Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دانش‌آموزان دختر در پروان پس از بسته ماندن مکتب‌ها به ورزش رو آورده‌اند

شماری از دانش‌آموزان دختر در ولایت پروان می‌گویند که برای کاهش فشارهای روانی به دلیل بسته ماندن مکتب‌ها در خانه‌های شان ورزش می‌کنند.

سمیرا و زهرا دانش‌آموزان مکتب‌های متوسط و لیسه در ولایت پروان اند که پس از بسته شدن مکتب‌های شان به ورزش خانگی رو آورده‌اند.

سمیرا، دانش‌آموز، گفت:‌ «هر قسم حجاب را که حکومت تعیین می‌کند، ما آماده استیم آن را رعایت کنیم تا زمینه رفتن به مکتب و ورزش کردن برای ما فراهم شود.»

زهرا‌، دانش‌آموز دیگر به طلوع نیوز گفت: «دروازه‌های مکتب و ورزشگاه به روی ما دختران بسته است، به همین علت به مشکلات روحی و روانی مبتلا شده‌ایم.»

از سویی هم، دختران دانش‌آموز از حکومت سرپرست می‌خواهند که مکتب‌های شان را بی‌درنگ بازگشایی کند.

سعدیه، دانش‌آموز، گفت: «فعلا در خانه پیش مادر و برادرانم درس می‌خوانم و امید دارم که دروازه مکتب‌های ما باز شود.»

مریم، یک دانش‌آموز دیگر، گفت: «پشت استادان، هم صنفی‌ها، قلم‌های رنگه و چوکی‌های مکتب خود دق شدیم، از امارت اسلامی می‌خواهم که مکتب‌های ما را باز کند.»

در همین حال، مسوولان ریاست معارف پروان می‌گویند که تاکنون رهبری امارت اسلامی در باره‌ی باز شدن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم تصمیم نگرفته است.

محمد حسن، حقانی رییس معارف پروان، گفت: «علم فرض است، مطابق پالیسی که امارت اسلامی در نظر گرفته است، مکتب‌ها را باز می‌کنیم.»

این در حالی‌ست که شماری از دختران دانش‌آموز در ولایت میدان وردک به دلیل بسته شدن مکتب‌های متوسط و لیسه‌ دختران، به کشاورزی رو آورده‌اند.

سرپرست وزارت معارف، در سفر به ولایت بامیان گفته است که رایزنی‌ها برای بازگشایی مکتب‌های متوسط و لیسه دختران آغاز شده است.

دانش‌آموزان دختر در پروان پس از بسته ماندن مکتب‌ها به ورزش رو آورده‌اند

از سویی هم، دختران دانش‌آموزش از حکومت سرپرست می‌خواهند که مکتب‌های شان را بی‌درنگ بازگشایی کند.

تصویر بندانگشتی

شماری از دانش‌آموزان دختر در ولایت پروان می‌گویند که برای کاهش فشارهای روانی به دلیل بسته ماندن مکتب‌ها در خانه‌های شان ورزش می‌کنند.

سمیرا و زهرا دانش‌آموزان مکتب‌های متوسط و لیسه در ولایت پروان اند که پس از بسته شدن مکتب‌های شان به ورزش خانگی رو آورده‌اند.

سمیرا، دانش‌آموز، گفت:‌ «هر قسم حجاب را که حکومت تعیین می‌کند، ما آماده استیم آن را رعایت کنیم تا زمینه رفتن به مکتب و ورزش کردن برای ما فراهم شود.»

زهرا‌، دانش‌آموز دیگر به طلوع نیوز گفت: «دروازه‌های مکتب و ورزشگاه به روی ما دختران بسته است، به همین علت به مشکلات روحی و روانی مبتلا شده‌ایم.»

از سویی هم، دختران دانش‌آموز از حکومت سرپرست می‌خواهند که مکتب‌های شان را بی‌درنگ بازگشایی کند.

سعدیه، دانش‌آموز، گفت: «فعلا در خانه پیش مادر و برادرانم درس می‌خوانم و امید دارم که دروازه مکتب‌های ما باز شود.»

مریم، یک دانش‌آموز دیگر، گفت: «پشت استادان، هم صنفی‌ها، قلم‌های رنگه و چوکی‌های مکتب خود دق شدیم، از امارت اسلامی می‌خواهم که مکتب‌های ما را باز کند.»

در همین حال، مسوولان ریاست معارف پروان می‌گویند که تاکنون رهبری امارت اسلامی در باره‌ی باز شدن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم تصمیم نگرفته است.

محمد حسن، حقانی رییس معارف پروان، گفت: «علم فرض است، مطابق پالیسی که امارت اسلامی در نظر گرفته است، مکتب‌ها را باز می‌کنیم.»

این در حالی‌ست که شماری از دختران دانش‌آموز در ولایت میدان وردک به دلیل بسته شدن مکتب‌های متوسط و لیسه‌ دختران، به کشاورزی رو آورده‌اند.

سرپرست وزارت معارف، در سفر به ولایت بامیان گفته است که رایزنی‌ها برای بازگشایی مکتب‌های متوسط و لیسه دختران آغاز شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره