Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یک رادیوی خصوصی در پکتیا به فعالیت آغاز کرد

برای نخستین بار پس از روی کارآمدن دوباره امارت اسلامی روز گذشته (پنج‌شنبه) یک رادیوی خصوصی در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا به نشرات آغاز کرده است.

این درحالی‌ست که با به قدرت رسیدن حکومت سرپرست، برخی از رسانه‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی فعالیت‌های شان را متوقف کرده اند.

مسوولان این رادیو از نهادهای بین‌المللی و حامی رسانه‌ها می‌خواهند که در شرایط کنونی، از رسانه‌ها در افغانستان پشتیبانی کنند.

مبین میرزا، معاون رادیو هوا پکتیا، گفت: «در شرایط کنونی حقیقی کردن پوشش نشراتی رسمی رادیوی هوا پکتیا یک گام چالشی بود که این گام را برداشتیم. رادیوی هوا پکتیا در بخش‌های آموزشی و خبری به خدمات خود ادامه خواهد داد.»

در همین حال، شماری از خبرنگاران می‌گویند که نهادهای حامی رسانه‌ها در کشور به گونه‌ی لازم از رسانه‌ها و خبرنگاران پشتیبانی نکرده‌اند.

خالد ذهین، خبرنگار گفت: «در چند سال گذشته با خبرنگاران در پکتیا از سوی انجمن‌های مربوطه کمکی ویژه‌ی صورت نگرفته است و امکاناتی را که از سوی جهانیان یا نهادهای بین المللی در اختیار آنان گذاشته شده، تا هنوز با خبرنگاران در پکتیا آن کمک‌ها صورت نگرفته است.»

حبیب الله سراب، خبرنگار، گفت: «خبرنگاران با شماری از چالش‌های اقتصادی روبه‌رو استند. برای تقویت رسانه‌های محلی از حکومت می‌خواهیم تا با آنان در حمایت به نظام آگهی‌های بازرگانی بدهند و در بدل آن زمانی که این آگهی‌ها پخش می‌شوند، حمایت مالی کنند.»

از سویی هم، مسوولان نهادهای حامی رسانه‌ها، چالش‌های مالی در برابر رسانه‌ها را پذیرفته و می‌گویند اگر نهادهای بین‌المللی به پشتیبانی از رسانه‌ها ادامه ندهند، شماری زیادی از رسانه‌ها از فعالیت باز خواهند ماند.

حجت الله مجددی، رییس انجمن خبرنگاران آزاد، گفت: «نهادهای بین المللی در دو سال گذشته در این زمینه خاموشی اختیار کرده‌اند و متأسفانه ما گواه توقف فعالیت شماری دیگر از رسانه‌های ما خواهیم بود.»

این درحالی است که در بیش از یک و نیم سال پسین، شماری زیادی از رسانه‌ها در سراسر کشور به دلیل‌های گوناگون، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.

یک رادیوی خصوصی در پکتیا به فعالیت آغاز کرد

در همین حال، شماری از خبرنگاران می‌گویند که نهادهای حامی رسانه‌ها در کشور به گونه‌ی لازم از رسانه‌ها و خبرنگاران پشتیبانی نکرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

برای نخستین بار پس از روی کارآمدن دوباره امارت اسلامی روز گذشته (پنج‌شنبه) یک رادیوی خصوصی در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا به نشرات آغاز کرده است.

این درحالی‌ست که با به قدرت رسیدن حکومت سرپرست، برخی از رسانه‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی فعالیت‌های شان را متوقف کرده اند.

مسوولان این رادیو از نهادهای بین‌المللی و حامی رسانه‌ها می‌خواهند که در شرایط کنونی، از رسانه‌ها در افغانستان پشتیبانی کنند.

مبین میرزا، معاون رادیو هوا پکتیا، گفت: «در شرایط کنونی حقیقی کردن پوشش نشراتی رسمی رادیوی هوا پکتیا یک گام چالشی بود که این گام را برداشتیم. رادیوی هوا پکتیا در بخش‌های آموزشی و خبری به خدمات خود ادامه خواهد داد.»

در همین حال، شماری از خبرنگاران می‌گویند که نهادهای حامی رسانه‌ها در کشور به گونه‌ی لازم از رسانه‌ها و خبرنگاران پشتیبانی نکرده‌اند.

خالد ذهین، خبرنگار گفت: «در چند سال گذشته با خبرنگاران در پکتیا از سوی انجمن‌های مربوطه کمکی ویژه‌ی صورت نگرفته است و امکاناتی را که از سوی جهانیان یا نهادهای بین المللی در اختیار آنان گذاشته شده، تا هنوز با خبرنگاران در پکتیا آن کمک‌ها صورت نگرفته است.»

حبیب الله سراب، خبرنگار، گفت: «خبرنگاران با شماری از چالش‌های اقتصادی روبه‌رو استند. برای تقویت رسانه‌های محلی از حکومت می‌خواهیم تا با آنان در حمایت به نظام آگهی‌های بازرگانی بدهند و در بدل آن زمانی که این آگهی‌ها پخش می‌شوند، حمایت مالی کنند.»

از سویی هم، مسوولان نهادهای حامی رسانه‌ها، چالش‌های مالی در برابر رسانه‌ها را پذیرفته و می‌گویند اگر نهادهای بین‌المللی به پشتیبانی از رسانه‌ها ادامه ندهند، شماری زیادی از رسانه‌ها از فعالیت باز خواهند ماند.

حجت الله مجددی، رییس انجمن خبرنگاران آزاد، گفت: «نهادهای بین المللی در دو سال گذشته در این زمینه خاموشی اختیار کرده‌اند و متأسفانه ما گواه توقف فعالیت شماری دیگر از رسانه‌های ما خواهیم بود.»

این درحالی است که در بیش از یک و نیم سال پسین، شماری زیادی از رسانه‌ها در سراسر کشور به دلیل‌های گوناگون، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره