Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توزیع مواد خوراکی به ۲۰۰ خانواده از سوی یک بنیاد مددرسان در بلخ

بنیاد مددرسان نبی زاده در ادامه کمک‌هایش برای دوصد خانواده بی بضاعت، بی سرپرست و یتیم که از ولایت‌های گونه‌گون در ولایت بلخ بسر می‌برند، مواد غذایی کمک کرده است.

مسوول اجرایی این بنیاد می‌گوید که کمک‌های این بنیاد به نیازمندان ولایت‌های دیگر نیز ادامه خواهد داشت.

نژند رحیمی، مسوول اجرایی بنیاد مددرسان نبی زاده، گفت: «دوصد خانواده بی بضاعت، افراد بازنشسته و خانواده‌های بی سرپرست را از ولایت‌های مختلف کشور شناسایی و تحت پوشش کمک‌های غدایی این بنیاد قرار دادیم.»

غلام رضا یکتن از بازنشته‌گان در این ولایت است، می‌گوید که سرپرستی خانواده دوازده نفری را به دوش دارد و بیش از ده سال می‌شود که از کار بازنشسته است.

غلام رضا گفت: «ما از بنیاد نبی زاده یک جهان تشکر می‌کنیم و از تجاران دیگر نیز خواهشمند هستم که با مردم همکاری کنند.»

از سویی هم، شماری دیگر از زنان بی سرپرست و مردان بیجاشده از ولایت‌های دیگر در ولایت بلخ نیز از کمک‌های این نهاد مستفید شده اند.

زرغونه، بانوی بی سرپرست، گفت: «پنج اولاد دارم، بچه ام بوتل جمع‌آوری می‌کند، روز و روزگارم خیلی سخت تیر می‌شود، در خانه هیچ چیز برای خوردن نداریم.»

یکتن از نیازمندان می‌گوید: «پدر اولادها تقاعد کرده، بچه‌هایم نیز بیکار اند، هیچ نان آور در خانه نداریم.»

نیازمند، گفت: «باشنده ولایت پکتیا هستم و اینجا در شهر مزارشریف زندگی می‌کنم، بیکار هستم و هیچ کار نیست.» 

این بنیاد از اوایل سال روان تا کنون برای صدها خانواده کمک‌های غذایی توزیع کرده است.

توزیع مواد خوراکی به ۲۰۰ خانواده از سوی یک بنیاد مددرسان در بلخ

از سویی هم، شماری دیگر از زنان بی سرپرست و مردان بیجاشده از ولایت‌های دیگر در ولایت بلخ نیز از کمک‌های این نهاد مستفید شده اند.

تصویر بندانگشتی

بنیاد مددرسان نبی زاده در ادامه کمک‌هایش برای دوصد خانواده بی بضاعت، بی سرپرست و یتیم که از ولایت‌های گونه‌گون در ولایت بلخ بسر می‌برند، مواد غذایی کمک کرده است.

مسوول اجرایی این بنیاد می‌گوید که کمک‌های این بنیاد به نیازمندان ولایت‌های دیگر نیز ادامه خواهد داشت.

نژند رحیمی، مسوول اجرایی بنیاد مددرسان نبی زاده، گفت: «دوصد خانواده بی بضاعت، افراد بازنشسته و خانواده‌های بی سرپرست را از ولایت‌های مختلف کشور شناسایی و تحت پوشش کمک‌های غدایی این بنیاد قرار دادیم.»

غلام رضا یکتن از بازنشته‌گان در این ولایت است، می‌گوید که سرپرستی خانواده دوازده نفری را به دوش دارد و بیش از ده سال می‌شود که از کار بازنشسته است.

غلام رضا گفت: «ما از بنیاد نبی زاده یک جهان تشکر می‌کنیم و از تجاران دیگر نیز خواهشمند هستم که با مردم همکاری کنند.»

از سویی هم، شماری دیگر از زنان بی سرپرست و مردان بیجاشده از ولایت‌های دیگر در ولایت بلخ نیز از کمک‌های این نهاد مستفید شده اند.

زرغونه، بانوی بی سرپرست، گفت: «پنج اولاد دارم، بچه ام بوتل جمع‌آوری می‌کند، روز و روزگارم خیلی سخت تیر می‌شود، در خانه هیچ چیز برای خوردن نداریم.»

یکتن از نیازمندان می‌گوید: «پدر اولادها تقاعد کرده، بچه‌هایم نیز بیکار اند، هیچ نان آور در خانه نداریم.»

نیازمند، گفت: «باشنده ولایت پکتیا هستم و اینجا در شهر مزارشریف زندگی می‌کنم، بیکار هستم و هیچ کار نیست.» 

این بنیاد از اوایل سال روان تا کنون برای صدها خانواده کمک‌های غذایی توزیع کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره