Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آسیب دیدگان جنگ در هلمند خواهان کمک هستند

شماری از آسیب دیدگانی جنگ‌های پسین در هلمند می‌گویند که در جنگ‌های دو دهه گذشته بیشتر اعضای خانواده‌های شان را از دست داده‌اند و زیان‌های مالی نیز دیده‌اند.

آنان می‌گویند که برای بازسازی خانه‌های شان توانایی مالی ندارند. 

فاطمه، باشنده ولسوالی سنگین، گفت: «بمبارد شد ۱۲ نفر ما شهید شد و از ۱۲ نفر تنها من باقی ماندم، تنها یک کاکا ام بود او هم شهید شد این خانم کاکایم است که همرایم است و من دختر ایورش استم.»

عبدالشکور، باشنده چاه انجیر، گفت: «در بمبارد این دیوار‌ها فروریخته بود ما این دیوار‌ها را دوباره جور کردیم به اینجا رساندیم که خانه‌ها را جور کنیم.»

عبدالرشید، باشنده ولسوالی نادعلی است. او در این باره می‌گوید: «در اینجا همه خانه‌های ما فروریخته است.» 

در همین حال، مسوولان محلی هلمند می‌گویند که تلاش‌ها برای بازسازی خانه‌های تخریب شده در مناطق جنگ‌زده این ولایت را با همکاری مالی نهادهای مددرسان آغاز کرده‌اند. 

مولوی محمد قاسم ریاض، معاون ریاست اطلاعات و فرهنگ هلمند، گفت: «در بعضی مناطق سروی جریان دارد بعد از سروی ان‌شاءالله از سوی نهاد‌های خیریه کمک‌ها می‌شود.»

جنگ‌های دو دهه گذشته نه تنها باشنده‌های هلمند، بل شماری زیادی از باشندگان را در ولایت‌های مختلف آسیب رسانده است و بسیاری از آنان در وضعیت بد اقتصادی به سر می‌برند.

آسیب دیدگان جنگ در هلمند خواهان کمک هستند

تصویر بندانگشتی

شماری از آسیب دیدگانی جنگ‌های پسین در هلمند می‌گویند که در جنگ‌های دو دهه گذشته بیشتر اعضای خانواده‌های شان را از دست داده‌اند و زیان‌های مالی نیز دیده‌اند.

آنان می‌گویند که برای بازسازی خانه‌های شان توانایی مالی ندارند. 

فاطمه، باشنده ولسوالی سنگین، گفت: «بمبارد شد ۱۲ نفر ما شهید شد و از ۱۲ نفر تنها من باقی ماندم، تنها یک کاکا ام بود او هم شهید شد این خانم کاکایم است که همرایم است و من دختر ایورش استم.»

عبدالشکور، باشنده چاه انجیر، گفت: «در بمبارد این دیوار‌ها فروریخته بود ما این دیوار‌ها را دوباره جور کردیم به اینجا رساندیم که خانه‌ها را جور کنیم.»

عبدالرشید، باشنده ولسوالی نادعلی است. او در این باره می‌گوید: «در اینجا همه خانه‌های ما فروریخته است.» 

در همین حال، مسوولان محلی هلمند می‌گویند که تلاش‌ها برای بازسازی خانه‌های تخریب شده در مناطق جنگ‌زده این ولایت را با همکاری مالی نهادهای مددرسان آغاز کرده‌اند. 

مولوی محمد قاسم ریاض، معاون ریاست اطلاعات و فرهنگ هلمند، گفت: «در بعضی مناطق سروی جریان دارد بعد از سروی ان‌شاءالله از سوی نهاد‌های خیریه کمک‌ها می‌شود.»

جنگ‌های دو دهه گذشته نه تنها باشنده‌های هلمند، بل شماری زیادی از باشندگان را در ولایت‌های مختلف آسیب رسانده است و بسیاری از آنان در وضعیت بد اقتصادی به سر می‌برند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره