Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش علاقه‌مندی دختران هراتی به هنر حکاکی

با افزایش علاقه‌مندی به هنر حکاکی، شماری از زنان و دختران هراتی پس از سپری نمودن یک دوره‌ی آموزشی شش ماهه، حکاکی یاد گرفته‌اند.

آنان با چکش و اسکنه روی چوب، سنگ و فلزات، حکاکی می‌کنند و وسایل تزئینی گوناگونی را تولید می‌کنند.

ریحانه محمدی، حکاک، گفت: «ارزشی زیادی داشته در زندگی من، این هنر باعث شده که از خانه‌نشینی نجات پیدا کنم فعالیت بیشتر داشته باشم و باعث شده که من کسب و درآمد داشته باشم.»

مدینه مطهرنیا، حکاک دیگر، به طلوع‌نیوز گفت: «ما به روی قاب عکس، جای دستمال کاغذی، جاقلمی، جاقرآنی و روی مبل‌ها حکاکی می‌کنیم»

این دختران پس از ماه‌ها بیکاری و خانه‌نشینی مصروف به این هنر شده‌اند. آنان خرسند اند که از بی‌کاری نجات یافته و صاحب درآمد شده‌اند.

مریم احمدی، حکاک، می‌گوید: «حسی خوبی داریم که صاحب شغل شدیم و خدمتی کنیم و به جامعه خود و برای خانواده خودمان و هم درآمدی داشته باشیم.»

مژده نورزی، حکاک دیگر، چنین دیدگاه دارد: «خیلی خوشحالیم به خاطری اینکه اگر حالی همین شغل را نمی‌داشتیم در کنج خانه نشسته بودیم و مرگ خود را می‌خواستیم حالا این هنر برای ما خوب است و درآمد هم داریم.»

برخی از این دختران که نان‌آور خانواده‌های شان استند، می‌گویند که ساخته‌های دستی شان در بازار با بهای مناسب فروخته می‌شود.

جلیل احمد ارباب زاده، هماهنگ کننده کارگاه‌های حکاکی، گفت: «تا حدودی می‌توانند با این هنر و فروشات و تولیدات که دارند هزینه خانواده خود را از بابت خرچ و مصارف شان تکمیل کنند.»

حکاکی از هنرهای قدیمی در ولایت هرات است که از دوره تیموریان یعنی بیشتر از ۶۰۰ سال پیش به میراث مانده‌است.

افزایش علاقه‌مندی دختران هراتی به هنر حکاکی

آنان با چکش و اسکنه روی چوب، سنگ و فلزات، حکاکی می‌کنند و وسایل تزئینی گوناگونی را تولید می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

با افزایش علاقه‌مندی به هنر حکاکی، شماری از زنان و دختران هراتی پس از سپری نمودن یک دوره‌ی آموزشی شش ماهه، حکاکی یاد گرفته‌اند.

آنان با چکش و اسکنه روی چوب، سنگ و فلزات، حکاکی می‌کنند و وسایل تزئینی گوناگونی را تولید می‌کنند.

ریحانه محمدی، حکاک، گفت: «ارزشی زیادی داشته در زندگی من، این هنر باعث شده که از خانه‌نشینی نجات پیدا کنم فعالیت بیشتر داشته باشم و باعث شده که من کسب و درآمد داشته باشم.»

مدینه مطهرنیا، حکاک دیگر، به طلوع‌نیوز گفت: «ما به روی قاب عکس، جای دستمال کاغذی، جاقلمی، جاقرآنی و روی مبل‌ها حکاکی می‌کنیم»

این دختران پس از ماه‌ها بیکاری و خانه‌نشینی مصروف به این هنر شده‌اند. آنان خرسند اند که از بی‌کاری نجات یافته و صاحب درآمد شده‌اند.

مریم احمدی، حکاک، می‌گوید: «حسی خوبی داریم که صاحب شغل شدیم و خدمتی کنیم و به جامعه خود و برای خانواده خودمان و هم درآمدی داشته باشیم.»

مژده نورزی، حکاک دیگر، چنین دیدگاه دارد: «خیلی خوشحالیم به خاطری اینکه اگر حالی همین شغل را نمی‌داشتیم در کنج خانه نشسته بودیم و مرگ خود را می‌خواستیم حالا این هنر برای ما خوب است و درآمد هم داریم.»

برخی از این دختران که نان‌آور خانواده‌های شان استند، می‌گویند که ساخته‌های دستی شان در بازار با بهای مناسب فروخته می‌شود.

جلیل احمد ارباب زاده، هماهنگ کننده کارگاه‌های حکاکی، گفت: «تا حدودی می‌توانند با این هنر و فروشات و تولیدات که دارند هزینه خانواده خود را از بابت خرچ و مصارف شان تکمیل کنند.»

حکاکی از هنرهای قدیمی در ولایت هرات است که از دوره تیموریان یعنی بیشتر از ۶۰۰ سال پیش به میراث مانده‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره