Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بی‌جاشدگان در پروان خواهان کمک شده اند

شماری از بی‌جا‌شدگان ولایت‌های پنجشیر، کاپیسا و لغمان که در پروان آواره شده‌اند، می‌گویند که با رسیدن فصل سرما با مشکلات زیادی روبه‌رو استند.

آنان خواهان کمک از سوی امارت اسلامی و نهاد‌های مددرسان استند.

محمد موسی بی‌جاشده، پنجشیر، گفت: «زمستان آمدنی است، چوب، زغال و خوراکه باب همین چیزها ضرورت است.»

بی‌جاشده دیگرپنجشیر گفت: «نواسه‌هایم مریض نیست، هیچ چیزی آورده نتوانستیم از پنجشیر، چیزی نداریم، بیم زمستان ما را گرفته است.»

درهمین حال، مسوولان ریاست مهاجرین و عودت کنندگان پروان می‌گویند که برای نزدیک به پنج‌هزار خانواده بی‌جاشده‌ به این ولایت، افزون بر کمک‌های نقدی و خوراکی، کمک‌های زمستانی نیز توزیع خواهند کرد.

محمد ابراهیم میاخیل، رییس مهاجرین و عودت کنندگان پروان، گفت: «بیشتر این مهاجران از ولایت‌های پنجشیر، کاپیسا و لغمان استند.»

با این حال، مسوولان محلی پنجشیر می‌گویند که زمینه برگشت باشند‌گان این ولایت را که به ولایت‌های همجوار بیجا شده‌اند، فراهم خواهند کرد.

نصرت الله ملک‌زاده، رییس اطلاعات و فرهنگ پنجشیر، گفت: «ما در تلاش کمک رساندن از طریق نهادهای مددرسان برای تمامی مهاجرین و بیجاشدگان استیم.»

بربنیاد آمارهای ریاست مهاجرین وعودت کنند‌گان ولایت پروان، از میان نزدیک به پنج‌هزار خانواده بی‌جاشده در این ولایت، بیش از ۷۰۰ خانواده‌ آن از ولایت پنجشیر استند.

بی‌جاشدگان در پروان خواهان کمک شده اند

با این حال، مسوولان محلی پنجشیر می‌گویند که زمینه برگشت باشند‌گان این ولایت را که به ولایت‌های همجوار بیجا شده‌اند، فراهم خواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

شماری از بی‌جا‌شدگان ولایت‌های پنجشیر، کاپیسا و لغمان که در پروان آواره شده‌اند، می‌گویند که با رسیدن فصل سرما با مشکلات زیادی روبه‌رو استند.

آنان خواهان کمک از سوی امارت اسلامی و نهاد‌های مددرسان استند.

محمد موسی بی‌جاشده، پنجشیر، گفت: «زمستان آمدنی است، چوب، زغال و خوراکه باب همین چیزها ضرورت است.»

بی‌جاشده دیگرپنجشیر گفت: «نواسه‌هایم مریض نیست، هیچ چیزی آورده نتوانستیم از پنجشیر، چیزی نداریم، بیم زمستان ما را گرفته است.»

درهمین حال، مسوولان ریاست مهاجرین و عودت کنندگان پروان می‌گویند که برای نزدیک به پنج‌هزار خانواده بی‌جاشده‌ به این ولایت، افزون بر کمک‌های نقدی و خوراکی، کمک‌های زمستانی نیز توزیع خواهند کرد.

محمد ابراهیم میاخیل، رییس مهاجرین و عودت کنندگان پروان، گفت: «بیشتر این مهاجران از ولایت‌های پنجشیر، کاپیسا و لغمان استند.»

با این حال، مسوولان محلی پنجشیر می‌گویند که زمینه برگشت باشند‌گان این ولایت را که به ولایت‌های همجوار بیجا شده‌اند، فراهم خواهند کرد.

نصرت الله ملک‌زاده، رییس اطلاعات و فرهنگ پنجشیر، گفت: «ما در تلاش کمک رساندن از طریق نهادهای مددرسان برای تمامی مهاجرین و بیجاشدگان استیم.»

بربنیاد آمارهای ریاست مهاجرین وعودت کنند‌گان ولایت پروان، از میان نزدیک به پنج‌هزار خانواده بی‌جاشده در این ولایت، بیش از ۷۰۰ خانواده‌ آن از ولایت پنجشیر استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره