Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یونیسف زمینه آموزش ۳۰ هزار دانش‌آموز را در هلمند فراهم کرده است

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در ۱۵ ولسوالی هلمند، نزدیک به ۹۰۰ صنف درسی ساخته است.

مسوولان می‌گویند که با فعال شدن این صنف‌ها، زمینه آموزش برای در حدود ۳۰ هزار دانش‌آموز به ویژه دانش آموزان دختر، فراهم شده است.این برنامه را نزدیک به ۹۰۰ آموزگار به پیش می‌برند.

مولوی آقا محمد همت‌یار، آمر نظارت نهاد دانش و ارتقای ظرفیت، گفت: «ما در مجموع در ولایت هلمند ۸۹۷ صنف محلی داریم که در این صنف‌ها دانش‌آموزان پسر و دختر مصروف فراگیری آموزش استند.»

از سویی هم، مسوولان ریاست معارف هلمند می‌گویند که با همکاری نهادهای مددرسان، روند آموزش در این ولایت بهبود خواهد یافت.

مولوی محمد عوض انصاری، رییس معارف هلمند، گفت: «تشکیل صنف‌های محلی در هلمند با تفاهم ریاست معارف صورت گرفته است.»

در همین حال، شماری از باشندگان ولایت هلمند از تشکیل این صنف‌ها ابراز خرسندی می‌کنند و خواهان توجه بیشتر در بخش معارف استند.

حافظ احمد نصرت، باشنده هلمند، گفت: «تشکیل صنف‌های محلی برای دانش‌آموزان هلمندی یک گام خوب است.»

محمد اسماعیل وفا، باشنده دیگرهلمند، گفت: «تشکیل حدود ۹۰۰ صنف محلی در هلمند یک دستاورد کلان برای کودکان هلمندی است.»

این در حالی‌ست که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد روند تشکیل صنف‌های محلی را در ولایت‌هایی که کودکان از بهر جنگ‌های دو دهه پسین از آموزش بی بهره بودند، آغاز کرده است.

یونیسف زمینه آموزش ۳۰ هزار دانش‌آموز را در هلمند فراهم کرده است

از سویی هم، مسوولان ریاست معارف هلمند می‌گویند که با همکاری نهادهای مددرسان، روند آموزش در این ولایت بهبود خواهد یافت.

تصویر بندانگشتی

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در ۱۵ ولسوالی هلمند، نزدیک به ۹۰۰ صنف درسی ساخته است.

مسوولان می‌گویند که با فعال شدن این صنف‌ها، زمینه آموزش برای در حدود ۳۰ هزار دانش‌آموز به ویژه دانش آموزان دختر، فراهم شده است.این برنامه را نزدیک به ۹۰۰ آموزگار به پیش می‌برند.

مولوی آقا محمد همت‌یار، آمر نظارت نهاد دانش و ارتقای ظرفیت، گفت: «ما در مجموع در ولایت هلمند ۸۹۷ صنف محلی داریم که در این صنف‌ها دانش‌آموزان پسر و دختر مصروف فراگیری آموزش استند.»

از سویی هم، مسوولان ریاست معارف هلمند می‌گویند که با همکاری نهادهای مددرسان، روند آموزش در این ولایت بهبود خواهد یافت.

مولوی محمد عوض انصاری، رییس معارف هلمند، گفت: «تشکیل صنف‌های محلی در هلمند با تفاهم ریاست معارف صورت گرفته است.»

در همین حال، شماری از باشندگان ولایت هلمند از تشکیل این صنف‌ها ابراز خرسندی می‌کنند و خواهان توجه بیشتر در بخش معارف استند.

حافظ احمد نصرت، باشنده هلمند، گفت: «تشکیل صنف‌های محلی برای دانش‌آموزان هلمندی یک گام خوب است.»

محمد اسماعیل وفا، باشنده دیگرهلمند، گفت: «تشکیل حدود ۹۰۰ صنف محلی در هلمند یک دستاورد کلان برای کودکان هلمندی است.»

این در حالی‌ست که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد روند تشکیل صنف‌های محلی را در ولایت‌هایی که کودکان از بهر جنگ‌های دو دهه پسین از آموزش بی بهره بودند، آغاز کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره