Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هفتمین محموله کمک‌های بشردوستانه ترکیه برای افغانستان به هرات رسید

هفتمین محموله کمک‌های بشردوستانه ترکیه که شامل آرد، برنج، روغن، مواد بهداشتی و پوشاک می‌شود، به بندر تورغندی هرات رسیده است.

قرار است این محموله ۵۰۰ تنی به نیازمندان در شماری از ولایت‌ها توزیع شود.

عبدالبصیر اناخیل، مسوول دفتر بنیاد امداد بشردوستانه ترکیه در هرات، گفت: «بیش‌تر کسانیکه واقعا مسکین باشد، فقیر باشد، مستعد باشد که بعد از سروی شفاف برای آن‌ها داده می‌شود.»

در همین حال، قنسولگری ترکیه در هرات از ادامه کمک‌های آن کشور به مردم افغانستان، اطمینان می‌دهد.

سینان الیخان، سرقنسول ترکیه در هرات، به طلوع‌نیوز گفت: «الحمدلله این فرصت را ما امروز دریافتیم به کمک‌های مردم ترکیه و این کمک‌ها را برای برداران افغان ما که احتیاج دارند، می‌رسانیم.»

برخی از افراد نادار می‌گویند که تاکنون از کمک‌های بشردوستانه، بهره‌مند نشده‌اند.

فرهاد، باشنده هرات است که با کراچی دستی برای خانواده هفت نفری خود نان پیدا می‌کند. فرهاد به طلوع‌نیوز می‌گوید که درامدش روزانه از پنجاه افغانی بالاتر نیست.

او در باره دریافت کمک‌ها گفت: «نه به ما آرد داده، نه روغن و نه هم برنج هیچ چیزی به ما نداده.»

در نزدیک به یک و نیم سال گذشته با گسترش بحران اقتصادی در کشور، بیشتر شهروندان با ناداری و گرسنگی روبه رو شده اند. با وجود سرازیر شدن کمک های بشردوستانه نهادهای مددرسان جهانی و برخی از کشورها، بسیاری از شهروندان کشور از گرسنگی رنج می برند.

هفتمین محموله کمک‌های بشردوستانه ترکیه برای افغانستان به هرات رسید

برخی از افراد نادار می‌گویند که تاکنون از کمک‌های بشردوستانه، بهره‌مند نشده‌اند.

تصویر بندانگشتی

هفتمین محموله کمک‌های بشردوستانه ترکیه که شامل آرد، برنج، روغن، مواد بهداشتی و پوشاک می‌شود، به بندر تورغندی هرات رسیده است.

قرار است این محموله ۵۰۰ تنی به نیازمندان در شماری از ولایت‌ها توزیع شود.

عبدالبصیر اناخیل، مسوول دفتر بنیاد امداد بشردوستانه ترکیه در هرات، گفت: «بیش‌تر کسانیکه واقعا مسکین باشد، فقیر باشد، مستعد باشد که بعد از سروی شفاف برای آن‌ها داده می‌شود.»

در همین حال، قنسولگری ترکیه در هرات از ادامه کمک‌های آن کشور به مردم افغانستان، اطمینان می‌دهد.

سینان الیخان، سرقنسول ترکیه در هرات، به طلوع‌نیوز گفت: «الحمدلله این فرصت را ما امروز دریافتیم به کمک‌های مردم ترکیه و این کمک‌ها را برای برداران افغان ما که احتیاج دارند، می‌رسانیم.»

برخی از افراد نادار می‌گویند که تاکنون از کمک‌های بشردوستانه، بهره‌مند نشده‌اند.

فرهاد، باشنده هرات است که با کراچی دستی برای خانواده هفت نفری خود نان پیدا می‌کند. فرهاد به طلوع‌نیوز می‌گوید که درامدش روزانه از پنجاه افغانی بالاتر نیست.

او در باره دریافت کمک‌ها گفت: «نه به ما آرد داده، نه روغن و نه هم برنج هیچ چیزی به ما نداده.»

در نزدیک به یک و نیم سال گذشته با گسترش بحران اقتصادی در کشور، بیشتر شهروندان با ناداری و گرسنگی روبه رو شده اند. با وجود سرازیر شدن کمک های بشردوستانه نهادهای مددرسان جهانی و برخی از کشورها، بسیاری از شهروندان کشور از گرسنگی رنج می برند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره