Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تولیدات نهادهای فنی و مسلکی ننگرهار به نمایش گذاشته شد

شماری از دانش‌جویان و دانش‌آموزان انستیتوت و لیسه‌های فنی و مسلکی در ننگرهار، تولیدات و ساخته‌های دستی شان را به نمایش گذاشتند.

نمونه‌های کاری، نوآوری‌ها و تولیدات این دانش‌جویان برای یک روز در ۲۲غرفه به نمایش گذاشته شده است.

عبدالصبور، آموزگار لیسه مسلکی پچیراگام، گفت: «شما عملن ببینید که دانش‌آموزان ما با امکانات کم به چه اندازه کار کرده‌اند، نمونه‌هایش اینجا موجود است.»

ربات‌ها، سیستم‌های محافظتی خانه و اداره‌، نقشه‌ طرح باغ‌ها و خانه‌ها، ماشین آلات فلزکاری و کشاورزی، صنایع دستی و بسیاری از اشیای دست‌ساخت دیگر وجود دارند که توجه بازدیدکنندگان در این نمایشگاه را به خود جلب کرده است.

عطاءالرحمن، بازدیدکننده، گفت: «برای نخستین بار چیزهای خیلی حیران کننده را دیدم که با امکانات خیلی کم ساخته شده‌ است.»

تاج محمد، بازدیدکننده دیگر، می‌گوید: «با بازدید از صنایع دستی آنان خیلی خرسند شدیم ان‌شاءالله اگر به ما امکانات فراهم شود خیلی پیشرفت خواهیم کرد.»

دانش‌آموزان و آموزگاران لیسه‌های فنی و حرفه‌یی در این ولایت می‌گویند که امکانات مورد نیاز را در اختیار ندارند و تاکنون به آنان همکاری مالی اندک، انجام شده است.

محمد قاسم توحيد، آمر لیسه مسلکی سرخ‌رود، گفت: «چالش‌های اقتصادی است در کنار آن نبود مکان است. ما فارم‌های بزرگ نداریم تا دانش عملی دانش‌آموزان را به پیش ببریم. هم‌چنان سیستم تعمیراتی نیز نداریم.»

رحمت الله همکار، آموزگار در انستیتوت فنی ننگرهار، می‌گوید: «اینجا چالش‌های پرزه‌جات، تخنیکی، مالی و اقتصادی وجود دارد. یعنی این حس‌گرها اینجا دریافت نمی‌شود، ما می‌توانیم از چین و یا جایی دیگری آن را بخواهیم.»

درهمین حال، مسوولان اطمینان می‌دهند که مشکلات موجود بر سر راه آموزش‌های فنی و حرفه‌یی دراین ولایت را به زودی برطرف خواهند کرد.

فضل الباری نصرت، آمر آموزش‌های فنی وحرفه‌یی ننگرهار، گفت: «ما تعهد می‌سپاریم و تلاش خواهیم کرد تا بتوانیم این خالی‌گاه را پُر کنیم. حقیقتن چیزی را که ما ساخته‌ایم یک انگیز و فکر است.»

به گفته مسوولان، هم اکنون صدها دانش‌آموز در ۲۰ انستیتوت و مکتب فنی و حرفه‌یی در ننگرهار مصروف آموزش استن؛ اما این نخستین بار است که ساخته‌های دستی و نمونه‌های کاری آنان، به نمایش گذاشته می‌شود.

تولیدات نهادهای فنی و مسلکی ننگرهار به نمایش گذاشته شد

درهمین حال، مسوولان اطمینان می‌دهند که مشکلات موجود بر سر راه آموزش‌های فنی و حرفه‌یی دراین ولایت را به زودی برطرف خواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

شماری از دانش‌جویان و دانش‌آموزان انستیتوت و لیسه‌های فنی و مسلکی در ننگرهار، تولیدات و ساخته‌های دستی شان را به نمایش گذاشتند.

نمونه‌های کاری، نوآوری‌ها و تولیدات این دانش‌جویان برای یک روز در ۲۲غرفه به نمایش گذاشته شده است.

عبدالصبور، آموزگار لیسه مسلکی پچیراگام، گفت: «شما عملن ببینید که دانش‌آموزان ما با امکانات کم به چه اندازه کار کرده‌اند، نمونه‌هایش اینجا موجود است.»

ربات‌ها، سیستم‌های محافظتی خانه و اداره‌، نقشه‌ طرح باغ‌ها و خانه‌ها، ماشین آلات فلزکاری و کشاورزی، صنایع دستی و بسیاری از اشیای دست‌ساخت دیگر وجود دارند که توجه بازدیدکنندگان در این نمایشگاه را به خود جلب کرده است.

عطاءالرحمن، بازدیدکننده، گفت: «برای نخستین بار چیزهای خیلی حیران کننده را دیدم که با امکانات خیلی کم ساخته شده‌ است.»

تاج محمد، بازدیدکننده دیگر، می‌گوید: «با بازدید از صنایع دستی آنان خیلی خرسند شدیم ان‌شاءالله اگر به ما امکانات فراهم شود خیلی پیشرفت خواهیم کرد.»

دانش‌آموزان و آموزگاران لیسه‌های فنی و حرفه‌یی در این ولایت می‌گویند که امکانات مورد نیاز را در اختیار ندارند و تاکنون به آنان همکاری مالی اندک، انجام شده است.

محمد قاسم توحيد، آمر لیسه مسلکی سرخ‌رود، گفت: «چالش‌های اقتصادی است در کنار آن نبود مکان است. ما فارم‌های بزرگ نداریم تا دانش عملی دانش‌آموزان را به پیش ببریم. هم‌چنان سیستم تعمیراتی نیز نداریم.»

رحمت الله همکار، آموزگار در انستیتوت فنی ننگرهار، می‌گوید: «اینجا چالش‌های پرزه‌جات، تخنیکی، مالی و اقتصادی وجود دارد. یعنی این حس‌گرها اینجا دریافت نمی‌شود، ما می‌توانیم از چین و یا جایی دیگری آن را بخواهیم.»

درهمین حال، مسوولان اطمینان می‌دهند که مشکلات موجود بر سر راه آموزش‌های فنی و حرفه‌یی دراین ولایت را به زودی برطرف خواهند کرد.

فضل الباری نصرت، آمر آموزش‌های فنی وحرفه‌یی ننگرهار، گفت: «ما تعهد می‌سپاریم و تلاش خواهیم کرد تا بتوانیم این خالی‌گاه را پُر کنیم. حقیقتن چیزی را که ما ساخته‌ایم یک انگیز و فکر است.»

به گفته مسوولان، هم اکنون صدها دانش‌آموز در ۲۰ انستیتوت و مکتب فنی و حرفه‌یی در ننگرهار مصروف آموزش استن؛ اما این نخستین بار است که ساخته‌های دستی و نمونه‌های کاری آنان، به نمایش گذاشته می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره