Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست در کندهار دوباره به فعالیت آغاز کرد

مرکز آموزشی و نگهداری کودکان بی‌سرپرست شیخ زاید که از بیست سال بدینسو با پشتیبانی یک نهاد عربی فعالیت می‌کند، چندی پیش به علت محدودیت‌های بانکی در انتقال پول، فعالیت‌هایش متوقف شدند؛ اما پس از پخش گزارشی از طلوع‌نیوز فعالیت‌هایش را از سر گرفته است.

محمد برات حسن‌خیل، رییس مرکز آموزشی شیخ زاید، گفت: «تشکر می‌کنیم از رسانه‌ها که صدای اطفال یتیم را به شکل وسیع انعکاس دادند الحمدلله آموزشگاه دوباره به صورت دایمی به فعالیت آغاز کرد.»

نور الله، دانش آموز، گفت: «شکر خدا که مکتب ما شروع شد شاگردان یتیم در سابق اگر این مکتب بند می‌شد یک بار بند شد در جاهای دیگر می‌گشتند.»

دانش‌آموزان بی‌سرپرست در این مرکزآموزشی، از امارت اسلامی و بازرگانان ملی می‌خواهند، در پیشبرد برنامه‌های خیریه‌یی که به علت محدودیت‌های بانکی متوقف می‌شوند، با آنان یاری رسانند.

این مرکز آموزشی که ازسوی یک نهاد مدد رسان امارات متحده‌ی عربی کمک مالی می‌شود و بیش از یک‌هزار دانش‌آموز دارد، در سطح کشوری که از مراکز آموزشی معیاری است که سالانه، هفتصد‌هزار دالر برای آموزش و مراقبت از کودکان بی سرپرست هزینه می‌کند.

مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست در کندهار دوباره به فعالیت آغاز کرد

این مرکز آموزشی که ازسوی یک نهاد مدد رسان امارات متحده‌ی عربی کمک مالی می‌شود

تصویر بندانگشتی

مرکز آموزشی و نگهداری کودکان بی‌سرپرست شیخ زاید که از بیست سال بدینسو با پشتیبانی یک نهاد عربی فعالیت می‌کند، چندی پیش به علت محدودیت‌های بانکی در انتقال پول، فعالیت‌هایش متوقف شدند؛ اما پس از پخش گزارشی از طلوع‌نیوز فعالیت‌هایش را از سر گرفته است.

محمد برات حسن‌خیل، رییس مرکز آموزشی شیخ زاید، گفت: «تشکر می‌کنیم از رسانه‌ها که صدای اطفال یتیم را به شکل وسیع انعکاس دادند الحمدلله آموزشگاه دوباره به صورت دایمی به فعالیت آغاز کرد.»

نور الله، دانش آموز، گفت: «شکر خدا که مکتب ما شروع شد شاگردان یتیم در سابق اگر این مکتب بند می‌شد یک بار بند شد در جاهای دیگر می‌گشتند.»

دانش‌آموزان بی‌سرپرست در این مرکزآموزشی، از امارت اسلامی و بازرگانان ملی می‌خواهند، در پیشبرد برنامه‌های خیریه‌یی که به علت محدودیت‌های بانکی متوقف می‌شوند، با آنان یاری رسانند.

این مرکز آموزشی که ازسوی یک نهاد مدد رسان امارات متحده‌ی عربی کمک مالی می‌شود و بیش از یک‌هزار دانش‌آموز دارد، در سطح کشوری که از مراکز آموزشی معیاری است که سالانه، هفتصد‌هزار دالر برای آموزش و مراقبت از کودکان بی سرپرست هزینه می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره