Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز روند توزیع یونیفورم برای نیروهای امارت اسلامی در هرات

مسوولان محلی هرات می‌گویند که روند توزیع یونیفورم به نیرو‌های امارت اسلامی در این ولایت آغاز شده است.

به گفته مسوولان، تاکنون سه هزار نیرو‌ یونیفورم دریافت کرده‌اند.

حمیدالله متوکل، سخنگوی والی هرات، گفت: «فعلاً به اندازه سه هزار دست لباس برای پولیس، فقط برای سربازان و ساتنمنان که در چک پاینت‌ایستاد استند و مورد توجه مردم استند، به آنان توزیع کردیم و این پروسه جریان دارد.»

شماری از سربازان که تازه لباس نظامی پوشیده‌اند، خواهان ملبس شدن همه نیرو‌های امنیتی با یونیفورم ویژه استند.

عبدالرحمان، پولیس، گفت: «این لباسی که به ما داده شده، بسیار هزینه برداشته است، فرد نظامی با همین یونیفورم معلوم می‌شود.»

امان‌الله، سرباز پولیس، گفت: «ما خیلی خرسند استیم، کسی دیگری از این لباس استفاده سوء کرده نمی‌تواند.»

در همین حال، شماری از باشندگان هرات از ملبس شدن نیرو‌های امارت اسلامی با یونیفورم ویژه استقبال می‌کنند.

سلطان احمد نوری، باشنده هرات، گفت: «فرق نظامی و غیر نظامی باید معلوم شود. از امارت اسلامی خواهشمندیم کسانی که لباس نظامی نمی‌پوشند، یک امری شود تا آنان نیز یونیفورم به تن کنند.»

احسان‌الله رضایی، باشنده هرات، گفت: «اگر یونیفورم داشته باشد، آدم می‌فهمد که اردوی ملی یا پولیس ملی است. خیلی کار خوب است.»

این در حالی است که حضور نیرو‌های امارت اسلامی بدون یونیفورم در شهر‌ها، همواره با انتقاد‌هایی همراه بوده است.

آغاز روند توزیع یونیفورم برای نیروهای امارت اسلامی در هرات

در همین حال، شماری از باشندگان هرات از ملبس شدن نیرو‌های امارت اسلامی با یونیفورم ویژه استقبال می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان محلی هرات می‌گویند که روند توزیع یونیفورم به نیرو‌های امارت اسلامی در این ولایت آغاز شده است.

به گفته مسوولان، تاکنون سه هزار نیرو‌ یونیفورم دریافت کرده‌اند.

حمیدالله متوکل، سخنگوی والی هرات، گفت: «فعلاً به اندازه سه هزار دست لباس برای پولیس، فقط برای سربازان و ساتنمنان که در چک پاینت‌ایستاد استند و مورد توجه مردم استند، به آنان توزیع کردیم و این پروسه جریان دارد.»

شماری از سربازان که تازه لباس نظامی پوشیده‌اند، خواهان ملبس شدن همه نیرو‌های امنیتی با یونیفورم ویژه استند.

عبدالرحمان، پولیس، گفت: «این لباسی که به ما داده شده، بسیار هزینه برداشته است، فرد نظامی با همین یونیفورم معلوم می‌شود.»

امان‌الله، سرباز پولیس، گفت: «ما خیلی خرسند استیم، کسی دیگری از این لباس استفاده سوء کرده نمی‌تواند.»

در همین حال، شماری از باشندگان هرات از ملبس شدن نیرو‌های امارت اسلامی با یونیفورم ویژه استقبال می‌کنند.

سلطان احمد نوری، باشنده هرات، گفت: «فرق نظامی و غیر نظامی باید معلوم شود. از امارت اسلامی خواهشمندیم کسانی که لباس نظامی نمی‌پوشند، یک امری شود تا آنان نیز یونیفورم به تن کنند.»

احسان‌الله رضایی، باشنده هرات، گفت: «اگر یونیفورم داشته باشد، آدم می‌فهمد که اردوی ملی یا پولیس ملی است. خیلی کار خوب است.»

این در حالی است که حضور نیرو‌های امارت اسلامی بدون یونیفورم در شهر‌ها، همواره با انتقاد‌هایی همراه بوده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره