Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت باشندگان میدان وردک از دوایی بی کیفیت

شماری از باشندگان میدان وردک نسبت به افزایش داروهای تاریخ گذشته و کم کیفیت شکایت دارند.

آنان می‌گویند که استفاده از این داروها نه تنها که برای درمان بیماران اثرگذار نیست؛ بل وضعیت بیماران را وخیم تر می‌کند.

حمیدالله، باشنده میدان وردک، گفت:«این دواها کیفیت ندارد و برای درمان معتادان موثر نیست.»

نوررحمان، باشنده میدان وردک، گفت: «دواهای بی کیفیت و تاریخ تیر شده به فروش می‌رسد و هیچ فایده یی به مریض ندارد.»

عمرافغان، باشنده میدان وردک، گفت: «به خاطر دوای بی کیفیت مردم پاکستان می‌رود و از آن جا برای مریض خود دوا می‌آورند.»

در همین حال، شماری از دارو فروشان می‌گویند که برخی از شرکت‌ها، داروهای کم کیفیت را وارد می‌کنند و حکومت باید با این شرکت‌ها برخورد جدی کند.

کفایت‌الله اعظمی، دارو فروش، گفت: «برخی از داروهایی که می‌آید بی کیفیت است و در بین آن به جای دوا، تباشیر است.»

محمدالله، دارو فروش، گفت: «بعضی‎ها جواز ندارد و دوا می‌فرشد و کیفیت ندارد.»

در همین حال، مسوولان محلی این چالش را می‌پذیرند و از تلاش‌ها برای برطرف کردن آن سخن می‌گویند.

حبیب‌الله مجاهد، رییس اطلاعات و فرهنگ میدان وردک، گفت: «در این قسمت مقام‌های امارت اسلامی متوجه است. مخصوصا اداره استندرد و در هر ولایت مسوولان صحت عامه در این باره نظارت می‌کنند.»

بخش اندکی از داروها و ابزاهای بهداشتی مورد نیاز افغانستان در داخل کشور تولید می‌شود و بیش‌تر آن از کشورهای دیگر وارد می‌شود.

شکایت باشندگان میدان وردک از دوایی بی کیفیت

در همین حال، مسوولان محلی این چالش را می‌پذیرند و از تلاش‌ها برای برطرف کردن آن سخن می‌گویند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان میدان وردک نسبت به افزایش داروهای تاریخ گذشته و کم کیفیت شکایت دارند.

آنان می‌گویند که استفاده از این داروها نه تنها که برای درمان بیماران اثرگذار نیست؛ بل وضعیت بیماران را وخیم تر می‌کند.

حمیدالله، باشنده میدان وردک، گفت:«این دواها کیفیت ندارد و برای درمان معتادان موثر نیست.»

نوررحمان، باشنده میدان وردک، گفت: «دواهای بی کیفیت و تاریخ تیر شده به فروش می‌رسد و هیچ فایده یی به مریض ندارد.»

عمرافغان، باشنده میدان وردک، گفت: «به خاطر دوای بی کیفیت مردم پاکستان می‌رود و از آن جا برای مریض خود دوا می‌آورند.»

در همین حال، شماری از دارو فروشان می‌گویند که برخی از شرکت‌ها، داروهای کم کیفیت را وارد می‌کنند و حکومت باید با این شرکت‌ها برخورد جدی کند.

کفایت‌الله اعظمی، دارو فروش، گفت: «برخی از داروهایی که می‌آید بی کیفیت است و در بین آن به جای دوا، تباشیر است.»

محمدالله، دارو فروش، گفت: «بعضی‎ها جواز ندارد و دوا می‌فرشد و کیفیت ندارد.»

در همین حال، مسوولان محلی این چالش را می‌پذیرند و از تلاش‌ها برای برطرف کردن آن سخن می‌گویند.

حبیب‌الله مجاهد، رییس اطلاعات و فرهنگ میدان وردک، گفت: «در این قسمت مقام‌های امارت اسلامی متوجه است. مخصوصا اداره استندرد و در هر ولایت مسوولان صحت عامه در این باره نظارت می‌کنند.»

بخش اندکی از داروها و ابزاهای بهداشتی مورد نیاز افغانستان در داخل کشور تولید می‌شود و بیش‌تر آن از کشورهای دیگر وارد می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره