Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست دانش‌آموزان در هلمند برای فراهم شدن زمینه بهتر آموزش

ریاست معارف هلمند، از دانش‌آموزانی که در آزمون کانکور سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی کامیاب شده‌اند، ستایش کرده است.

دانش‌آموزان در هلمند از حکومت سرپرست می‌خواهند که زمینه بهتر آموزش های معیاری را برای شان فراهم سازد.

میراحمد، شرکت کننده آزمون کانکور، گفت: «دوره مکتب را با بسیار سختی‌ها پشت سر گذاشتیم، اکنون به دانشگاه راه یافته‌ایم از وزارت تحصیلات عالی می‌خواهم که زمینه بهتر تحصیلی را برای ما آماده کند.»

نورالله، شرکت کننده دیگر، گفت: «از وزارت تحصیلات عالی خواهش ما این است که درس‌های دانشگاه با معیارهای بلند برای ما ارایه شود.»

در همین حال، شماری از دانش‌جویان دختر نگران آینده دانش‌آموزان استند و می‌گویند در صورتی که مکتب‌های متوسط و لیسه‌ دختران بازگشایی نشوند، آنان از تحصیلات عالی محروم خواهند شد.

بی بی صحرا، دانش‌جو، گفت: «اگر ما دانش آموزان دختر صنف دوازدهم نداشته باشیم، پس چگونه ممکن است که دختران در امتحان کانکور شرکت کنند.»

پلوشه، دانش‌جوی دیگر، گفت: «خواست من از امارت اسلامی این است که دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را اجازه رفتن به مکتب بدهد تا آنان بتوانند به تحصیل خود ادامه دهند.»

مسوولان محلی هلمند می‌گویند که در صورت اجازه حکومت مرکزی، آنان آماده بازگشایی مکتب‌های دختران استند.

محمد عوض انصاری، رییس معارف هلمند، گفت: «فعلن بر اساس هدایت رهبری امارت اسلامی مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم بسته استند، هر زمانی که فرمان بازگشایی آمد، ما صددرصد آماده اطاعت فرمان استیم.»

این در حالی ا‌ست که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، مکتب‌های متوسط و لیسه‌های دختران بسته شده‌اند و تا کنون مشخص نیست چه زمانی بازگشایی خواهند شد.

خواست دانش‌آموزان در هلمند برای فراهم شدن زمینه بهتر آموزش

مسوولان محلی هلمند می‌گویند که در صورت اجازه حکومت مرکزی، آنان آماده بازگشایی مکتب‌های دختران استند.

تصویر بندانگشتی

ریاست معارف هلمند، از دانش‌آموزانی که در آزمون کانکور سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی کامیاب شده‌اند، ستایش کرده است.

دانش‌آموزان در هلمند از حکومت سرپرست می‌خواهند که زمینه بهتر آموزش های معیاری را برای شان فراهم سازد.

میراحمد، شرکت کننده آزمون کانکور، گفت: «دوره مکتب را با بسیار سختی‌ها پشت سر گذاشتیم، اکنون به دانشگاه راه یافته‌ایم از وزارت تحصیلات عالی می‌خواهم که زمینه بهتر تحصیلی را برای ما آماده کند.»

نورالله، شرکت کننده دیگر، گفت: «از وزارت تحصیلات عالی خواهش ما این است که درس‌های دانشگاه با معیارهای بلند برای ما ارایه شود.»

در همین حال، شماری از دانش‌جویان دختر نگران آینده دانش‌آموزان استند و می‌گویند در صورتی که مکتب‌های متوسط و لیسه‌ دختران بازگشایی نشوند، آنان از تحصیلات عالی محروم خواهند شد.

بی بی صحرا، دانش‌جو، گفت: «اگر ما دانش آموزان دختر صنف دوازدهم نداشته باشیم، پس چگونه ممکن است که دختران در امتحان کانکور شرکت کنند.»

پلوشه، دانش‌جوی دیگر، گفت: «خواست من از امارت اسلامی این است که دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را اجازه رفتن به مکتب بدهد تا آنان بتوانند به تحصیل خود ادامه دهند.»

مسوولان محلی هلمند می‌گویند که در صورت اجازه حکومت مرکزی، آنان آماده بازگشایی مکتب‌های دختران استند.

محمد عوض انصاری، رییس معارف هلمند، گفت: «فعلن بر اساس هدایت رهبری امارت اسلامی مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم بسته استند، هر زمانی که فرمان بازگشایی آمد، ما صددرصد آماده اطاعت فرمان استیم.»

این در حالی ا‌ست که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، مکتب‌های متوسط و لیسه‌های دختران بسته شده‌اند و تا کنون مشخص نیست چه زمانی بازگشایی خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره