Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پاکسازی ۶۰۰ جریب کشت‌زار کوکنار در کندهار

مسوولان محلی کندهار می‌گویند که در هشت ماه پسین، شش‌صد جریب کشت‌زارهای کوکنار در این ولایت نابود شده است.

به گفته مسوولان، این کشت‌زارها در ولسوالی‌های ژیری، پنجوایی شاه ‌ولی کوت و میوند از بین برده شده‌اند.

نیروهای امارت اسلامی در ولسوالی ارغنداب کندهار، کشت‌زارهایی که در هفته‌های پسین کشت شده بود را تخریب کرده‌اند.

حبیب الله طالب، معاون فرماندهی امنیه ارغنداب، گفت: «تعهدی را که کرده‌ایم آن‌جا عملی می‌کنیم. در مورد مواد مخدر گفته‌هایی جریان دارد که گویا یک پروپاگند است، که منع نمی‌شود. شما خود که اینجا آمده‌اید خود تان ببینید، در خانه حاجی به شکل پنهانی کشت کرده بود، مجاهدین کشف کرده‌اند.»

اسدالله، باشنده ولسوالی ارغنداب، گفت: «کودکان در اینجا به گونه‌ی پنهانی در دو کُرد کشت کرده بودند، من خودم از بین بردم و مجاهدین نیز آن را تخریب کردند.»

در همین حال، شماری از کشاوزان در کندهار از حکومت سرپرست می‌خواهند که زمینه کشت جاگزین را برای شان فراهم کند.

محمد افضل، کشاورز، گفت: «من می‌گویم که در بدل آن باید یک چیزی برای شان کشت شود. مثل پنبه و دیگر چیزها.»

عبدالباقی، یک کشاورز دیگر، گفت: «چون تریاک قیمت است. اینجا مردم در فقر استند و مشکلات اقتصادی دارند، از همین خاطر تلاش می‌کنند به شکل پنهانی تریاک کشت کنند.»

این در حالی است که رهبر امارت اسلامی در آغاز سال روان هجری خورشیدی در فرمانی تولید مواد مخدر را در کشور ممنوع اعلام کرد.

پاکسازی ۶۰۰ جریب کشت‌زار کوکنار در کندهار

در همین حال، شماری از کشاوزان در کندهار از حکومت سرپرست می‌خواهند که زمینه کشت جاگزین را برای شان فراهم کند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان محلی کندهار می‌گویند که در هشت ماه پسین، شش‌صد جریب کشت‌زارهای کوکنار در این ولایت نابود شده است.

به گفته مسوولان، این کشت‌زارها در ولسوالی‌های ژیری، پنجوایی شاه ‌ولی کوت و میوند از بین برده شده‌اند.

نیروهای امارت اسلامی در ولسوالی ارغنداب کندهار، کشت‌زارهایی که در هفته‌های پسین کشت شده بود را تخریب کرده‌اند.

حبیب الله طالب، معاون فرماندهی امنیه ارغنداب، گفت: «تعهدی را که کرده‌ایم آن‌جا عملی می‌کنیم. در مورد مواد مخدر گفته‌هایی جریان دارد که گویا یک پروپاگند است، که منع نمی‌شود. شما خود که اینجا آمده‌اید خود تان ببینید، در خانه حاجی به شکل پنهانی کشت کرده بود، مجاهدین کشف کرده‌اند.»

اسدالله، باشنده ولسوالی ارغنداب، گفت: «کودکان در اینجا به گونه‌ی پنهانی در دو کُرد کشت کرده بودند، من خودم از بین بردم و مجاهدین نیز آن را تخریب کردند.»

در همین حال، شماری از کشاوزان در کندهار از حکومت سرپرست می‌خواهند که زمینه کشت جاگزین را برای شان فراهم کند.

محمد افضل، کشاورز، گفت: «من می‌گویم که در بدل آن باید یک چیزی برای شان کشت شود. مثل پنبه و دیگر چیزها.»

عبدالباقی، یک کشاورز دیگر، گفت: «چون تریاک قیمت است. اینجا مردم در فقر استند و مشکلات اقتصادی دارند، از همین خاطر تلاش می‌کنند به شکل پنهانی تریاک کشت کنند.»

این در حالی است که رهبر امارت اسلامی در آغاز سال روان هجری خورشیدی در فرمانی تولید مواد مخدر را در کشور ممنوع اعلام کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره