Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بخش‌های از روضه مبارک با خطرفروریزی قرار دارد

مسوولان فنی روضه مبارک می‌گویند که خطر فرو‌ریزی بخش‌های از این آبده تاریخی وجود دارد.

آنان می‌افزایند که نگران فروریختن بخش این بازمانده تاریخی استند.

زلمی انصاری، مسوول فنی پروژه مرمت کاری روضه مبارک، گفت: «واقعن که بعضی جا‌های‌اش در حالت فروریزی است و اگر تخریبات آن در اسرع وقت گرفته نشود، شما یقین کنید اگر از ساختمان اگر یک یا دو کاشی بی‌جای می‌شد ما نگران بودیم.»

به گفته مسوولان محلی بلخ، مرمت کاری بخش‌های آسیب‌پذیر این بازمانده تاریخی حدود سه سال پیش آغاز شد، اما تاکنون تکمیل نشده است.

عبدالواحد انصاری، معاون اداری روضه مبارک، گفت:‌ «نظر به ارقام که به ما وزارت شهرسازی و اداره انکشاف ملی داده‌اند بیست و هشت فیصد کار در تمام امورات آن به پیش رفته است.»

در همین حال، شماری از باشندگان شهر مزارشریف از مسوولان امارت اسلامی می‌خواهند که برای نجات این بازمانده تاریخی تلاش کند.

محمد عارف، باشنده شهر مزارشریف، گفت: «هرچه عاجل‌تر باید بازسازی‌اش صورت بگیرد و خلاص شود.»

نصیب‌الله، باشنده شهر مزارشریف، گفت: «ما خواستار این استیم، طوری که هر سال در آستانه سال جدید ترمیم می‌شد، به‌ امیدی که امسال نیز ترمیم شود.»

با تماس‌های پی‌هم نتوانستیم نظر مسوولان ریاست شهرسازی بلخ را داشته باشیم؛ اما مسوولان ریاست روضه مبارک از تلاش‌ها برای باسازی بخش‌های آسیب‌پذیر این بازمانده تاریخی سخن می‌زنند.

علم خان مبارز، رییس روضه مبارک، گفت: «می‌خواهیم تا در زمان کوتاه در این مورد آمادگی بزرگی را بگیریم، تا دوستان و یا هم‌میهنان ما به آسان‌ترین شکل ممکن بیایند و از این زیارت مستفید شوند.»

این بازمانده تاریخی، دارای ۲۱ اتاق است و افزون بر آن کتاب‌خانه و موزیم نیز دارد و برخی از کتاب‌هایی که در این کتاب‌خانه نگه‌داری می‌شوند، دست‌نویس استند.

بخش‌های از روضه مبارک با خطرفروریزی قرار دارد

در همین حال، شماری از باشندگان شهر مزارشریف از مسوولان امارت اسلامی می‌خواهند که برای نجات این بازمانده تاریخی تلاش کند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان فنی روضه مبارک می‌گویند که خطر فرو‌ریزی بخش‌های از این آبده تاریخی وجود دارد.

آنان می‌افزایند که نگران فروریختن بخش این بازمانده تاریخی استند.

زلمی انصاری، مسوول فنی پروژه مرمت کاری روضه مبارک، گفت: «واقعن که بعضی جا‌های‌اش در حالت فروریزی است و اگر تخریبات آن در اسرع وقت گرفته نشود، شما یقین کنید اگر از ساختمان اگر یک یا دو کاشی بی‌جای می‌شد ما نگران بودیم.»

به گفته مسوولان محلی بلخ، مرمت کاری بخش‌های آسیب‌پذیر این بازمانده تاریخی حدود سه سال پیش آغاز شد، اما تاکنون تکمیل نشده است.

عبدالواحد انصاری، معاون اداری روضه مبارک، گفت:‌ «نظر به ارقام که به ما وزارت شهرسازی و اداره انکشاف ملی داده‌اند بیست و هشت فیصد کار در تمام امورات آن به پیش رفته است.»

در همین حال، شماری از باشندگان شهر مزارشریف از مسوولان امارت اسلامی می‌خواهند که برای نجات این بازمانده تاریخی تلاش کند.

محمد عارف، باشنده شهر مزارشریف، گفت: «هرچه عاجل‌تر باید بازسازی‌اش صورت بگیرد و خلاص شود.»

نصیب‌الله، باشنده شهر مزارشریف، گفت: «ما خواستار این استیم، طوری که هر سال در آستانه سال جدید ترمیم می‌شد، به‌ امیدی که امسال نیز ترمیم شود.»

با تماس‌های پی‌هم نتوانستیم نظر مسوولان ریاست شهرسازی بلخ را داشته باشیم؛ اما مسوولان ریاست روضه مبارک از تلاش‌ها برای باسازی بخش‌های آسیب‌پذیر این بازمانده تاریخی سخن می‌زنند.

علم خان مبارز، رییس روضه مبارک، گفت: «می‌خواهیم تا در زمان کوتاه در این مورد آمادگی بزرگی را بگیریم، تا دوستان و یا هم‌میهنان ما به آسان‌ترین شکل ممکن بیایند و از این زیارت مستفید شوند.»

این بازمانده تاریخی، دارای ۲۱ اتاق است و افزون بر آن کتاب‌خانه و موزیم نیز دارد و برخی از کتاب‌هایی که در این کتاب‌خانه نگه‌داری می‌شوند، دست‌نویس استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره