Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پایان سال آموزشی؛ دختران صنف ششم در فاریاب نگران آینده استند

دختران صنف ششم در ولایت فاریاب می‌گویند که نگران بسته ماندن مکتب‌های متوسط و لیسه‌ دختران در کشور استند.

آنان می‌افزایند که تصمیم بسته ماندن مکتب‌ها انگیزه درس و مکتب را از آنان گرفته است.

زا علی‌شان، یکی از این دانش‌آموزان در ولسوالی اندخوی فاریاب است. او نگران آینده خود است و می‌گوید ممکن نتواند به فراگیری آموزش ادامه دهد.

زا علی‌شان به طلوع‌نیوز گفت: «وقتی که من هم صنف هفت شوم شاید نتوانم آموزش خود را ادامه بدهم هر انسان می‌خواهد که آینده خود را بسازد چرا ما نسازیم چرا طبقه اناث همیشه بماند.» 

این دختران از حکومت سرپرست می‌خواهند تا مکتب‌های متوسطه و لیسه را باز  کند.

مرسل، دانش‌آموز، گفت: «از صنف هفت تا دوازده را باز کنند تا که ما بتوانیم به آرزوهای خود برسیم.»

شافعه، دانش‌آموز دیگر، می‌گوید: «من می‌خواهم در آینده یک داکتر شوم اما امارت اسلامی اجازه نمی‌دهد که ما تا صنف دوازده بخوانیم از امارت اسلامی خواهش مندیم که بمانند ما تا صنف دوازده بخوانیم.» 

در همین‌حال، مسوولان محلی فاریاب می‌گویند که امیدواری‌هایی برای بازگشایی مکتب‌های متوسط و لیسه‌ دختران و جود دارند و منتظر تصمیم رهبری امارت اسلامی استند.

حفیظ الله، رییس معارف فاریاب، گفت: «مقام رهبری برای ما هدایت بدهد ان‌شاءالله کار روی آن جریان دارد امیدواری‌ها است این مکاتب هم شروع می‌شود.» 

سال روان آموزشی در مناطق سردسیر تا کمتر از یک ماه دیگر به پایان می‌رسد، دختران بالاتر از صنف ششم انتظار دارند که سال آینده مکتب‌های شان بازگشایی شوند.

پایان سال آموزشی؛ دختران صنف ششم در فاریاب نگران آینده استند

آنان می‌افزایند که تصمیم بسته ماندن مکتب‌ها انگیزه درس و مکتب را از آنان گرفته است.

تصویر بندانگشتی

دختران صنف ششم در ولایت فاریاب می‌گویند که نگران بسته ماندن مکتب‌های متوسط و لیسه‌ دختران در کشور استند.

آنان می‌افزایند که تصمیم بسته ماندن مکتب‌ها انگیزه درس و مکتب را از آنان گرفته است.

زا علی‌شان، یکی از این دانش‌آموزان در ولسوالی اندخوی فاریاب است. او نگران آینده خود است و می‌گوید ممکن نتواند به فراگیری آموزش ادامه دهد.

زا علی‌شان به طلوع‌نیوز گفت: «وقتی که من هم صنف هفت شوم شاید نتوانم آموزش خود را ادامه بدهم هر انسان می‌خواهد که آینده خود را بسازد چرا ما نسازیم چرا طبقه اناث همیشه بماند.» 

این دختران از حکومت سرپرست می‌خواهند تا مکتب‌های متوسطه و لیسه را باز  کند.

مرسل، دانش‌آموز، گفت: «از صنف هفت تا دوازده را باز کنند تا که ما بتوانیم به آرزوهای خود برسیم.»

شافعه، دانش‌آموز دیگر، می‌گوید: «من می‌خواهم در آینده یک داکتر شوم اما امارت اسلامی اجازه نمی‌دهد که ما تا صنف دوازده بخوانیم از امارت اسلامی خواهش مندیم که بمانند ما تا صنف دوازده بخوانیم.» 

در همین‌حال، مسوولان محلی فاریاب می‌گویند که امیدواری‌هایی برای بازگشایی مکتب‌های متوسط و لیسه‌ دختران و جود دارند و منتظر تصمیم رهبری امارت اسلامی استند.

حفیظ الله، رییس معارف فاریاب، گفت: «مقام رهبری برای ما هدایت بدهد ان‌شاءالله کار روی آن جریان دارد امیدواری‌ها است این مکاتب هم شروع می‌شود.» 

سال روان آموزشی در مناطق سردسیر تا کمتر از یک ماه دیگر به پایان می‌رسد، دختران بالاتر از صنف ششم انتظار دارند که سال آینده مکتب‌های شان بازگشایی شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره