Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دانش‌آموزان در جوزجان از کم‌بود کتاب و صنف‌ معیاری شکایت دارند

شماری از دانش‌آموزان در جوزجان از کم‌بود کتاب و صنف‌های معیاری درسی شکایت دارند.

دانش‌آموزان می‌افزایند که سالانه تنها ۴ یا ۵ کتاب درسی برای شان توزیع می‌شود و آنان مجبورند سال تعلیمی را بدون کتاب‌های درسی به پایان برسانند.

به گفته دانش‌آموزان، بیشتر خانواده‌ها توانایی خرید کتاب‌ها را ندارند.

سمیع الله، دانش‌آموز، گفت: «ما هفده تا کتاب می‌خوانیم از هفده تا کتاب برای ما سه تا کتاب دادگی (داده) است ما از دولت تقاضا می‌کنیم که کتاب‌های کم‌بود مارا برساند.»

مجتبی، دانش‌آموز دیگر، گفت: «در وقت درس خواندن به مشکلات زیاد مواجه می‌شویم دیگر از دولت می‌خواهیم همین‌ها را پوره کند.»

در همین حال، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، برای بیش از سی‌هزار دانش‌آموز در ولایت جوزجان، لوازم درسی توزیع کرده است.

مسوولان ریاست معارف جوزجان از توزیع کمک‌ها برای دانش‌آموزان خرسند استند؛ اما آن را بسنده نمی‌دانند.

محمد طاهر جواد، رییس معارف جوزجان، گفت: «معارف خانه مشترک همه ما است بخاطر تقویه تعلیم و تربیه اطفال بیایند هم‌کاری بکنند تا اینکه ما بتوانیم زمینه بهتر آموزش را برای اطفال و آینده سازان کشور مساعد بسازیم.»

شمس الله، عالم دین، گفت: «کم‌بود زیاد داریم صنف‌های مکتب ما کم است تقریبا در همین لیسه ما نظر به شبرغان دومین لیسه شبرغان است تقریبا اضافه‌تر از سه‌هزار شاگرد در اینجا درس می‌خوانند اما این صنف‌ها و این تعمیر برای این‌ها کفایت نمی‌کند.»

بربنیاد معلومات مسوولان ریاست معارف جوزجان، یک ماه پیش نیز برای چهار هزار دانش‌آموز در این ولایت لوازم درسی توزیع شده است.

دانش‌آموزان در جوزجان از کم‌بود کتاب و صنف‌ معیاری شکایت دارند

به گفته دانش‌آموزان، بیشتر خانواده‌ها توانایی خرید کتاب‌ها را ندارند.

تصویر بندانگشتی

شماری از دانش‌آموزان در جوزجان از کم‌بود کتاب و صنف‌های معیاری درسی شکایت دارند.

دانش‌آموزان می‌افزایند که سالانه تنها ۴ یا ۵ کتاب درسی برای شان توزیع می‌شود و آنان مجبورند سال تعلیمی را بدون کتاب‌های درسی به پایان برسانند.

به گفته دانش‌آموزان، بیشتر خانواده‌ها توانایی خرید کتاب‌ها را ندارند.

سمیع الله، دانش‌آموز، گفت: «ما هفده تا کتاب می‌خوانیم از هفده تا کتاب برای ما سه تا کتاب دادگی (داده) است ما از دولت تقاضا می‌کنیم که کتاب‌های کم‌بود مارا برساند.»

مجتبی، دانش‌آموز دیگر، گفت: «در وقت درس خواندن به مشکلات زیاد مواجه می‌شویم دیگر از دولت می‌خواهیم همین‌ها را پوره کند.»

در همین حال، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، برای بیش از سی‌هزار دانش‌آموز در ولایت جوزجان، لوازم درسی توزیع کرده است.

مسوولان ریاست معارف جوزجان از توزیع کمک‌ها برای دانش‌آموزان خرسند استند؛ اما آن را بسنده نمی‌دانند.

محمد طاهر جواد، رییس معارف جوزجان، گفت: «معارف خانه مشترک همه ما است بخاطر تقویه تعلیم و تربیه اطفال بیایند هم‌کاری بکنند تا اینکه ما بتوانیم زمینه بهتر آموزش را برای اطفال و آینده سازان کشور مساعد بسازیم.»

شمس الله، عالم دین، گفت: «کم‌بود زیاد داریم صنف‌های مکتب ما کم است تقریبا در همین لیسه ما نظر به شبرغان دومین لیسه شبرغان است تقریبا اضافه‌تر از سه‌هزار شاگرد در اینجا درس می‌خوانند اما این صنف‌ها و این تعمیر برای این‌ها کفایت نمی‌کند.»

بربنیاد معلومات مسوولان ریاست معارف جوزجان، یک ماه پیش نیز برای چهار هزار دانش‌آموز در این ولایت لوازم درسی توزیع شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره