Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بیش از ۵۰۰۰ باشنده کندز روزانه خدمات بهداشتی دریافت می‌کنند

روزانه بیش از پنج هزار تن از باشنده‌گان ولایت کندز از سوی تیم‌های سیار بهداشتی در این ولایت خدمات درمانی دریافت می‌کنند.

ریاست صحت عامه کندز در همکاری با یک نهاد مددرسان، هفت تیم سیار بهداشتی را ایجاد کرده است تا به مشکلات بهداشتی باشنده‌گان این ولایت رسیدگی نمایند.

به گفته مسوولان ریاست صحت عامه، روزانه دست‌کم پنج هزار و شش‌صد تن از واکسین سوء تغذیه کودکان، دارو، مشوره‌های روانی و دیگر خدمات بهداشتی بهره‌مند می‌شوند.

نجیب الله ساحل، رییس صحت عامه کندز، گفت: «در کندز ما اکنون شاهد این نیستیم که مردم از پنج کیلومتر بیشتر بخاطر خدمات بهداشتی می‌روند، ما این خدمات را خانه به خانه، مسجد به مسجد و قریه به قریه رسانده‌ایم.»

هجرت ذکی، مسوول ولایتی نهاد بی اف دبلیو، (BFW) می‌گوید: «در هر ساحه به شکل اوسط تقریبا از ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ نفر جمعیت وجود دارند که این تیم‌ها بشکل روزمره ۵۶۰۰ تن از بیماران را دیدن می‌کنند.»

تمنا، عضو یک تیم بهداشتی، گفت: «پنج نوع خدمات داریم که خدمات ما شامل مشوره روانی، قابله، واکسین و همچنان دربخش سوء تغذیه کار می‌کنیم.»

در همین حال، باشنده‌گان کندز از این اقدام ابراز خشنودی می‌کنند و خواهان توسعه‌ این روند در ساحات دوردست این ولایت استند.

رحیم الله، باشنده کندز، گفت: «از دولت توقع ما این است که در آینده تیم‌های صحی را افزایش دهد.»

محمد انور، یکی دیگر باشنده‌گان کندز، می‌گوید: «پیش از این اینجا همچون خدمات وجود نداشت، جنگ‌ها بود ما از اینها خرسند استیم و می‌خواهیم آنان همیشه اینجا بیایند و به مردم خدمات ارایه کنند.»

این در حالی‌ست که پیش از این باشنده‌گان بخش‌های دوردست ولایت کندز بارها از دسترسی نداشتن به خدمات بهداشتی شکایت کرده اند و خواهان رسیدگی به این چالش شده اند.

بیش از ۵۰۰۰ باشنده کندز روزانه خدمات بهداشتی دریافت می‌کنند

در همین حال، باشنده‌گان کندز از این اقدام ابراز خشنودی می‌کنند و خواهان توسعه‌ این روند در ساحات دوردست این ولایت استند.

تصویر بندانگشتی

روزانه بیش از پنج هزار تن از باشنده‌گان ولایت کندز از سوی تیم‌های سیار بهداشتی در این ولایت خدمات درمانی دریافت می‌کنند.

ریاست صحت عامه کندز در همکاری با یک نهاد مددرسان، هفت تیم سیار بهداشتی را ایجاد کرده است تا به مشکلات بهداشتی باشنده‌گان این ولایت رسیدگی نمایند.

به گفته مسوولان ریاست صحت عامه، روزانه دست‌کم پنج هزار و شش‌صد تن از واکسین سوء تغذیه کودکان، دارو، مشوره‌های روانی و دیگر خدمات بهداشتی بهره‌مند می‌شوند.

نجیب الله ساحل، رییس صحت عامه کندز، گفت: «در کندز ما اکنون شاهد این نیستیم که مردم از پنج کیلومتر بیشتر بخاطر خدمات بهداشتی می‌روند، ما این خدمات را خانه به خانه، مسجد به مسجد و قریه به قریه رسانده‌ایم.»

هجرت ذکی، مسوول ولایتی نهاد بی اف دبلیو، (BFW) می‌گوید: «در هر ساحه به شکل اوسط تقریبا از ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ نفر جمعیت وجود دارند که این تیم‌ها بشکل روزمره ۵۶۰۰ تن از بیماران را دیدن می‌کنند.»

تمنا، عضو یک تیم بهداشتی، گفت: «پنج نوع خدمات داریم که خدمات ما شامل مشوره روانی، قابله، واکسین و همچنان دربخش سوء تغذیه کار می‌کنیم.»

در همین حال، باشنده‌گان کندز از این اقدام ابراز خشنودی می‌کنند و خواهان توسعه‌ این روند در ساحات دوردست این ولایت استند.

رحیم الله، باشنده کندز، گفت: «از دولت توقع ما این است که در آینده تیم‌های صحی را افزایش دهد.»

محمد انور، یکی دیگر باشنده‌گان کندز، می‌گوید: «پیش از این اینجا همچون خدمات وجود نداشت، جنگ‌ها بود ما از اینها خرسند استیم و می‌خواهیم آنان همیشه اینجا بیایند و به مردم خدمات ارایه کنند.»

این در حالی‌ست که پیش از این باشنده‌گان بخش‌های دوردست ولایت کندز بارها از دسترسی نداشتن به خدمات بهداشتی شکایت کرده اند و خواهان رسیدگی به این چالش شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره