Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کار بازسازی بخش‌های ویران شده جاده دوم کابل-جلال‌آباد تکمیل شد

کار بازسازی بخش‌های ویران شده جاده دوم کابل-جلال آباد به پایان رسید.

وزارت فواید عامه می‌گوید که این پروژه به ارزش نزدیک به ۲۵ میلیون افغانی در یک و نیم سال به پایان رسیده است و اکنون مسافران به سادگی می‌توانند رفت و آمد کنند.

این وزارت می‌افزاید که سیلاب‌های سال‌های پسین دیوار استنادی و بخش‌های از جاده دوم کابل-جلال آباد را ویران کرده بودند و اکنون دوباره بازسازی شده است.

عبدالولی محمد، رییس ترانسپورت وزارت فواید عامه، گفت: «این سرک با کیفیت خوب ساخته شد. این سرک از چهار راهی بُت خاک آغاز و تا ولسوالی حصار جلال آباد ادامه دارد. این سرک را سیلاب‌های اخیر زیاد تخریب کرده بود. به همین دلیل وزارت فواید عامه امارت اسلامی با یکی از شرکت‌های خصوصی قرار داد کرد که تقریبن به ارزش بیش از ۲۴ میلیون افغانی تکمیل شد.»

میرو گل، رییس شرکت ساختمانی خصوصی، گفت: «در این پروژه هر روز از ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر کار کرده است. همچنین از ۲۰ تا ۳۰ موتر‌ها نیز در اینجا کار روزانه انجام داده‌اند. به همین ترتیب شماری از انجنیران نیز مصروف کار بوده‌اند.»

مسوولان وزارت فواید عامه از شهرواندن کشور می‌خواهند که در نگه‌داری جاده‌ها توجه جدی کنند.

صدیق‌الله رحیمی، آمر ساختمانی ریاست فواید عامه کابل، گفت: «گفتنی من به مردم این است که این سرک سرمایه ملی است. و نگه‌داری آن تنها بدوش دولت نیست. مردم نیز مسوولیت دارند. همچنین رانندگان نیز از بارگیری تناژ بیش از حد موتر‌ها جلوگیری کنند.»

همزمان با این، شماری از باشند‌گان ولایت‌های جنوبی از ویرانی بزرگ‌راه‌ها شکایت کرده و می‌گویند که یکی از علت‌های رویداد‌های ترافیکی ویرانی جاده‌ها است.

کریم‌الله، راننده، گفت: «راه تا قندهار زیاد خراب است. مخصوصن مناطق درانی تا قلات بسیار راه‌ها تخریب شده‌اند. به همین سبب حادثه نیز رخ می‌دهند. کار بازسازی‌ها در این راه خیلی ضعیف پیش می‌رود.»

جاده دوم کابل- جلال آباد، کابل را با ولایت‌های شرقی کشور وصل می‌کند و از اهمیت زیادی برخوردار است.

به باور شماری از آگاهان، رویداد‌های طبیعی مانند سیلاب و لغزش کوه و رفت و آمد موتر‌های بلند تناژ از مهم‌ترین عوامل تخریب جاده‌ها استند.

کار بازسازی بخش‌های ویران شده جاده دوم کابل-جلال‌آباد تکمیل شد

همزمان با این، شماری از باشند‌گان ولایت‌های جنوبی از ویرانی بزرگ‌راه‌ها شکایت کرده و می‌گویند که یکی از علت‌های رویداد‌های ترافیکی ویرانی جاده‌ها است.

تصویر بندانگشتی

کار بازسازی بخش‌های ویران شده جاده دوم کابل-جلال آباد به پایان رسید.

وزارت فواید عامه می‌گوید که این پروژه به ارزش نزدیک به ۲۵ میلیون افغانی در یک و نیم سال به پایان رسیده است و اکنون مسافران به سادگی می‌توانند رفت و آمد کنند.

این وزارت می‌افزاید که سیلاب‌های سال‌های پسین دیوار استنادی و بخش‌های از جاده دوم کابل-جلال آباد را ویران کرده بودند و اکنون دوباره بازسازی شده است.

عبدالولی محمد، رییس ترانسپورت وزارت فواید عامه، گفت: «این سرک با کیفیت خوب ساخته شد. این سرک از چهار راهی بُت خاک آغاز و تا ولسوالی حصار جلال آباد ادامه دارد. این سرک را سیلاب‌های اخیر زیاد تخریب کرده بود. به همین دلیل وزارت فواید عامه امارت اسلامی با یکی از شرکت‌های خصوصی قرار داد کرد که تقریبن به ارزش بیش از ۲۴ میلیون افغانی تکمیل شد.»

میرو گل، رییس شرکت ساختمانی خصوصی، گفت: «در این پروژه هر روز از ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر کار کرده است. همچنین از ۲۰ تا ۳۰ موتر‌ها نیز در اینجا کار روزانه انجام داده‌اند. به همین ترتیب شماری از انجنیران نیز مصروف کار بوده‌اند.»

مسوولان وزارت فواید عامه از شهرواندن کشور می‌خواهند که در نگه‌داری جاده‌ها توجه جدی کنند.

صدیق‌الله رحیمی، آمر ساختمانی ریاست فواید عامه کابل، گفت: «گفتنی من به مردم این است که این سرک سرمایه ملی است. و نگه‌داری آن تنها بدوش دولت نیست. مردم نیز مسوولیت دارند. همچنین رانندگان نیز از بارگیری تناژ بیش از حد موتر‌ها جلوگیری کنند.»

همزمان با این، شماری از باشند‌گان ولایت‌های جنوبی از ویرانی بزرگ‌راه‌ها شکایت کرده و می‌گویند که یکی از علت‌های رویداد‌های ترافیکی ویرانی جاده‌ها است.

کریم‌الله، راننده، گفت: «راه تا قندهار زیاد خراب است. مخصوصن مناطق درانی تا قلات بسیار راه‌ها تخریب شده‌اند. به همین سبب حادثه نیز رخ می‌دهند. کار بازسازی‌ها در این راه خیلی ضعیف پیش می‌رود.»

جاده دوم کابل- جلال آباد، کابل را با ولایت‌های شرقی کشور وصل می‌کند و از اهمیت زیادی برخوردار است.

به باور شماری از آگاهان، رویداد‌های طبیعی مانند سیلاب و لغزش کوه و رفت و آمد موتر‌های بلند تناژ از مهم‌ترین عوامل تخریب جاده‌ها استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره