Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فراغت ۶۰۰ تن از نیروهای ا.ا از مرکز تعلیمی پولیس

بیش از شش صد تن از نیروهای امارت اسلامی پس از یک دوره آموزشی از مرکز تعلیمی پولیس بلخ فارغ شدند.

قدرت الله ابو حمزه، والی بلخ در مراسم فراغت این نیروها می‌گوید، که این آموزش و ظرفیت سازی می‌تواند در راستای تامین امنیت در کشور مفید واقع شود.

آقای ابو حمزه گفت: «در تامین امنیت از نیروهای کشفی وامنیتی تشکری می‌کنیم که با هماهنگی کامل که در بین ادارت ما است  الحمدلله ما مطمین استیم که امنیت بلخ را کسی خراب کرده نمی‌تواند.»

این نیروها پس از یک دوره آموزشی ۴۵ روزه سند فراغت به دست آورده اند.

مسوولان می‌گویند که این نیرو‌ها به پنج ولایت می‌روند تا در فرماندهی‌های امنیه این ولایت‌ها انجام وظیفه کنند.

عبدالستار طارق، فرمانده مرکز تعلیمی شمال، گفت: «درس عقیدتی، مسلکی، نظامی و درس‌های که با ملت برخورد داشته باشند ما به آنان آموزش داده‌ایم  و دوباره به پنج ولایت برای اجرای وظیفه می‌روند.»

شبیر خان، سرباز تازه فارغ شده، گفت: «دوباره به ولسوالی خود در قومندانی که وظیفه داشتیم می‌رویم آمرین ما امر کند ما اطاعت می‌کنیم.»

محمد مومن، سرباز دیگر، گفت: «دوباره به همان جای که وظیفه اجرا می‌کردیم به همانجا باز می‌گردیم.» 

پس از روی کار آمدن حکومت سرپرست این دومین دور فراغت نیروهای امارت اسلامی است که از مرکز تعلیمی پولیس در شمال کشور فارغ می‌شوند.

فراغت ۶۰۰ تن از نیروهای ا.ا از مرکز تعلیمی پولیس

این نیروها پس از یک دوره آموزشی ۴۵ روزه سند فراغت به دست آورده اند.

تصویر بندانگشتی

بیش از شش صد تن از نیروهای امارت اسلامی پس از یک دوره آموزشی از مرکز تعلیمی پولیس بلخ فارغ شدند.

قدرت الله ابو حمزه، والی بلخ در مراسم فراغت این نیروها می‌گوید، که این آموزش و ظرفیت سازی می‌تواند در راستای تامین امنیت در کشور مفید واقع شود.

آقای ابو حمزه گفت: «در تامین امنیت از نیروهای کشفی وامنیتی تشکری می‌کنیم که با هماهنگی کامل که در بین ادارت ما است  الحمدلله ما مطمین استیم که امنیت بلخ را کسی خراب کرده نمی‌تواند.»

این نیروها پس از یک دوره آموزشی ۴۵ روزه سند فراغت به دست آورده اند.

مسوولان می‌گویند که این نیرو‌ها به پنج ولایت می‌روند تا در فرماندهی‌های امنیه این ولایت‌ها انجام وظیفه کنند.

عبدالستار طارق، فرمانده مرکز تعلیمی شمال، گفت: «درس عقیدتی، مسلکی، نظامی و درس‌های که با ملت برخورد داشته باشند ما به آنان آموزش داده‌ایم  و دوباره به پنج ولایت برای اجرای وظیفه می‌روند.»

شبیر خان، سرباز تازه فارغ شده، گفت: «دوباره به ولسوالی خود در قومندانی که وظیفه داشتیم می‌رویم آمرین ما امر کند ما اطاعت می‌کنیم.»

محمد مومن، سرباز دیگر، گفت: «دوباره به همان جای که وظیفه اجرا می‌کردیم به همانجا باز می‌گردیم.» 

پس از روی کار آمدن حکومت سرپرست این دومین دور فراغت نیروهای امارت اسلامی است که از مرکز تعلیمی پولیس در شمال کشور فارغ می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره