Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کاهش دانش‌آموزان دختر در مرکزهای آموزشی خصوصی در خوست

مسوولان مرکزهای آموزشی در ولایت خوست می‌گویند که شمار دانش‌آموزان دختر در مرکزهای آموزشی خصوصی در این ولایت کاهش یافته است.

آنان می‌افزایند که مسدود ماندن مکتب‌های دختران در کشور، بر فعالیت‌های آموزشی آنان اثر منفی گذاشته است.

غفور زدران، مسوول یک مرکز آموزشی خصوصی در خوست، گفت: «مرکزهای آموزشی رابطه مستقیم با دانش‌آموزان مکتب دارد اگر دانش‌آموزان به مکتب بروند، اینجا نیز برای فراگیری بهتر آموزش می‌آیند.»

احسان الله رحیمی، مسوول یکی دیگر از مرکزهای آموزشی خصوصی، می‌گوید: «در گذشته صدها دختر در مرکزهای آموزشی خصوصی درس می‌خواندند، اما اکنون به مرکزهای آموزشی خصوصی نمی‌روند.»

شماری از دانش‌آموزان پسر در خوست می‌گویند که در گذشته خواهران شان نیز برای فراگیری زبان انگلیسی و مضمون‌های ساینسی به مرکزهای خصوصی می‌رفتند؛ اما اکنون خانه‌نیشین شده‌اند.

بلال، دانش‌آموز، در این باره گفت: «سابق خواهرم به کورس می‌رفت و مضامین ساینسی و انگلیسی می‌خواند حالا آنان نه به مکتب می‌رود و نه به کورس.»

ایمل، دانش‌آموز دیگر، می‌گوید: «برای دختران زمینه فراگیری آموزش در مکتب فراهم نشد و در کورس‌ها هم درس نمی‌خوانند از مسوولان می‌خواهم که زمینه فراگیری آموزش را برای آنان فراهم کنند.»

در همین حال، مسوولان محلی خوست می‌گویند که آنان محدویتی بر آموزش دانش‌آموزان دختر در مرکزهای آموزشی خصوصی وضع نکرده‌اند.

به گفته آنان، مکتب‌های متوسط و لیسه‌ دختران به زودی بازگشایی خواهند شد.

شبیراحمد عثمانی، رییس اطلاعات و فرهنگ خوست، گفت: «حالا هم همین دختران در کورس‌ها درس می‌خوانند با آن کسی کار ندارد.»

با به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی در کشور، مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم مسدود شد و مسوولان گفته اند که با تکمیل شدن یک کارشیوه، این مکتب‌ها بازگشایی خواهند شد.

کاهش دانش‌آموزان دختر در مرکزهای آموزشی خصوصی در خوست

آنان می‌افزایند که مسدود ماندن مکتب‌های دختران در کشور، بر فعالیت‌های آموزشی آنان اثر منفی گذاشته است.

تصویر بندانگشتی

مسوولان مرکزهای آموزشی در ولایت خوست می‌گویند که شمار دانش‌آموزان دختر در مرکزهای آموزشی خصوصی در این ولایت کاهش یافته است.

آنان می‌افزایند که مسدود ماندن مکتب‌های دختران در کشور، بر فعالیت‌های آموزشی آنان اثر منفی گذاشته است.

غفور زدران، مسوول یک مرکز آموزشی خصوصی در خوست، گفت: «مرکزهای آموزشی رابطه مستقیم با دانش‌آموزان مکتب دارد اگر دانش‌آموزان به مکتب بروند، اینجا نیز برای فراگیری بهتر آموزش می‌آیند.»

احسان الله رحیمی، مسوول یکی دیگر از مرکزهای آموزشی خصوصی، می‌گوید: «در گذشته صدها دختر در مرکزهای آموزشی خصوصی درس می‌خواندند، اما اکنون به مرکزهای آموزشی خصوصی نمی‌روند.»

شماری از دانش‌آموزان پسر در خوست می‌گویند که در گذشته خواهران شان نیز برای فراگیری زبان انگلیسی و مضمون‌های ساینسی به مرکزهای خصوصی می‌رفتند؛ اما اکنون خانه‌نیشین شده‌اند.

بلال، دانش‌آموز، در این باره گفت: «سابق خواهرم به کورس می‌رفت و مضامین ساینسی و انگلیسی می‌خواند حالا آنان نه به مکتب می‌رود و نه به کورس.»

ایمل، دانش‌آموز دیگر، می‌گوید: «برای دختران زمینه فراگیری آموزش در مکتب فراهم نشد و در کورس‌ها هم درس نمی‌خوانند از مسوولان می‌خواهم که زمینه فراگیری آموزش را برای آنان فراهم کنند.»

در همین حال، مسوولان محلی خوست می‌گویند که آنان محدویتی بر آموزش دانش‌آموزان دختر در مرکزهای آموزشی خصوصی وضع نکرده‌اند.

به گفته آنان، مکتب‌های متوسط و لیسه‌ دختران به زودی بازگشایی خواهند شد.

شبیراحمد عثمانی، رییس اطلاعات و فرهنگ خوست، گفت: «حالا هم همین دختران در کورس‌ها درس می‌خوانند با آن کسی کار ندارد.»

با به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی در کشور، مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم مسدود شد و مسوولان گفته اند که با تکمیل شدن یک کارشیوه، این مکتب‌ها بازگشایی خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره