Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامه خواست‌ها برای بازگشایی مکتب‌های دختران

مسوولان ریاست معارف بغلان می‌گویند که در کنار آموختن علوم دینی، فراگیری آموزش‌های عصری نیز نیاز جدی جامعه است.

مسوولان این ریاست می‌افزایند که آموزش حق دختران است و برای بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه‌ دختران آمادگی دارند.

مولوی عبدالرقیب حقانی، آمر معارف شهر پلخمری، گفت: «قسمی که آموختن علم قرآن و حدیث فرض است آموختن علوم دیگر مثل طب نیز واجب است.»

محمد نور عزیزی، رییس معارف بغلان، می‌گوید: «خواست ما از ریش سفیدان ما این است که با ما یکجا تلاش کنند تا خواهران ما درس بخوانند.»

از سویی هم، شماری از آموزگاران در ولایت بغلان می‌گویند که دانش‌آموزان دختر علاقه‌‌مند ادامه آموزش استند و حکومت باید دروازه مکتب‌ها را به روی این دانش‌آموز باز کند.

صالحه وردک، مدیر مکتب لیسه گوهرشاد بیگم، گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است که درس و تعلیم را به روی دختران نبندد.»

رقیه، دانش‌آموز، گفت: «دروازه مکتب‌ها باید به روی دختران باز شود تا آنان درس بخوانند یک جامعه بدون زن هیچ معنایی ندارد.»

با این حال، شماری از دانش‌آموزان دختر که در آستانه به پایان رساندن صنف ششم قرار دارند، نگران آینده آموزش خود استند.

خدیجه، دانش‌آموز، گفت: «صنف ششم استم و نگران استم که چطوری صنف هفتم را بخوانم و دیگر آموزش‌ها را چگونه فرا بگیرم.»

مهران، دانش‌آموز دیگر، گفت: «نگران استم که وقتی صنف ششم را تمام کردیم چه کنیم اگر از درس خود دور شویم، فراموش مان می‌شود.»

از چندی بدینسو، خواست‌ها برای بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه‌ دختران افزایش یافته‌اند. امارت اسلامی هم اعلام کرده‌است که تلاش‌ها برای بازگشایی مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم جریان دارد.

ادامه خواست‌ها برای بازگشایی مکتب‌های دختران

مسوولان این ریاست می‌افزایند که آموزش حق دختران است و برای بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه‌ دختران آمادگی دارند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان ریاست معارف بغلان می‌گویند که در کنار آموختن علوم دینی، فراگیری آموزش‌های عصری نیز نیاز جدی جامعه است.

مسوولان این ریاست می‌افزایند که آموزش حق دختران است و برای بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه‌ دختران آمادگی دارند.

مولوی عبدالرقیب حقانی، آمر معارف شهر پلخمری، گفت: «قسمی که آموختن علم قرآن و حدیث فرض است آموختن علوم دیگر مثل طب نیز واجب است.»

محمد نور عزیزی، رییس معارف بغلان، می‌گوید: «خواست ما از ریش سفیدان ما این است که با ما یکجا تلاش کنند تا خواهران ما درس بخوانند.»

از سویی هم، شماری از آموزگاران در ولایت بغلان می‌گویند که دانش‌آموزان دختر علاقه‌‌مند ادامه آموزش استند و حکومت باید دروازه مکتب‌ها را به روی این دانش‌آموز باز کند.

صالحه وردک، مدیر مکتب لیسه گوهرشاد بیگم، گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است که درس و تعلیم را به روی دختران نبندد.»

رقیه، دانش‌آموز، گفت: «دروازه مکتب‌ها باید به روی دختران باز شود تا آنان درس بخوانند یک جامعه بدون زن هیچ معنایی ندارد.»

با این حال، شماری از دانش‌آموزان دختر که در آستانه به پایان رساندن صنف ششم قرار دارند، نگران آینده آموزش خود استند.

خدیجه، دانش‌آموز، گفت: «صنف ششم استم و نگران استم که چطوری صنف هفتم را بخوانم و دیگر آموزش‌ها را چگونه فرا بگیرم.»

مهران، دانش‌آموز دیگر، گفت: «نگران استم که وقتی صنف ششم را تمام کردیم چه کنیم اگر از درس خود دور شویم، فراموش مان می‌شود.»

از چندی بدینسو، خواست‌ها برای بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه‌ دختران افزایش یافته‌اند. امارت اسلامی هم اعلام کرده‌است که تلاش‌ها برای بازگشایی مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم جریان دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره