Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نمایشگاه ربات دست‌ساز دانش‌آموزان در هرات

ده‌ها تن از دانش آموزان دختر و پسر ربات‌های دست ساز شان را در یک نمایشگاه در شهر هرات به نمایش گذاشته اند.

دانش آموزانی که سرگرم فراگیری دانش ربات سازی استند، می‌کوشند تا ربات‌های پیشرفته بسازند. آنان آرزو دارند که بتوانند به نمایندگی از افغانستان در رقابت‌های جهانی رباتیک شرکت کنند.

مهسا جعفری، دانش آموز، گفت: «دوست دارم که رباتیک را پیش ببرم چون جذاب است ومی‌خواهم درآینده چیزهای بیشتری بسازم.»

نگار رضایی، دانش آموز، گفت: «گیلاس را زیر این ربات می‌گذاریم و در ظرف چند ثانیه گیلاس را شناسایی می‌کند و داخل آن چای می‌ریزد. وقتی گیلاس را برداریم دوباره خودش به عقب بر می‌گردد.»

بیشتر این ربات‌ها برای سرگرمی استفاده می‌شوند. 

این دانش آموزان می‌گویند که اگر زمینه آموزش پیشرفته ربات سازی به آنان فراهم شود و امکانات مورد نیاز در اختیار داشته باشند، ربات‌های پیشرفته و کاربردی می‌سازند. 

میثم، دانش آموز، گفت: «این یک سیستم رادار است وقتی که دریک جای برود می‌تواند موقعیت خود را نشان بدهد.»

محمد حسن اکبری، دانش آموز، گفت: «حمایت مردم و حمایت امارت اسلامی را داشته باشیم که بتوانیم سازه‌های بیشتر بسازیم که در رقابت‌های جهانی شرکت کند وافتخار کسب کنیم.»

نزدیک به شش هزار دانش آموز در هرات سرگرم آموختن دانش ربات سازی استند. بیشتر از ۶۰ درصد این دانش آموزان دختران استند. 

سید محمد حسینی، برگزار کننده، گفت: «شماری از این دانش اموزان ربات‌های را استفاده کردند که یا شبیه سازی دستگاهای صنعتی بود و یا هر کدام آن راهکاری داشتند برای آبدیت کردن دستگاهای صنعتی که فعلن موجود است.»

در یک دهه پسین دانش ربات سازی در کشور رشد کرده است. 

تیم ملی دختران ربات ساز کشور که در سال‌های پسین در چندین رقابت جهانی جایزه گرفته است، پس از تحولات به بیرون از افغانستان رفته است. 

و حالا تیم ملی در ایالات متحده امریکا و قطر به سر می‌برند و به نمایندگی از دختران افغان در رقابت‌های جهانی شرکت می‌کنند.

نمایشگاه ربات دست‌ساز دانش‌آموزان در هرات

تیم ملی دختران ربات ساز کشور که در سال‌های پسین در چندین رقابت جهانی جایزه گرفته است، پس از تحولات به بیرون از افغانستان رفته است. 

تصویر بندانگشتی

ده‌ها تن از دانش آموزان دختر و پسر ربات‌های دست ساز شان را در یک نمایشگاه در شهر هرات به نمایش گذاشته اند.

دانش آموزانی که سرگرم فراگیری دانش ربات سازی استند، می‌کوشند تا ربات‌های پیشرفته بسازند. آنان آرزو دارند که بتوانند به نمایندگی از افغانستان در رقابت‌های جهانی رباتیک شرکت کنند.

مهسا جعفری، دانش آموز، گفت: «دوست دارم که رباتیک را پیش ببرم چون جذاب است ومی‌خواهم درآینده چیزهای بیشتری بسازم.»

نگار رضایی، دانش آموز، گفت: «گیلاس را زیر این ربات می‌گذاریم و در ظرف چند ثانیه گیلاس را شناسایی می‌کند و داخل آن چای می‌ریزد. وقتی گیلاس را برداریم دوباره خودش به عقب بر می‌گردد.»

بیشتر این ربات‌ها برای سرگرمی استفاده می‌شوند. 

این دانش آموزان می‌گویند که اگر زمینه آموزش پیشرفته ربات سازی به آنان فراهم شود و امکانات مورد نیاز در اختیار داشته باشند، ربات‌های پیشرفته و کاربردی می‌سازند. 

میثم، دانش آموز، گفت: «این یک سیستم رادار است وقتی که دریک جای برود می‌تواند موقعیت خود را نشان بدهد.»

محمد حسن اکبری، دانش آموز، گفت: «حمایت مردم و حمایت امارت اسلامی را داشته باشیم که بتوانیم سازه‌های بیشتر بسازیم که در رقابت‌های جهانی شرکت کند وافتخار کسب کنیم.»

نزدیک به شش هزار دانش آموز در هرات سرگرم آموختن دانش ربات سازی استند. بیشتر از ۶۰ درصد این دانش آموزان دختران استند. 

سید محمد حسینی، برگزار کننده، گفت: «شماری از این دانش اموزان ربات‌های را استفاده کردند که یا شبیه سازی دستگاهای صنعتی بود و یا هر کدام آن راهکاری داشتند برای آبدیت کردن دستگاهای صنعتی که فعلن موجود است.»

در یک دهه پسین دانش ربات سازی در کشور رشد کرده است. 

تیم ملی دختران ربات ساز کشور که در سال‌های پسین در چندین رقابت جهانی جایزه گرفته است، پس از تحولات به بیرون از افغانستان رفته است. 

و حالا تیم ملی در ایالات متحده امریکا و قطر به سر می‌برند و به نمایندگی از دختران افغان در رقابت‌های جهانی شرکت می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره