Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فراهم شدن زمینه آموزش رایگان برای ۷۰۰ کودک بی سرپرست در هلمند

یک بازرگان در ولایت هلمند با ساخت یک مکتب خصوصی زمینه آموزش رایگان را برای هفت‌صد کودک یتم و بی سرپرست در این ولایت فراهم کرده‌است.

محمد عیسی عمری، مسوول مکتب خصوصی عمری، گفت: «فعلا برای هفت‌صد کودک یتم زمینه فراگیری آموزش را فراهم کرده ایم که در دو تایم درس می‌خوانند.»

کودکانی که در این مکتب‌ آموزش می‌بینند، می‌گویند که پیش از این از هر گونه آموزش بی بهره بودند.

نصرالله، دانش‌آموز در این باره می‌گوید: «پدرم فوت کرده است، کاکایم بی‌کار است، خوشحالم که برایم زمینه درس خواندن فراهم شده است.»

اسدالله، دانش‌آموز، گفت: «پیش از این درس نمی‌خواندم، حالا که این مکتب ساخته شده است، درس می‌خوانم.»

از سویی هم، شماری از باشندگان ولایت هلمند از فراهم شدن زمینه آموزش برای کودکان بی پرست خرسند استند و از بازرگانان دیگر نیز می‌خواهند که از کودکان بی پرست، پشتبانی کنند.

حمیدالله، باشنده هلمند، گفت: «از دیگر بارزگانان نیز می‌خواهیم که برای کودکان مکتب بسازند.»

احسان‌الله، یک باشنده دیگر هلمند در این باره چنین می‌گوید: «از بارزگانانی که توان دارند و می‌توانند مکتب بسازند، می‌خواهم که دیگر مکتب هم بسازند.»

با این حال، مسوولان ریاست معارف هلمند، ساخت مکتب برای کودکان بی پرست را یک گام مهم می‌خوانند.

محمد اسماعیل سعادت، معاون ریاست معارف هلمند در این باره می‌گوید: «در هلمند مکتب‌های دولتی کم است، این یک کمک بزرگ است که زمینه آموزش را برای کودکان فراهم کرده‌است.»

این در حالی‌ است که کودکان هنوز هم در بسیاری از مناطق هلمند از فراگیری آموزش محروم استند.

فراهم شدن زمینه آموزش رایگان برای ۷۰۰ کودک بی سرپرست در هلمند

با این حال، مسوولان ریاست معارف هلمند، ساخت مکتب برای کودکان بی پرست را یک گام مهم می‌خوانند.

تصویر بندانگشتی

یک بازرگان در ولایت هلمند با ساخت یک مکتب خصوصی زمینه آموزش رایگان را برای هفت‌صد کودک یتم و بی سرپرست در این ولایت فراهم کرده‌است.

محمد عیسی عمری، مسوول مکتب خصوصی عمری، گفت: «فعلا برای هفت‌صد کودک یتم زمینه فراگیری آموزش را فراهم کرده ایم که در دو تایم درس می‌خوانند.»

کودکانی که در این مکتب‌ آموزش می‌بینند، می‌گویند که پیش از این از هر گونه آموزش بی بهره بودند.

نصرالله، دانش‌آموز در این باره می‌گوید: «پدرم فوت کرده است، کاکایم بی‌کار است، خوشحالم که برایم زمینه درس خواندن فراهم شده است.»

اسدالله، دانش‌آموز، گفت: «پیش از این درس نمی‌خواندم، حالا که این مکتب ساخته شده است، درس می‌خوانم.»

از سویی هم، شماری از باشندگان ولایت هلمند از فراهم شدن زمینه آموزش برای کودکان بی پرست خرسند استند و از بازرگانان دیگر نیز می‌خواهند که از کودکان بی پرست، پشتبانی کنند.

حمیدالله، باشنده هلمند، گفت: «از دیگر بارزگانان نیز می‌خواهیم که برای کودکان مکتب بسازند.»

احسان‌الله، یک باشنده دیگر هلمند در این باره چنین می‌گوید: «از بارزگانانی که توان دارند و می‌توانند مکتب بسازند، می‌خواهم که دیگر مکتب هم بسازند.»

با این حال، مسوولان ریاست معارف هلمند، ساخت مکتب برای کودکان بی پرست را یک گام مهم می‌خوانند.

محمد اسماعیل سعادت، معاون ریاست معارف هلمند در این باره می‌گوید: «در هلمند مکتب‌های دولتی کم است، این یک کمک بزرگ است که زمینه آموزش را برای کودکان فراهم کرده‌است.»

این در حالی‌ است که کودکان هنوز هم در بسیاری از مناطق هلمند از فراگیری آموزش محروم استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره