Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فراهم شدن زمینه یادگیری حرفه و کار برای دختران در هلمند

یک زن در ولایت هلمند با ساخت یک کارگاه کوچک لباس دوزی زمینه یادگیری حرفه خیاطی را برای شماری از دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم، فراهم کرده است.

مریم محمدی، مسوول کارگاه لباس دوزی، می‌گوید که هدفش فراهم کردن زمینه یادگیری حرفه و کار برای دانش‌آموزان دختر است.

بانو محمدی به طلوع‌نیوز گفت: «فعلا پنجاه نفر اینجا کار می‌آموزند و کار می‌کنند. کم‌بود ماشین داریم و از حکومت می‌خواهیم با ما همکاری کند.»

دانش‌آموزانی که در این کارگاه سرگرم کار شده‌اند، می‌گویند که می‌خواهند با استفاده از فرصت، حرفه بیاموزند.

حمیده، حرفه‌آموز، گفت: «این کارگاه برای ما بسیار موثر است چون مکتب ما بسته شد کورس‌ها بسته و اینجا یگان حرفه را یاد می‌گیریم.»

حمیرا، حرفه‌آموز دیگر، می‌گوید: «مکتب ما که بسته شد گفتم بیا که یگان کار کنم تا فایده‌اش هم به خودم برسد و هم به دیگران.»

در همین حال، مسوولان محلی هلمند می‌گویند که برای بازاریابی به تولیدات این کارگاه همکاری می‌کنند.

عبدالولی هاشمی، رییس صنعت و تجارت هلمند، گفت: «مطابق رهمنود امارت اسلامی از این‌ها حمایت می کنیم تا کارها خوب به پیش برود.»

پیش از این نیز زمینه‌ آموزش حرفه برای دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در شماری از ولایت‌ها فراهم شده بود.

فراهم شدن زمینه یادگیری حرفه و کار برای دختران در هلمند

در همین حال، مسوولان محلی هلمند می‌گویند که برای بازاریابی به تولیدات این کارگاه همکاری می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

یک زن در ولایت هلمند با ساخت یک کارگاه کوچک لباس دوزی زمینه یادگیری حرفه خیاطی را برای شماری از دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم، فراهم کرده است.

مریم محمدی، مسوول کارگاه لباس دوزی، می‌گوید که هدفش فراهم کردن زمینه یادگیری حرفه و کار برای دانش‌آموزان دختر است.

بانو محمدی به طلوع‌نیوز گفت: «فعلا پنجاه نفر اینجا کار می‌آموزند و کار می‌کنند. کم‌بود ماشین داریم و از حکومت می‌خواهیم با ما همکاری کند.»

دانش‌آموزانی که در این کارگاه سرگرم کار شده‌اند، می‌گویند که می‌خواهند با استفاده از فرصت، حرفه بیاموزند.

حمیده، حرفه‌آموز، گفت: «این کارگاه برای ما بسیار موثر است چون مکتب ما بسته شد کورس‌ها بسته و اینجا یگان حرفه را یاد می‌گیریم.»

حمیرا، حرفه‌آموز دیگر، می‌گوید: «مکتب ما که بسته شد گفتم بیا که یگان کار کنم تا فایده‌اش هم به خودم برسد و هم به دیگران.»

در همین حال، مسوولان محلی هلمند می‌گویند که برای بازاریابی به تولیدات این کارگاه همکاری می‌کنند.

عبدالولی هاشمی، رییس صنعت و تجارت هلمند، گفت: «مطابق رهمنود امارت اسلامی از این‌ها حمایت می کنیم تا کارها خوب به پیش برود.»

پیش از این نیز زمینه‌ آموزش حرفه برای دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در شماری از ولایت‌ها فراهم شده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره