتراک کنندگان این دوره آموزش‌های فن و حرفه در هرات و کندهار، زنان و دختران استند. 

شکیبا، اشتراک کننده، گفته است: «وضعیت ما خراب است. می‌خواهیم یاد بگیریم و برای بچه‌های ما یک لقمه نان بیاوریم. من پنج دختر دارم و شوهرم مریض است.»

مرضیه ابراهیمی، اشتراک کننده یگر می‌گوید: «در شش ماه نمی‌شود که به سطح بالا برویم، از این خاطر خواهش داریم که ما را بعد شش ماه هم حمایت کنند.»

شماری از اشتراک کنندگان خواهان فراهم شدن فرصت‌های کاری بیشتر به جوانان در کشور استند. به باور آنان، بسیاری از جوانان به دلیل بیکاری و بی‌سرنوشتی مجبور می‌شوند به کشورهای همسایه و منطقه مهاجرت کنند.

مصطفی، اشتراک کننده، گفت: «بسیار خوشحالیم که چنین فرصتی برای جوانان فراهم شده و انشاالله که بتوانیم از این فرصت به نحو احسن استفاده کنیم.»

بیکاری، سال‌ها می‌شود که یک چالش جدی در برابر جوانان کشور بوده است، اما بحران اقتصادی یک سال پسین باعث شده است تا هزاران تن در کشور شغل شان را از دست بدهند و ناگزیر به ترک کشور شوند.

برنامه‌یی برای ایجاد فرصت‌های کاری در هرات و کندهار راه‌اندازی شده است

قرار است آنان یک دوره آموزشی شش ماه را سپری کنند و سپس وارد بازار کار شوند.

Thumbnail

موسسه مرسی کورس (Mercy Corps) به همکاری وزارت کار و امور اجتماعی برنامه‌یی را برای آموزش و فراهم‌سازی زمینه کار برای ۱۶۰۰ زن و مرد در ولایت‌های هرات و کندهار برگزار کرده است.

مسوولان این موسسه می‌گویند که نزدیک به سه میلیون دالر برای این برنامه بودجه مشخص شده است که و هدف از این برنامه، بلند بردن ظرفیت‌های نیروی کار و فراهم ساختن فرصت‌های کاری به زنان و مردان افغان است. 

قرار است آنان یک دوره آموزشی شش ماه را سپری کنند و سپس وارد بازار کار شوند.

ملا عبدالولی حارث، وزیر کار و امور اجتماعی، گفت: «۱۶صد نفر شاگرد استند؛ ۸ صد در ولایت هرات، ۸ صد در ولایت کندهار، ۱۳ صنف در هرات و ۱۳صنف در ولایت کندهار و ۲۷ لک دالر امریکایی بودجه این برنامه تعیین و تصویب شده است.»

جک برن، مسوول موسسه مرسی کورس در افغانستان، می‌گوید: «ما سه تا چهار پروژه دیگر را هم در هرات، مزار شریف و کندهار اجرا می‌کنیم. یکی از پروژه‌های مهم و دوامدار چند ساله، رشد زراعت است و معیشت است. همچنان ساخت و لوله کشی آب نوشیدنی صحی و برگزاری دوره‌های آموزشی از برنامه‌های دیگر ما است.»

بیشتر اشتراک کنندگان این دوره آموزش‌های فن و حرفه در هرات و کندهار، زنان و دختران استند. 

شکیبا، اشتراک کننده، گفته است: «وضعیت ما خراب است. می‌خواهیم یاد بگیریم و برای بچه‌های ما یک لقمه نان بیاوریم. من پنج دختر دارم و شوهرم مریض است.»

مرضیه ابراهیمی، اشتراک کننده یگر می‌گوید: «در شش ماه نمی‌شود که به سطح بالا برویم، از این خاطر خواهش داریم که ما را بعد شش ماه هم حمایت کنند.»

شماری از اشتراک کنندگان خواهان فراهم شدن فرصت‌های کاری بیشتر به جوانان در کشور استند. به باور آنان، بسیاری از جوانان به دلیل بیکاری و بی‌سرنوشتی مجبور می‌شوند به کشورهای همسایه و منطقه مهاجرت کنند.

مصطفی، اشتراک کننده، گفت: «بسیار خوشحالیم که چنین فرصتی برای جوانان فراهم شده و انشاالله که بتوانیم از این فرصت به نحو احسن استفاده کنیم.»

بیکاری، سال‌ها می‌شود که یک چالش جدی در برابر جوانان کشور بوده است، اما بحران اقتصادی یک سال پسین باعث شده است تا هزاران تن در کشور شغل شان را از دست بدهند و ناگزیر به ترک کشور شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره