Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش ۳۰ درصدی حاصلات بادام در ولایت کندز

مقام‌های ریاست زراعت و آبیاری کندز از افزایش سی درصدی حاصلات بادام در سال روان در این ولایت خبر می‌دهند.

آنان می‌گویند که پیش‌بینی شده است که امسال نزدیک به هشت هزار و پنج صد تن بادام بدست آید که این رقم افزایش سی درصدی را نسبت به سال پار نشان می‌دهد.

حاصلات سال گذشته بادام در کندز در حدود شش هزار و پنج صد تن می‌رسید.

بربنیاد گفته‌های آنان، اقلیم مناسب، توزیع نهال‌های اصلاح شده، احداث باغ‌های معیاری و در دسترس قرار دادن دارو‌های ضد امراض را از علت‌های مهم افزایش حاصلات بادام در این ولایت می‌داند.

عبدالغفار صدیقی، سرپرست ریاست زراعت و آبیاری کندز، گفت: «هوای مناسب، رهنمایی کشاورزی، توزیع داروی ضد امراض از دلایل افزایش حاصلات شناخته می‌شود.»

محمد منیر نیازی، کارشناس ترویج زراعت ریاست زراعت و آبیاری کندز، گفت: «در سطح ولایت کندز از طریق کلکسون ۱۰۴ نوع بادام ترویج شده و بیشترین تولیدات را ولسوالی چهاردره، قلعه ذال و امام صاحب دارد.» 

در همین حال، باغداران نیز از افزایش حاصلات بادام در این ولایت خرسند استند، اما نبود بازار را یکی از چالش‌های عمده در برابر شان می‌دانند.

عبدالخالق رحیمی، باغدار، گفت: «انشاالله امسال حاصلات بسیار خوب است نظر به سال پار، سال‌های دیگر به دلیل سردی هوا حاصلات کم بود.» 

امان‌الله، یکی دیگر از باغداران در کندز، می‌گوید: «سال پار و دو سال پیش، در یک درخت یک سیر بادام می‌بود، ولی امسال تا دو سیر و دونیم سیر بادام می‌گیره.» 

از سوی دیگر، بر بازاریابی حاصلات بادام و صادرات آن از طریق دهلیز هوايي به خارج از کشور تاکید می‌شود.

محمد منیر نیازی، کارشناس ترویج زراعت ریاست زراعت و آبیاری کندز، گفت: «رهبری وزارت زراعت تلاش کردند که مثل میوه جات و دیگر که دهلیز هوایی ایجاد کردند، برای بادام هم دهلیز هوایی را ایجاد بکنند، مستقیم صادرات از کشور افغانستان به کشورهای دیگر داشته باشند.»

فغانستان کشوری است که بیش از هشتاد درصد مردم آن کشاورز استند و از طریق زراعت و مالداری امرار معاش می‌کنند. نبود سرد خانه‌های معیاری، مارکیت برای فروش محصولات از چالش‌های اند که کشاورزان در این کشور را با چالش روبه‌رو کرده است.

افزایش ۳۰ درصدی حاصلات بادام در ولایت کندز

بربنیاد گفته‌های آنان، اقلیم مناسب، توزیع نهال‌های اصلاح شده، احداث باغ‌های معیاری و در دسترس قرار دادن دارو‌های ضد امراض را از علت‌های مهم افزایش حاصلات بادام در این ولایت می‌داند.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های ریاست زراعت و آبیاری کندز از افزایش سی درصدی حاصلات بادام در سال روان در این ولایت خبر می‌دهند.

آنان می‌گویند که پیش‌بینی شده است که امسال نزدیک به هشت هزار و پنج صد تن بادام بدست آید که این رقم افزایش سی درصدی را نسبت به سال پار نشان می‌دهد.

حاصلات سال گذشته بادام در کندز در حدود شش هزار و پنج صد تن می‌رسید.

بربنیاد گفته‌های آنان، اقلیم مناسب، توزیع نهال‌های اصلاح شده، احداث باغ‌های معیاری و در دسترس قرار دادن دارو‌های ضد امراض را از علت‌های مهم افزایش حاصلات بادام در این ولایت می‌داند.

عبدالغفار صدیقی، سرپرست ریاست زراعت و آبیاری کندز، گفت: «هوای مناسب، رهنمایی کشاورزی، توزیع داروی ضد امراض از دلایل افزایش حاصلات شناخته می‌شود.»

محمد منیر نیازی، کارشناس ترویج زراعت ریاست زراعت و آبیاری کندز، گفت: «در سطح ولایت کندز از طریق کلکسون ۱۰۴ نوع بادام ترویج شده و بیشترین تولیدات را ولسوالی چهاردره، قلعه ذال و امام صاحب دارد.» 

در همین حال، باغداران نیز از افزایش حاصلات بادام در این ولایت خرسند استند، اما نبود بازار را یکی از چالش‌های عمده در برابر شان می‌دانند.

عبدالخالق رحیمی، باغدار، گفت: «انشاالله امسال حاصلات بسیار خوب است نظر به سال پار، سال‌های دیگر به دلیل سردی هوا حاصلات کم بود.» 

امان‌الله، یکی دیگر از باغداران در کندز، می‌گوید: «سال پار و دو سال پیش، در یک درخت یک سیر بادام می‌بود، ولی امسال تا دو سیر و دونیم سیر بادام می‌گیره.» 

از سوی دیگر، بر بازاریابی حاصلات بادام و صادرات آن از طریق دهلیز هوايي به خارج از کشور تاکید می‌شود.

محمد منیر نیازی، کارشناس ترویج زراعت ریاست زراعت و آبیاری کندز، گفت: «رهبری وزارت زراعت تلاش کردند که مثل میوه جات و دیگر که دهلیز هوایی ایجاد کردند، برای بادام هم دهلیز هوایی را ایجاد بکنند، مستقیم صادرات از کشور افغانستان به کشورهای دیگر داشته باشند.»

فغانستان کشوری است که بیش از هشتاد درصد مردم آن کشاورز استند و از طریق زراعت و مالداری امرار معاش می‌کنند. نبود سرد خانه‌های معیاری، مارکیت برای فروش محصولات از چالش‌های اند که کشاورزان در این کشور را با چالش روبه‌رو کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره