Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان: کشاورزان به علت کشت کوکنار باز داشت شدند

مسوولان محلی ارزگان از بازداشت شماری از کشاورزان در پیوند به کشت کوکنار خبر می‌دهند.

مسوولان در فرماندهی امنیه ارزگان می‌گویند که بازار خرید و فروش مواد مخدر در این ولایت را نیز بسته کرده‌اند.

مولوی امین، آمر امنیت فرماندهی امنیه ارزگان، گفت: «اگر در ولایت ارزگان کشت شده باشد، شاید بسیار به پیمانه کم مثل یک باغچه باشد. ما در این زمینه معلومات را بدست می‌آوریم و کشت کننده را می‌آوریم، زندانی می‌سازیم و کشت تریاک‌اش را از بین می‌بریم.»

به گفته مسوولان محلی ارزگان ۳۵ تن را در پیوند به کشت کوکنار بازداشت کرده‌‌اند.

از سویی هم، شماری از کشاورزان می‌گویند اگر زمینه کشت بدیل برای شان فراهم نشود، جلوگیری از کشت کوکنار امکان پذیر نیست.

تورجان، کشاورز، گفت: «اگر کشت تریاک ختم شود، در گندم هیچ چیزی ساخته نمی‌شود. کود کیمیایی ۱۸هزار کلدار است.»

سیف الله، یک کشاورز دیگر، گفت: «حکومت ما را در زمینه کشت بدیل آموزش دهد. می‌گویند که زعفران و یک بُته دیگر کشت خوبی دارد. حکومت در این زمینه به ما معلومات بدهد تا به آن بپردازیم.»

درهمین حال، برخی از کارشناسان می‌گویند که با توجه به اوضاع  بد اقتصادی مردم، نیاز است تا حکومت سرپرست در زمینه کشت بدیل کوکنار، باکشاورزان همکاری کند.

عبدالشکور کریمی، استاد دانشگاه ارزگان، گفت: «راه‌های بدیل، کشت زعفران، پرورش انجیر به سیستم عصری، ایجاد فارم‌ها برای محصولات زراعتی و حیوانی و هم‌چنان گل‌خانه‌ها است.»

حمدالله سفرخیل، استاد دانشگاه ارزگان، گفت: «بندهای آب که بتواند آب‌ها را مهار کند، می‌تواند زمینه را برای بدیل تریاک فراهم سازد.»

بر اساس گفته‌های مسوولان، پس از هلمند، ارزگان دومین ولایت در جنوب کشور است که کوکناری بیشتری در آن، کشت می‌شود.

مسوولان: کشاورزان به علت کشت کوکنار باز داشت شدند

از سویی هم، شماری از کشاورزان می‌گویند اگر زمینه کشت بدیل برای شان فراهم نشود، جلوگیری از کشت کوکنار امکان پذیر نیست.

تصویر بندانگشتی

مسوولان محلی ارزگان از بازداشت شماری از کشاورزان در پیوند به کشت کوکنار خبر می‌دهند.

مسوولان در فرماندهی امنیه ارزگان می‌گویند که بازار خرید و فروش مواد مخدر در این ولایت را نیز بسته کرده‌اند.

مولوی امین، آمر امنیت فرماندهی امنیه ارزگان، گفت: «اگر در ولایت ارزگان کشت شده باشد، شاید بسیار به پیمانه کم مثل یک باغچه باشد. ما در این زمینه معلومات را بدست می‌آوریم و کشت کننده را می‌آوریم، زندانی می‌سازیم و کشت تریاک‌اش را از بین می‌بریم.»

به گفته مسوولان محلی ارزگان ۳۵ تن را در پیوند به کشت کوکنار بازداشت کرده‌‌اند.

از سویی هم، شماری از کشاورزان می‌گویند اگر زمینه کشت بدیل برای شان فراهم نشود، جلوگیری از کشت کوکنار امکان پذیر نیست.

تورجان، کشاورز، گفت: «اگر کشت تریاک ختم شود، در گندم هیچ چیزی ساخته نمی‌شود. کود کیمیایی ۱۸هزار کلدار است.»

سیف الله، یک کشاورز دیگر، گفت: «حکومت ما را در زمینه کشت بدیل آموزش دهد. می‌گویند که زعفران و یک بُته دیگر کشت خوبی دارد. حکومت در این زمینه به ما معلومات بدهد تا به آن بپردازیم.»

درهمین حال، برخی از کارشناسان می‌گویند که با توجه به اوضاع  بد اقتصادی مردم، نیاز است تا حکومت سرپرست در زمینه کشت بدیل کوکنار، باکشاورزان همکاری کند.

عبدالشکور کریمی، استاد دانشگاه ارزگان، گفت: «راه‌های بدیل، کشت زعفران، پرورش انجیر به سیستم عصری، ایجاد فارم‌ها برای محصولات زراعتی و حیوانی و هم‌چنان گل‌خانه‌ها است.»

حمدالله سفرخیل، استاد دانشگاه ارزگان، گفت: «بندهای آب که بتواند آب‌ها را مهار کند، می‌تواند زمینه را برای بدیل تریاک فراهم سازد.»

بر اساس گفته‌های مسوولان، پس از هلمند، ارزگان دومین ولایت در جنوب کشور است که کوکناری بیشتری در آن، کشت می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره