Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دانش‌آموزان دختر در بدخشان خواهان بازگشایی مکتب‌ها شدند

شماری از دختران دانش‌آموز در بدخشان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا مکتب‌های دوره متوسطه و لیسه را در کشور بازگشایی کند.

دانش‌آموزان می‌گویند که برای دچار نشدن به افسردگی، برای آموزش به کورس‌های شخصی رو آورده‌اند.

آرزو، دانش‌آموز صنف دهم، گفت: «هر طفل و هر دختر افغان حق دارد که درس بخواند برای خود و خانواده خود.»

شهره، دانش‌آموز دیگر صنف یازدهم، گفت: «وضعیت برای ما ناراحت کننده است ما هیچ امید نداریم که دیگر به درس‌های خود ادامه داده بتوانم.»

اما یک شمار دیگر از دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم می‌گویند که به مشکلات روانی و افسردگی دچار شده‌اند.

صدره، دانش‌آموز صنف هفتم، گفت: «توان درس خواندن در کورس‌ها را نداریم یکسال است که مکتب‌ها باز نشده است ما به مشکل روانی روبه‌رو شدیم.»

با این حال، فعالان جامعه مدنی بر اهمیت آموزش دختران تاکید می‌کنند و می‌گویند ادامه بسته ماندن مکتب‌ها آغاز  بحران تازه در کشور خواهد بود.

ظاهر دانش، فعال جامعه مدنی، گفت: «دروازه‌های مکتب‌ها باز نشود برای تان گفته می‌توانم که افغانستان به سوی یک بحران می‌رود.»

تمنا امینی، فعال جامعه مدنی، گفت: «اگر زنی تعلیم نیابد، معلم داکتر و انجنیر و تعلیم یافته از طبقه زنان وجود ندارد.»

از سویی‌هم، شماری از عالمان دین و باشندگان بدخشان ممنوعیت دختران از آموزش را به نفع آینده‌ی کشور نمی‌دانند.

محب الله شریفی، عالم دین، گفت: «خواهران عزیز ما در این عصر پیشرفته که می‌توانند استفاده‌های بزرگی شود از نسل بالنده بنام زن باید تعلیم بگیرند.»

زمری ناصری، یک باشنده بدخشان، می‌گوید: «حقوق شان اگر برآورده نشود، جامعه به نحو به رکود متوجه می‌شوند.»

اما ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان می‌گوید که در باره بازگشایی مکتب‌ها،  بزرگان امارت اسلامی تصمیم گیرنده هستند.

معزالدین احمدی، رییس اطلاعات و فرهنگ بدخشان، گفت: «اگر امارت اسلامی قرار باشد که تصمیم بگیرند تا درب مکاتب را باز کنند، مقامات محلی بدخشان آماده استند و هیچ مشکلی در این جا وجود ندارد.»

از بسته ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در کشور بیش از یک سال می‌گذرد و تا هنوز رهبران امارت اسلامی در این باره تصمیم نگرفته‌اند.

دانش‌آموزان دختر در بدخشان خواهان بازگشایی مکتب‌ها شدند

اما یک شمار دیگر از دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم می‌گویند که به مشکلات روانی و افسرده‌گی دچار شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

شماری از دختران دانش‌آموز در بدخشان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا مکتب‌های دوره متوسطه و لیسه را در کشور بازگشایی کند.

دانش‌آموزان می‌گویند که برای دچار نشدن به افسردگی، برای آموزش به کورس‌های شخصی رو آورده‌اند.

آرزو، دانش‌آموز صنف دهم، گفت: «هر طفل و هر دختر افغان حق دارد که درس بخواند برای خود و خانواده خود.»

شهره، دانش‌آموز دیگر صنف یازدهم، گفت: «وضعیت برای ما ناراحت کننده است ما هیچ امید نداریم که دیگر به درس‌های خود ادامه داده بتوانم.»

اما یک شمار دیگر از دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم می‌گویند که به مشکلات روانی و افسردگی دچار شده‌اند.

صدره، دانش‌آموز صنف هفتم، گفت: «توان درس خواندن در کورس‌ها را نداریم یکسال است که مکتب‌ها باز نشده است ما به مشکل روانی روبه‌رو شدیم.»

با این حال، فعالان جامعه مدنی بر اهمیت آموزش دختران تاکید می‌کنند و می‌گویند ادامه بسته ماندن مکتب‌ها آغاز  بحران تازه در کشور خواهد بود.

ظاهر دانش، فعال جامعه مدنی، گفت: «دروازه‌های مکتب‌ها باز نشود برای تان گفته می‌توانم که افغانستان به سوی یک بحران می‌رود.»

تمنا امینی، فعال جامعه مدنی، گفت: «اگر زنی تعلیم نیابد، معلم داکتر و انجنیر و تعلیم یافته از طبقه زنان وجود ندارد.»

از سویی‌هم، شماری از عالمان دین و باشندگان بدخشان ممنوعیت دختران از آموزش را به نفع آینده‌ی کشور نمی‌دانند.

محب الله شریفی، عالم دین، گفت: «خواهران عزیز ما در این عصر پیشرفته که می‌توانند استفاده‌های بزرگی شود از نسل بالنده بنام زن باید تعلیم بگیرند.»

زمری ناصری، یک باشنده بدخشان، می‌گوید: «حقوق شان اگر برآورده نشود، جامعه به نحو به رکود متوجه می‌شوند.»

اما ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان می‌گوید که در باره بازگشایی مکتب‌ها،  بزرگان امارت اسلامی تصمیم گیرنده هستند.

معزالدین احمدی، رییس اطلاعات و فرهنگ بدخشان، گفت: «اگر امارت اسلامی قرار باشد که تصمیم بگیرند تا درب مکاتب را باز کنند، مقامات محلی بدخشان آماده استند و هیچ مشکلی در این جا وجود ندارد.»

از بسته ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در کشور بیش از یک سال می‌گذرد و تا هنوز رهبران امارت اسلامی در این باره تصمیم نگرفته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره