Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باشندگان خوست خواهان توزیع یونیفورم برای نیروهای امنیتی استند

شماری از باشندگان خوست از حکومت سرپرست می‌خواهند که برای نیرو‌های امنیتی این ولایت یونیفورم توزیع کند.

به گفته آنان، داشتن یونیفورم برای این نیرو‌ها نیاز است تا از افراد غیر مسوول تفکیک شوند.

هاشمی مشال، باشنده خوست، گفت: «بعضی از افراد نظامی از یونیفورم غیر نظامی استفاده می‌کنند، آنان با کالا‌های شخصی به ولسؤالی‌ها و شهر وارد می‌شوند. خواست ما این است که به آنان یونیفورم منظم توزیع گردد.»

نورخان، باشنده دیگر خوست، گفت: «از مسوولین دولتی این خواست را داریم تا افراد نظامی در یونیفورم به شکل منظم گشت و ‌گذار کنند.»

بسم الله ذهین، باشنده خوست، گفت: «یونیفورم برای افراد نظامی خیلی مهم است. یکی از اهمیت‌های آن، تفکیک میان افراد عادی و نظامی؛ هم‌چنان افراد مسوول و غیر مسوول است.»

در همین حال، مسوولان فرماندهی امنیه خوست می‌گویند که برای نظامیانی که وظیفه رسمی دارند، یونیفورم توزیع شده است.

مستغفر گربز، سخنگوی فرماندهی امنیه خوست، گفت: «هر زمانی که تشکیل ما تکمیل گردد، افرادی که یونیفورم ندارند، باید رسمی شوند و بر اساس رسمیت که فعلاً فاقد یونیفورم استند و با لباس شخصی گذشت و گذار می‌کنند، یونیفورم توزیع خواهد شد.»

پیش از این نیز در شمار از ولایت‌ها مردم خواهان توزیع یونیفورم برای نیروهای امنیتی شده بودند.

باشندگان خوست خواهان توزیع یونیفورم برای نیروهای امنیتی استند

در همین حال، مسوولان فرماندهی امنیه خوست می‌گویند که برای نظامیانی که وظیفه رسمی دارند، یونیفورم توزیع شده است.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان خوست از حکومت سرپرست می‌خواهند که برای نیرو‌های امنیتی این ولایت یونیفورم توزیع کند.

به گفته آنان، داشتن یونیفورم برای این نیرو‌ها نیاز است تا از افراد غیر مسوول تفکیک شوند.

هاشمی مشال، باشنده خوست، گفت: «بعضی از افراد نظامی از یونیفورم غیر نظامی استفاده می‌کنند، آنان با کالا‌های شخصی به ولسؤالی‌ها و شهر وارد می‌شوند. خواست ما این است که به آنان یونیفورم منظم توزیع گردد.»

نورخان، باشنده دیگر خوست، گفت: «از مسوولین دولتی این خواست را داریم تا افراد نظامی در یونیفورم به شکل منظم گشت و ‌گذار کنند.»

بسم الله ذهین، باشنده خوست، گفت: «یونیفورم برای افراد نظامی خیلی مهم است. یکی از اهمیت‌های آن، تفکیک میان افراد عادی و نظامی؛ هم‌چنان افراد مسوول و غیر مسوول است.»

در همین حال، مسوولان فرماندهی امنیه خوست می‌گویند که برای نظامیانی که وظیفه رسمی دارند، یونیفورم توزیع شده است.

مستغفر گربز، سخنگوی فرماندهی امنیه خوست، گفت: «هر زمانی که تشکیل ما تکمیل گردد، افرادی که یونیفورم ندارند، باید رسمی شوند و بر اساس رسمیت که فعلاً فاقد یونیفورم استند و با لباس شخصی گذشت و گذار می‌کنند، یونیفورم توزیع خواهد شد.»

پیش از این نیز در شمار از ولایت‌ها مردم خواهان توزیع یونیفورم برای نیروهای امنیتی شده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره