Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد باشندگان از استفاده کلدار پاکستانی در داد و ستد در پکتیکا

بسیاری از باشندگان ولایت پکتیکا انتقاد دارند که کلدار پاکستانی هنوز هم به گونه گسترده در داد و ستد در این ولایت استفاده‌ می‌شود.

باشندگان و دکانداران می‌گویند که استفاده از کلدار پاکستانی آنان را زیان‌مند کرده است.

جمعه خان، باشنده پکتیکا، گفت: «یک بار پول کلدار را می‌آورد و به افغانی تبادله می‌کند بعد دوباره به کلدار تبدیل می‌کند. این همه سراسر تاوان است باید از استفاده کلدار جلوگیری شود.»

احمدخان، یک باشنده دیگر پکتیکا، گفت: «به مزدورکار این ضرر است که مزد روزانه اش اگر ۲۰۰ یا ۳۰۰ می‌شود پول کلدار برایش پرداخته می‌شود.»

عبدالمتین، دکان‌دار، در این مورد می‌گوید: «بانک‌نوت‌های کلدار کاملن کار مردم را کار دکانداران را بسیار ضعیف ساخته و پول افغانی که رایج شود، پول خود ما است.»

از سویی هم، شمار دیگر از دکانداران از مسوولان امارت اسلامی می‌خواهند که از دادوستد با کلدار پاکستانی جلوگیری کنند.

امیرمحمد، رییس اتحادیه دکانداران شهر شرنه، گفت: «بر کار و بار ما خیلی تاثیر گذاشته است چون اموالی که به دالر یا افغانی به ما می‌آید آن را اینجا به کلدار به فروش می‌رسانیم. پول کلدار را که دوباره به افغانی مبادله می‌کنیم نمی‌توانیم سرمایه خود را تکمیل سازیم.»

لعل خان، صراف، گفت: «اگر بازرگان است یا دکاندار یا کارگر، هر کسی که باشد حتی دهقان همه‌ی ما در این متضرر استیم چون روز به روز وضعیت اقتصادی پاکستان رو به وخامت و نزول است.»

در همین حال، مسوولان محلی پکتیکا می‌گویند که کارزاری را به هدف رایج ساختن پول افغانی، آغاز کرده‌اند.

ثناالله معصوم، سخنگوی والی پکتیکا، گفت: «از دیر زمان بدینسو پول کلدار ترویج یافتهتمامی دادوستد مردم با پول کلدار انجام می‌شود ما آگاهی عامه را آغاز کرده‌ایم و مراحل آن در جریان است.»

پکتیکا در جنوب شرق کشور با پاکستان هم مرز است و به همین علت در بازارهای این ولایت از کلدار پاکستانی در دادوستد استفاده می‌شود.

انتقاد باشندگان از استفاده کلدار پاکستانی در داد و ستد در پکتیکا

در همین حال، مسوولان محلی پکتیکا می‌گویند که کارزاری را به هدف رایج ساختن پول افغانی، آغاز کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

بسیاری از باشندگان ولایت پکتیکا انتقاد دارند که کلدار پاکستانی هنوز هم به گونه گسترده در داد و ستد در این ولایت استفاده‌ می‌شود.

باشندگان و دکانداران می‌گویند که استفاده از کلدار پاکستانی آنان را زیان‌مند کرده است.

جمعه خان، باشنده پکتیکا، گفت: «یک بار پول کلدار را می‌آورد و به افغانی تبادله می‌کند بعد دوباره به کلدار تبدیل می‌کند. این همه سراسر تاوان است باید از استفاده کلدار جلوگیری شود.»

احمدخان، یک باشنده دیگر پکتیکا، گفت: «به مزدورکار این ضرر است که مزد روزانه اش اگر ۲۰۰ یا ۳۰۰ می‌شود پول کلدار برایش پرداخته می‌شود.»

عبدالمتین، دکان‌دار، در این مورد می‌گوید: «بانک‌نوت‌های کلدار کاملن کار مردم را کار دکانداران را بسیار ضعیف ساخته و پول افغانی که رایج شود، پول خود ما است.»

از سویی هم، شمار دیگر از دکانداران از مسوولان امارت اسلامی می‌خواهند که از دادوستد با کلدار پاکستانی جلوگیری کنند.

امیرمحمد، رییس اتحادیه دکانداران شهر شرنه، گفت: «بر کار و بار ما خیلی تاثیر گذاشته است چون اموالی که به دالر یا افغانی به ما می‌آید آن را اینجا به کلدار به فروش می‌رسانیم. پول کلدار را که دوباره به افغانی مبادله می‌کنیم نمی‌توانیم سرمایه خود را تکمیل سازیم.»

لعل خان، صراف، گفت: «اگر بازرگان است یا دکاندار یا کارگر، هر کسی که باشد حتی دهقان همه‌ی ما در این متضرر استیم چون روز به روز وضعیت اقتصادی پاکستان رو به وخامت و نزول است.»

در همین حال، مسوولان محلی پکتیکا می‌گویند که کارزاری را به هدف رایج ساختن پول افغانی، آغاز کرده‌اند.

ثناالله معصوم، سخنگوی والی پکتیکا، گفت: «از دیر زمان بدینسو پول کلدار ترویج یافتهتمامی دادوستد مردم با پول کلدار انجام می‌شود ما آگاهی عامه را آغاز کرده‌ایم و مراحل آن در جریان است.»

پکتیکا در جنوب شرق کشور با پاکستان هم مرز است و به همین علت در بازارهای این ولایت از کلدار پاکستانی در دادوستد استفاده می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره