Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دوباب مکتب در لغمان به بهره‌برداری سپرده شد

ساختمان دو مکتب که به همکاری یک نهاد مددرسان در ولسوالی‌ الیشنگ و الینگار لغمان ساخته شده‌اند، به بهره برداری سپرده شدند.

به گفته مسوولان یک مکتب برای پسران و یک مکتب برای دختران در این ولسوالی‌ ساخته شده است که این مکتب‌ها گنجایش نزدیک به ۳هزار دانش‌آموز را دارند.

عزت الله منصور، نماینده کمیته سویدن در ولایت لغمان، گفت: «تمامی کار ساختمانی این مکاتب در مدت ۸ ماه از طرف بخش انجینری زون شرق کمیته سویدن برای افغانستان تکمیل گردید.»

دانش‌آموزان دختر از اینکه سرپناه منظم و دایمی برای پیشبرد آموزش شان پیدا کرده‌اند خرسند استند و از امارت اسلامی می‌خواهند تا سرنوشت دختران دانش آموز را روشن بسازد.

بی بی آمنه، دانش‌آموز، گفت: «خواهر من صنف یازدهم بود، من نیز با او یکجا می‌آمدم اما حالا که مکاتب بسته شده‌، او خیلی ناراحت است.»

هاجره، دانش‌آموز صنف ششم، گفت: «از رهبران طالبان این خواست را داریم تا صنوف بالاتر از صنف ششم را نیز باز کنند، ما آرزوهایی در دل داریم که تکمیل شود و ما داکتر شویم.»

رحمینه، یک دانش‌آموز دیگر صنف ششم، گفت: «سال آینده بخیر به صنف هفت خواهیم رفت، اما صنف‌های بالاتر از شش بسته است.»

در همین حال، شماری از آموزگاران و بزرگان قوم نیز بسته ماندن مکتب‌های متوسط و لیسه‌های دختران را به زیان کشور می‌دانند.

عنایت الله، بزرگ قوم، گفت: «امارت باید به آنان اجازه دهند تا این دانش‌آموزان یک چیزی فرا بگیرند، چون وضعیت طوری است که چالش‌های خیلی زیاد وجود دارد.»

عبدالله، آموزگار، گفت: «پنج ماه نیست، یک سال نیست، تقریباً دو سال می‌شود. خواست‌ها و استعداد مردم، همه با خاک یکسان شد.»

از سویی هم، مسوولان محلی لغمان می‌گویند که برای بازگشایی مکتب‌های دختران، گام‌هایی برداشته شده اند.

شاه جهان ساجد، رییس معارف لغمان، گفت: «چند روز پیش ما در مناطق سردسیر از دختران صنوف دوازدهم آزمون اخذ کردیم، ان‌شاءالله این برای تمامی افغانستان یک پیشرفت بزرگی است.»

زین العابدین عابد، والی لغمان، گفت: «موسسه‌ها به ما تعهد سپرده‌اند و پروژه‌های دیگر ان‌شاءالله در الینگار و دیگر ولسوالی‌ها نیز آغاز خواهد شد.»

بربنیاد اطلاعات ریاست معارف لغمان، در حدود ۲۲۷هزار دانش‌آموز پسر و دختر در این ولایت، سرگرم آموزش استند و هنوز هم شماری از مکتب‌ها،  ساختمان ندارد.

دوباب مکتب در لغمان به بهره‌برداری سپرده شد

در همین حال، شماری از آموزگاران و بزرگان قوم نیز بسته ماندن مکتب‌های متوسط و لیسه‌های دختران را به زیان کشور می‌دانند.

Thumbnail

ساختمان دو مکتب که به همکاری یک نهاد مددرسان در ولسوالی‌ الیشنگ و الینگار لغمان ساخته شده‌اند، به بهره برداری سپرده شدند.

به گفته مسوولان یک مکتب برای پسران و یک مکتب برای دختران در این ولسوالی‌ ساخته شده است که این مکتب‌ها گنجایش نزدیک به ۳هزار دانش‌آموز را دارند.

عزت الله منصور، نماینده کمیته سویدن در ولایت لغمان، گفت: «تمامی کار ساختمانی این مکاتب در مدت ۸ ماه از طرف بخش انجینری زون شرق کمیته سویدن برای افغانستان تکمیل گردید.»

دانش‌آموزان دختر از اینکه سرپناه منظم و دایمی برای پیشبرد آموزش شان پیدا کرده‌اند خرسند استند و از امارت اسلامی می‌خواهند تا سرنوشت دختران دانش آموز را روشن بسازد.

بی بی آمنه، دانش‌آموز، گفت: «خواهر من صنف یازدهم بود، من نیز با او یکجا می‌آمدم اما حالا که مکاتب بسته شده‌، او خیلی ناراحت است.»

هاجره، دانش‌آموز صنف ششم، گفت: «از رهبران طالبان این خواست را داریم تا صنوف بالاتر از صنف ششم را نیز باز کنند، ما آرزوهایی در دل داریم که تکمیل شود و ما داکتر شویم.»

رحمینه، یک دانش‌آموز دیگر صنف ششم، گفت: «سال آینده بخیر به صنف هفت خواهیم رفت، اما صنف‌های بالاتر از شش بسته است.»

در همین حال، شماری از آموزگاران و بزرگان قوم نیز بسته ماندن مکتب‌های متوسط و لیسه‌های دختران را به زیان کشور می‌دانند.

عنایت الله، بزرگ قوم، گفت: «امارت باید به آنان اجازه دهند تا این دانش‌آموزان یک چیزی فرا بگیرند، چون وضعیت طوری است که چالش‌های خیلی زیاد وجود دارد.»

عبدالله، آموزگار، گفت: «پنج ماه نیست، یک سال نیست، تقریباً دو سال می‌شود. خواست‌ها و استعداد مردم، همه با خاک یکسان شد.»

از سویی هم، مسوولان محلی لغمان می‌گویند که برای بازگشایی مکتب‌های دختران، گام‌هایی برداشته شده اند.

شاه جهان ساجد، رییس معارف لغمان، گفت: «چند روز پیش ما در مناطق سردسیر از دختران صنوف دوازدهم آزمون اخذ کردیم، ان‌شاءالله این برای تمامی افغانستان یک پیشرفت بزرگی است.»

زین العابدین عابد، والی لغمان، گفت: «موسسه‌ها به ما تعهد سپرده‌اند و پروژه‌های دیگر ان‌شاءالله در الینگار و دیگر ولسوالی‌ها نیز آغاز خواهد شد.»

بربنیاد اطلاعات ریاست معارف لغمان، در حدود ۲۲۷هزار دانش‌آموز پسر و دختر در این ولایت، سرگرم آموزش استند و هنوز هم شماری از مکتب‌ها،  ساختمان ندارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره