Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست کارخانه داران برای رشد فرآورده‌های داخلی

شماری از مسوولان کارخانه‌های تولیدی کشور از حکومت سرپرست می‌خواهند که زمینه را برای رشد فرآورده‌های داخلی شان فراهم سازد.

خلیل ایوبی، مدیر شرکت تولیدی چپس، گفت: «مشکل عمده ما کم‌بود برق است که در ماه‌های اخیر ما با کم‌بود برق مواجه بودیم و در حد توان کوشش ما همین است که تولیدات داخلی خود را انکشاف بدهیم یا آن را تقویه کنیم.»

مصطفی نظری، مدیر تولید مواد شوینده، گفت: «تقریبنا ما در ۱۸ ولایت جنس خود را صادر می‌کنیم و خواست ما از دولت این است که از تولیدات داخلی ما استفاده کنند و با ما قرارداد کنند.»

اتاق صنایع و معادن می‌گوید که در حال حاضر، صنعت‌کاران با مشکل برق، محدودیت بانکی و برخی دیگر از چالش‌ها روبه‌رو استند.

محمد کریم عظیمی، رییس اجرایی اتاق صنایع و معادن کابل، گفت: «نظام بانک داری مملکت به حالت غیرنورمال رفت همین فعلن میلیون‌ها افغانی پول‌های صنعت‌کاران ما در بانک‌ها فریز است نمی‌توانیم و به آن دست‌رسی نداریم.»

با این حال، وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که کابینه حکومت سرپرست تصمیم گرفته است که فرآورده‌های داخلی را پشتیبانی کند.

نورالدین عزیزی، سرپرست این وزارت از شهروندان کشور می‌خواهد که برای رشد فرآورده‌های داخلی، از تولیدات داخلی استفاده کنند.

سرپرست وزارت تجارت، گفت: «یکبار دیگر از تمام دوایر امارت اسلامی مسوولین و هموطنان نهایت گرامی خواهشمندیم که در خرید اجناس به محصولات وطنی اولویت دهند.»

به گفته این وزارت، هم‌اکنون افغانستان در تولید بیش از ۵۰ گونه مواد خوراکی، دوایی و صنعتی به خود بسند‌گی رسیده است.

بربنیاد آمار‌های اتاق صنایع و معادن کابل، بیش از ۴۰۰ هزار تن بگونه مستقیم و نزدیک به یک میلیون تن بگونه غیرمستقیم در شش هزار کارخانه و ده‌ها بخش تولیدی در پنج زون کشور سرگرم کار استند.

خواست کارخانه داران برای رشد فرآورده‌های داخلی

اتاق صنایع و معادن می‌گوید که در حال حاضر، صنعت‌کاران با مشکل برق، محدودیت بانکی و برخی دیگر از چالش‌ها روبه‌رو استند.

تصویر بندانگشتی

شماری از مسوولان کارخانه‌های تولیدی کشور از حکومت سرپرست می‌خواهند که زمینه را برای رشد فرآورده‌های داخلی شان فراهم سازد.

خلیل ایوبی، مدیر شرکت تولیدی چپس، گفت: «مشکل عمده ما کم‌بود برق است که در ماه‌های اخیر ما با کم‌بود برق مواجه بودیم و در حد توان کوشش ما همین است که تولیدات داخلی خود را انکشاف بدهیم یا آن را تقویه کنیم.»

مصطفی نظری، مدیر تولید مواد شوینده، گفت: «تقریبنا ما در ۱۸ ولایت جنس خود را صادر می‌کنیم و خواست ما از دولت این است که از تولیدات داخلی ما استفاده کنند و با ما قرارداد کنند.»

اتاق صنایع و معادن می‌گوید که در حال حاضر، صنعت‌کاران با مشکل برق، محدودیت بانکی و برخی دیگر از چالش‌ها روبه‌رو استند.

محمد کریم عظیمی، رییس اجرایی اتاق صنایع و معادن کابل، گفت: «نظام بانک داری مملکت به حالت غیرنورمال رفت همین فعلن میلیون‌ها افغانی پول‌های صنعت‌کاران ما در بانک‌ها فریز است نمی‌توانیم و به آن دست‌رسی نداریم.»

با این حال، وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که کابینه حکومت سرپرست تصمیم گرفته است که فرآورده‌های داخلی را پشتیبانی کند.

نورالدین عزیزی، سرپرست این وزارت از شهروندان کشور می‌خواهد که برای رشد فرآورده‌های داخلی، از تولیدات داخلی استفاده کنند.

سرپرست وزارت تجارت، گفت: «یکبار دیگر از تمام دوایر امارت اسلامی مسوولین و هموطنان نهایت گرامی خواهشمندیم که در خرید اجناس به محصولات وطنی اولویت دهند.»

به گفته این وزارت، هم‌اکنون افغانستان در تولید بیش از ۵۰ گونه مواد خوراکی، دوایی و صنعتی به خود بسند‌گی رسیده است.

بربنیاد آمار‌های اتاق صنایع و معادن کابل، بیش از ۴۰۰ هزار تن بگونه مستقیم و نزدیک به یک میلیون تن بگونه غیرمستقیم در شش هزار کارخانه و ده‌ها بخش تولیدی در پنج زون کشور سرگرم کار استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره