Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

به خاک سپاری ۵۰ جسد بی‌وارث در یک سال اخیر در کندهار

مسوولان شهرداری کندهار می‎‌‌‌‌گویند در یک سال گذشته پنجاه جسدی را که وارثان شان مشخص نیست، در سردخانه‌ها نگهداری می‌شدند، به خاک سپرده اند.

به گفته شهرداری کندهار، در یک هفته پسین نیز هفده جسد بی وارث، که در سردخانه‌های این ولایت نگهداری می‌شدند، نیز به خاک سپرده شدند.

زمری سرگند، مسوول روابط عامه شهرداری کندهار، گفت: «در طول یک سال پسین ما برای بار دوم ۱۷ اجساد بی‌وارث را که در یخچال‌ها نگهداری می‌شدند دفن کردیم.»

محمد عبدالله، معاون طب عدلی، گفت: «این‌ها اجساد هستند که خانواده‌های شان نامعلوم استند نه نام شان است و نه هم شناس نامه شان.»

ولی محمد که از دوازده سال بدینسو مسوولیت نگهداری جسدها را در سردخانه کندهار بر عهده دارد می‌گوید، هنوز هم برخی خانواده‌ها از بهر پیدا کردن بستگان شان به او مراجعه می‌کنند.

ولی محمد، مسوول سردخانه شفاخانه میرویس، گفت: «وقتی خانواده شان نامعلوم باشد ما یخچال را باز کرده می‌بینیم و اگر نباشند می‌فرستیم شان جای دیگر.»

جنگ‌های پسین در کشور قربانی‌های زیادی را از شهروندان کشور گرفته است و هنوز هم برخی خانواده به امید آمدن فرزندان و اعضای گم شده خانواده شان استند.

به خاک سپاری ۵۰ جسد بی‌وارث در یک سال اخیر در کندهار

به گفته شهرداری کندهار، در یک هفته پسین نیز هفده جسد بی وارث، که در سرد خانه‌های این ولایت نگهداری می‌شدند، نیز به خاک سپرده شدند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان شهرداری کندهار می‎‌‌‌‌گویند در یک سال گذشته پنجاه جسدی را که وارثان شان مشخص نیست، در سردخانه‌ها نگهداری می‌شدند، به خاک سپرده اند.

به گفته شهرداری کندهار، در یک هفته پسین نیز هفده جسد بی وارث، که در سردخانه‌های این ولایت نگهداری می‌شدند، نیز به خاک سپرده شدند.

زمری سرگند، مسوول روابط عامه شهرداری کندهار، گفت: «در طول یک سال پسین ما برای بار دوم ۱۷ اجساد بی‌وارث را که در یخچال‌ها نگهداری می‌شدند دفن کردیم.»

محمد عبدالله، معاون طب عدلی، گفت: «این‌ها اجساد هستند که خانواده‌های شان نامعلوم استند نه نام شان است و نه هم شناس نامه شان.»

ولی محمد که از دوازده سال بدینسو مسوولیت نگهداری جسدها را در سردخانه کندهار بر عهده دارد می‌گوید، هنوز هم برخی خانواده‌ها از بهر پیدا کردن بستگان شان به او مراجعه می‌کنند.

ولی محمد، مسوول سردخانه شفاخانه میرویس، گفت: «وقتی خانواده شان نامعلوم باشد ما یخچال را باز کرده می‌بینیم و اگر نباشند می‌فرستیم شان جای دیگر.»

جنگ‌های پسین در کشور قربانی‌های زیادی را از شهروندان کشور گرفته است و هنوز هم برخی خانواده به امید آمدن فرزندان و اعضای گم شده خانواده شان استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره