Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باشندگان ولسوالی سنگین خواهان بازسازی مکتب‌ها شدند

باشندگان ولسوالی سنگین هلمند خواستار بازسازی مکتب‌های استند که بر اثر جنگ‌های پسین در این ولسوالی تخریب شده‌اند.

آنان می‌گویند که کودکان شان از آموزش محروم مانده و نیاز است مکتب‌ها بازسازی شوند.

محمد اسلم، باشنده ولسوالی سنگین، گفت: «این مکتب در دوره گذشته تخریب شده و حال باید بازسازی شود.»

عبدالمنیر، باشنده دیگر ولسوالی سنگین، گفت:‌ «ما می‌خواهیم که در بخش تعلیم به ما خدمت شود، در بخش تعلیم به ما هیچ کار نشده، اینجا مکتب ساخته شود و معلمین کار کنند.»

دانش‌آموزان که از درس‌ بازمانده‌اند، می‌‌گویند که اگر مکتب‌های شان بازسازی شوند، به آموزش و پرورش بر خواهند گشت.

بی بی صفا، دانش‌آموز، می‌گوید: «این مکتب بازسازی شود، ما درس بخوانیم و داکتر شویم.»

قدرت الله، یک دیگر از دانش‌آموزان، گفت: «این مکتب بازسازی شود، ما خط خواندن را یاد می‌گریم.»

در همین حال، مسوولان ریاست معارف هلمند می‌گویند، تلاش می‌کنند تا با همکاری نهاد‌های مددرسان ۳۶ مکتب را که بر اثر جنگ‌ها تخریب شده‌اند، بازسازی کنند.

مولوی محمد عوض انصاری، رییس معارف هلمند، گفت: «ما پلان داریم که به همکاری "یونیسف" صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل ۳۶ باب مکتب که از پانزده تا بیست هزار دالر بالای هر مکتب هزینه خواهد شد، بازسازی کنیم.»

این نگرانی‌ها در حال ابراز می‌شوند که جنگ‌های پسین بیشتر باشندگان هلمند را از آموزش، خدمات بهداشتی و انکشاف محروم ساخته‌است.

باشندگان ولسوالی سنگین خواهان بازسازی مکتب‌ها شدند

دانش‌آموزان که از درس‌ بازمانده‌اند، می‌‌گویند که اگر مکتب‌های شان بازسازی شوند، به آموزش و پرورش بر خواهند گشت.

تصویر بندانگشتی

باشندگان ولسوالی سنگین هلمند خواستار بازسازی مکتب‌های استند که بر اثر جنگ‌های پسین در این ولسوالی تخریب شده‌اند.

آنان می‌گویند که کودکان شان از آموزش محروم مانده و نیاز است مکتب‌ها بازسازی شوند.

محمد اسلم، باشنده ولسوالی سنگین، گفت: «این مکتب در دوره گذشته تخریب شده و حال باید بازسازی شود.»

عبدالمنیر، باشنده دیگر ولسوالی سنگین، گفت:‌ «ما می‌خواهیم که در بخش تعلیم به ما خدمت شود، در بخش تعلیم به ما هیچ کار نشده، اینجا مکتب ساخته شود و معلمین کار کنند.»

دانش‌آموزان که از درس‌ بازمانده‌اند، می‌‌گویند که اگر مکتب‌های شان بازسازی شوند، به آموزش و پرورش بر خواهند گشت.

بی بی صفا، دانش‌آموز، می‌گوید: «این مکتب بازسازی شود، ما درس بخوانیم و داکتر شویم.»

قدرت الله، یک دیگر از دانش‌آموزان، گفت: «این مکتب بازسازی شود، ما خط خواندن را یاد می‌گریم.»

در همین حال، مسوولان ریاست معارف هلمند می‌گویند، تلاش می‌کنند تا با همکاری نهاد‌های مددرسان ۳۶ مکتب را که بر اثر جنگ‌ها تخریب شده‌اند، بازسازی کنند.

مولوی محمد عوض انصاری، رییس معارف هلمند، گفت: «ما پلان داریم که به همکاری "یونیسف" صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل ۳۶ باب مکتب که از پانزده تا بیست هزار دالر بالای هر مکتب هزینه خواهد شد، بازسازی کنیم.»

این نگرانی‌ها در حال ابراز می‌شوند که جنگ‌های پسین بیشتر باشندگان هلمند را از آموزش، خدمات بهداشتی و انکشاف محروم ساخته‌است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره