Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید باشندگان وردک بر پس گیری زمین‌های غضب شده در نزدیک بندبرق چک

شماری از باشندگان میدان وردک ادعا دارند که هزاران جریب زمین در نزدیک بند برق ولسؤالی چک، غصب شده اند.

آنان می‌گویند که خاک زمین‌های غصبی، به داخل بند. ریخته شده اند و به علت افزایش رسوبات، این بند آسیب دیده است.

عبدالرحمان، باشنده محل، گفت: «از بهر خشک‌سالی، بند و فابریکه تخریب شده و آب آن نیز کاهش یافته است.»

نجیب الله، باشنده میدان وردک، گفت: «زمین‌هایی که در اطراف این بند قرار دارند، ساحه‌ی بند را محدود ساخته است.»

باشندگان خواهان بازگردانیدن زمین‌ها، از نزد غاصبان استند.

در همین حال، مسوولان محلی می‌گویند که یک هیأت را به هدف تشخیص زمین‌های غصب شده در اطراف بند ولسؤالی چک گماشته‌اند تا به زودی این زمین‌ها را از چنگ غاصبان بیرون کند.

عبدالصمد حلیم، رییس حوزه دریایی میدان وردک، گفت: «بر اساس مشاهده ما، یقیناً در اطراف حریم بند چک، بیش از هزار جریب زمین را مردم غصب کرده‌اند.»

بندبرق ولسؤالی چک که زمانی برق آن تا کابل می‌رسید، حالا بخش‌های آن آسیب دیده و پر از رسوبات شده است.

تاکید باشندگان وردک بر پس گیری زمین‌های غضب شده در نزدیک بندبرق چک

آنان می‌گویند که خاک زمین‌های غصبی، به داخل بند. ریخته شده اند و به علت افزایش رسوبات، این بند آسیب دیده است.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان میدان وردک ادعا دارند که هزاران جریب زمین در نزدیک بند برق ولسؤالی چک، غصب شده اند.

آنان می‌گویند که خاک زمین‌های غصبی، به داخل بند. ریخته شده اند و به علت افزایش رسوبات، این بند آسیب دیده است.

عبدالرحمان، باشنده محل، گفت: «از بهر خشک‌سالی، بند و فابریکه تخریب شده و آب آن نیز کاهش یافته است.»

نجیب الله، باشنده میدان وردک، گفت: «زمین‌هایی که در اطراف این بند قرار دارند، ساحه‌ی بند را محدود ساخته است.»

باشندگان خواهان بازگردانیدن زمین‌ها، از نزد غاصبان استند.

در همین حال، مسوولان محلی می‌گویند که یک هیأت را به هدف تشخیص زمین‌های غصب شده در اطراف بند ولسؤالی چک گماشته‌اند تا به زودی این زمین‌ها را از چنگ غاصبان بیرون کند.

عبدالصمد حلیم، رییس حوزه دریایی میدان وردک، گفت: «بر اساس مشاهده ما، یقیناً در اطراف حریم بند چک، بیش از هزار جریب زمین را مردم غصب کرده‌اند.»

بندبرق ولسؤالی چک که زمانی برق آن تا کابل می‌رسید، حالا بخش‌های آن آسیب دیده و پر از رسوبات شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره